babble s

gleoiseadh m (gs -ste)

baby feeding (= demand feeding)

fothú m ar éileamh

back adv

siar adv

backbone s

cnámh f2 droma

backbone network

líonra m4 cnámh droma

back-end a

cúil gs as a, cúl- pref

back-end processor

próiseálaí m4 cúil

background s

cúlra m4

backgrounding s (= background processing)

próiseáil f3 (sa) chúlra

background job

jab m4 sa chúlra

background processing (= backgrounding)

próiseáil f3 (sa) chúlra

background program

ríomhchlár m1 cúlra

background reflectance

frithchaiteas m1 cúlra

background skin

craiceann m1 an chúlra

background task

tasc m1 sa chúlra

backing storage

tacastóráil f3

back-office operations

oibríochtaí fpl cúloifige

backplane s

cúlphlána m4

backquote s (= grave accent)

graif f2

backslash s

cúlslais f2

backslash character

carachtar m1 cúlslaise

backspace1 v

cúlspásáil v

backspace2 s

cúlspás m1

backspace character

carachtar m1 cúlspáis

backtracking s

rianú m4 siar

backup s

cúltaca m4

backup copy

cóip f2 chúltaca

backup domain controller (= BDC)

rialaitheoir m3 cúltaca fearann, BDC

backup file

comhad m1 cúltaca

backup procedure

gnás m1 cúltaca

backup software

bogearraí mpl cúltaca

backward a

siarghabhálach a

backward chaining

slabhrú m ón gconclúid siar, slabhrú m ón chonclúid siar

backward compatibility

comhoiriúnacht f3 shiarghabhálach

backward compatibility standards

caighdéain mpl chomhoiriúnachta siarghabhálaí

backward compatible

comhoiriúnach a go siarghabhálach

backward recovery

athshlánú m siar

bad sector

drochtheascóg f2

balance1 v

cothromaigh1 v

balance2 s

cothromaíocht f3

balanced binary tree

crann m1 dénártha cothromaithe

balanced error

earráid f2 chothromaithe

balanced merge sort

sórtáil f3 chumaisc chothromaithe

balanced sort

sórtáil f3 chothromaithe

band s

banda m4

bandwidth s

bandaleithead m1, leithead m1 banda

banner s

meirge m4

bar chart

barra-chairt f2

bar code

barrachód m1

bar code reader (= bar code scanner)

léitheoir m3 barrachód

bar code scanner (= bar code reader)

scanóir m3 barrachód

bar graph

barraghraf m1

bar line graph

barraghraf m1 líneach

bar operator

barra-oibreoir m3

barrel distortion

díchumadh m bairilleach

barrier s

bacainn f2

barrier synchronization

sioncronú m (atá) bunaithe ar bhacainní

bar tab

barratháb m1

base1 s (= base number, radix)

bonn m1

base2 s (= database)

bunachar m1

base3 a (= basic)

bunúsach1 a, bun-1 pref

base address (= origin, presumptive address)

bunseoladh m (gs -lta)

base (address) register

buntabhall m1

baseband s

bunbhanda m4

baseband data

sonraí mpl bunbhanda

baseband modem

móideim m4 bunbhanda

baseband transmission

tarchur m bunbhanda

base class

bunaicme f4

base notation

bonn-nodaireacht f3

base number (= base1, radix)

bonnuimhir f5

basic a (= base3)

bun-1 pref, bunúsach1 a

BASIC (computer language)

BASIC

basic input/output system (= BIOS)

bunchóras m1 ionchurtha/aschurtha, BIOS

basic large object (= binary large object, BLOB)

móroibiacht f3 bhunúsach, BLOB

basic linkage

bun-nascáil f3

basic mode

bunmhód m1

Basic Rate Interface (= BRI)

Comhéadan m1 Bunráta, BRI

basis s

bunús m1

batch1 v

baisc2 v

batch2 s

baisc1 f2 (pl -eanna)

batch control statement

ráiteas m1 baiscrialúcháin

batch file

comhad m1 baisce

batching s

baisceáil f3

batch processing

baiscphróiseáil f3

batch (processing) mode

mód m1 baiscphróiseála

batch system

baisc-chóras m1

batch total

iomlán m1 baisce

battery s

cadhnra m4, ceallra m4

baud s

bád m1

Baudot code

cód m1 Baudot

baud rate

ráta m4 bád

BBS (= bulletin board system)

BBS, córas m1 cláir feasachán

BCD (= binary-coded decimal)

BCD, deachúil f3 códaithe go dénártha

BCD notation

nodaireacht f3 BCD

BCNF (= Boyce-Codd normal form)

BCNF, foirm f2 normalach Boyce-Codd

BDC (= backup domain controller)

BDC, rialaitheoir m3 cúltaca fearann

beacon s

rabhchán m1

bead s

feirbín m4

beam s

léas m1

beginning-of-file label

lipéad m1 túschomhaid

benchmark s

tagarmharc m1

benchmark problem

fadhb f2 thagarmhairc

bend s

lúb2 f2

best-first s

scoth f3 ar dtús, an

best-fit algorithm

algartam m1 scothoiriúna

beta software

bogearraí mpl béite

beta testing

béite-thástáil f3

bias1 v

laobh v

bias2 s

laofacht f3

biased a

laofa a

bias error

earráid f2 laofachta

bias testing

laobhthástáil f3

biconditional operation

oibríocht f3 dhéchoinníollach

bidirectional a

déthreoch a

big-endian a

mórcheannach a

big-endian computer

ríomhaire m4 mórcheannach

binaries spl (= binary files)

comhaid mpl dhénártha

binary1 s (Mth.)

dénarthach m1

binary2 a

dénártha a

binary arithmetic

uimhríocht f3 dhénártha

binary arithmetic operation

oibríocht f3 uimhríochta dénártha

binary cell

cill f2 dhénártha

binary chain

slabhra m4 dénártha

binary character

carachtar m1 dénártha

binary circuit (= digital circuit)

ciorcad m1 digiteach

binary code

cód m1 dénártha

binary-coded decimal (= BCD)

deachúil f3 códaithe go dénártha, BCD

binary-coded decimal notation

nodaireacht f3 deachúlacha códaithe go dénártha

binary coding

códú m dénártha

binary counter

áiritheoir m3 dénártha

binary data encoding

ionchódú m dénártha sonraí

binary digit (= binary element, bit)

digit f2 dhénártha

binary digit eight (= byte)

beart m1

binary dump

dumpa m4 dénártha

binary element (= binary digit)

eilimint f2 dhénártha

binary entity

aonán m1 dénártha

binary files (= binaries)

comhaid mpl dhénártha

binary format

formáid f2 dhénártha

binary large object (= basic large object, BLOB)

móroibiacht f3 dhénártha, BLOB

binary notation

nodaireacht f3 dhénártha

binary number

uimhir f5 dhénártha

binary number system

córas m1 uimhreacha dénártha

binary numeral

uimhreán m1 dénártha

binary operation

oibríocht f3 dhénártha

binary pair

péire m4 dénártha

binary point

pointe m4 dénártha

binary relation

coibhneas m1 dénártha

binary representation

léiriú m dénártha

binary search (= dichotomizing search)

cuardach m1 dénártha

binary search tree

crann m1 cuardaigh dhénártha

binary string

teaghrán m1 dénártha

binary synchronous communications control (= Bisync)

rialú m dénártha cumarsáide sioncronaí, Bisync

binary system

córas m1 dénártha

binary-to-decimal conversion

tiontú m ó dhénártha go deachúlach

binary tree

crann m1 dénártha

binary variable

athróg f2 dhénártha

bind v

ceangail2 v

binder s

ceanglán m1

binding s

ceangal m1

binding time

am m3 ceangail

BIOS (= basic input/output system)

BIOS, bunchóras m1 ionchurtha/aschurtha

bipolar a

dépholach a

bipolar gate

geata m4 dépholach

bipolar transistor

trasraitheoir m3 dépholach

biquinary a

déchúignártha a

biquinary code

cód m1 déchúignártha

bistable a

déchobhsaí a

bistable multivibrator

ilchreathadóir m3 déchobhsaí

bistable (trigger) circuit

ciorcad m1 (truiceartha) déchobhsaí

Bisync (= binary synchronous communications control)

Bisync, rialú m dénártha cumarsáide sioncronaí

bit s (= binary digit)

giotán m1

bit-coded a

códaithe a i ngiotáin

bit density

dlús m1 giotán

bite See byte.

bit field

réimse m4 giotán

bit-level manipulation

ionramháil f3 ar leibhéal na ngiotán

bit location

suíomh m1 giotáin

bit map (= bitmap)

mapa m4 giotán

bit-mapped font (= bitmap font)

cló m4 giotánmhapach

bit-mapped graphics

grafaic f2 ghiotánmhapach

bit-mapped image (= bitmap image)

íomhá f4 ghiotánmhapach

bit parallel transmission

tarchur m comhuaineach giotán

bit pattern

patrún m1 giotán

bit plane

plána m4 giotáin

bit position

ionad m1 giotáin

bit rate

ráta m4 giotán

bit serial transmission

tarchur m srathach giotán

bit slice (= bit-slice chip)

sceall m3 giotáin

bit-slice chip (= bit slice)

slis f2 sceall giotáin

bit-slice microprocessor

micreaphróiseálaí m4 sceall giotáin

bits per inch (= Bpi)

giotáin mpl san orlach, Bpi

bits per pixel (= Bpp)

giotáin mpl sa phicteilín, Bpp

bits per second (= Bps)

giotáin mpl sa soicind, Bps

bit string

teaghrán m1 giotán

bit stuffing

stuáil f3 giotán

bit time

am m3 giotáin

bitwise operator

oibreoir m3 ar leibhéal na ngiotán

blackboard s

clár m1 dubh

black box

bosca m4 dubh

blank1 s (= whitespace)

bánán m1

blank2 a

bán a, glan1 a

blank character

carachtar m1 bán

blank form

foirm f2 bhán

blank instruction (= no op, no operation instruction, skip2)

treoir f5 bhán

blank line

líne f4 bhán

blank medium

meán m1 bán

blank page

leathanach m1 bán

blank tape

téip f2 bhán, téip f2 ghlan

blank zone

crios m3 bán

blind copy

cóip f2 cheilte

blind-write v

dallscríobh v

blinking s

caochadh m (gs -chta)

BLOB (= basic large object, binary large object)

BLOB, móroibiacht f3 bhunúsach, móroibiacht f3 dhénártha

block1 v (of barring)

bac1 v

block2 v (of batching, selecting etc.)

blocáil1 v

block3 s (of barring)

bac2 m1

block4 s (of batch, selection etc.)

bloc m1

block copy

bloc-chóipeáil v

block diagram

blocléaráid f2

blockette s

bloicéad m1

block header

ceanntásc m1 bloic

blocking1 s (of batching, selecting etc.)

blocáil2 f3

blocking2 s (barring)

bacadh m (gs -ctha)

blocking3 a (barring)

bacainneach a

blocking factor

blocfhachtóir m3

blocking network

líonra m4 bactha

block length

blocfhad m1, fad m1 bloic

block marking

blocmharcáil f3

block multiplexer

bloc-ilphléacsóir m3

block multiplier

bloc-iolraitheoir m3

block sort

blocshórtáil v

block transfer

blocaistriú m (gs -rithe)

blow up (= increase1)

méadaigh v

blur v

geamhaigh v

board s

clár1 m1

body of clause

corp m1 an chlásail

bodytext s

príomhthéacs m4 (doiciméid)

Boehm's spiral model

samhail f3 bhíseach Boehm

bold a (of typeface)

trom a

bold type

cló m4 trom

bookmark s

leabharmharc m1

Boolean algebra

ailgéabar m1 Boole

Boolean complementation (= negation, NOT operation)

comhlánú m Boole

Boolean constant

tairiseach m1 Boole

Boolean expression

slonn m1 Boole

Boolean function

feidhm f2 Boole

Boolean operation

oibríocht f3 Boole

Boolean operation table

tábla m4 oibríocht Boole

Boolean operator

oibreoir m3 Boole

Boolean variable

athróg f2 Boole

boot1 v (= bootstrap1)

bútáil1 v

boot2 s (= bootstrap2)

bútáil2 f3

bootable disk

diosca m4 bútála

booting s (= bootstrapping)

bútáil2 f3

bootstrap1 v (= boot1)

bútáil1 v

bootstrap2 s (= boot2)

bútáil2 f3

bootstrap loader

lódálaí m4 bútála

bootstrapping s (= booting)

bútáil2 f3

bootstrap routine

gnáthamh m1 bútála

border s

imlíne f4

borrow digit

digit f2 iasachta

bottom level

bunleibhéal m1

bottom-level process

próiseas m1 bunleibhéil

bottom-up a

ó bhun aníos

bottom-up approach

cur m1 chuige ó bhun aníos

bottom-up design

dearadh m1 ó bhun aníos

bottom-up programming

ríomhchlárú m ó bhun aníos

bottom-up testing

tástáil f3 ó bhun aníos

bounce v

preab v

boundary s

fóir f5

boundary conditions

fóirchoinníollacha mpl

boundary value

fóirluach m3

Bourne shell

blaosc f2 Bourne

boustrophedonic scan

scanadh m anonn is anall

box s (of flowchart symbol)

bosca m4

Boyce-Codd normal form (= BCNF)

foirm f2 normalach Boyce-Codd, BCNF

bpi (= bytes per inch)

bpi, bearta mpl san orlach

Bpi (= bits per inch)

Bpi, giotáin mpl san orlach

Bpp (= bits per pixel)

Bpp, giotáin mpl sa phicteilín

bps (= bytes per second)

bps, bearta mpl sa soicind

Bps (= bits per second)

Bps, giotáin mpl sa soicind

braces spl (= chain brackets)

lúibíní mpl slabhracha

bracket s (= parenthesis)

lúibín m4

bracket pair

péire m4 lúibíní

branch1 v

brainseáil1 v

branch2 s

brainse m4

branch and bound

brainseáil agus cuimsigh v

branching s

brainseáil2 f3

branching factor

fachtóir m3 brainseála

branch instruction

treoir f5 bhrainseála

branchpoint s

pointe m4 brainseála

breadth-first

leithid gs as a ar dtús

break1 s

briseadh m (gs -ste)

break2 v

bris1 v

breakdown s (= crash2)

cliseadh m (gs -ste)

break v down (= crash1)

clis v

breakpoint s

brisphointe m4

breakpoint halt

stad m4 brisphointe

breakpoint instruction

treoir f5 bhrisphointe

breakpoint symbol

siombail f2 brisphointe

BRI (= Basic Rate Interface)

BRI, Comhéadan m1 Bunráta

bridge s

traschóiritheoir m3

bridge circuit

ciorcad m1 traschóirithe

bridge/router (= brouter)

droichead m1 is ródaire

bridgeware s

earraí mpl traschóirithe

bridging s

traschóiriú m (gs -rithe)

brightness s

gile f4

brightness control1 (of button)

rialtán m1 gile

brightness control2 (of process)

rialú m gile

brightness setting

socrú m gile

bring to front

tabhair v chun tosaigh

broadband1 s

banda m4 leathan, leathanbhanda m4

broadband2 a

leathanbhandach a

broadband network

líonra m4 leathanbhanda

broadband studio

stiúideo m4 leathanbhanda

broadcast1 s

craoladh1 m (gs -lta pl -ltaí)

broadcast2 v

craol v

broadcasting1 s

craoladh2 m (gs -lta), craolachán m1

broadcasting2 a

craolacháin gs as a

broadcast network

líonra m4 craolacháin

broadcast storm

stoirm f2 chraolacháin

broken line

líne f4 bhriste

brouter s (= bridge/router)

droichead m1 is ródaire

browse v (= cruise, surf)

brabhsáil1 v

browse line

líne f4 bhrabhsála

browse mode

mód m1 brabhsála

browser s

brabhsálaí m4

browser support

tacaíocht f3 brabhsálaí

browse through

brabhsáil v trí

browsing s

brabhsáil2 f3

brush reader

scuabléitheoir m3

B-tree s

B-chrann m1

bubble1 s

bolgán m1

bubble2 a

bolgánach a

bubble memory

cuimhne f4 bholgánach

bubble memory chip

slis f2 chuimhne bolgánaí

bubble sort

sórtáil f3 bholgánach

bubble storage

stóráil f3 bholgánach

bucket s

buicéad m1

bucket overflow

róshreabhadh m buicéid

buffer1 v

maolánaigh v

buffer2 s

maolán m1

buffer3 a

maolánach a

buffered input/output

ionchur/aschur m1 maolánaithe

buffering s

maolánú m (gs -naithe)

buffer manager

bainisteoir m3 maolán

buffer pool

linn f2 mhaolán

buffer register

tabhall m1 maolánach

buffer storage

stóras m1 maolánach

bug s

fabht m4

built-in a

ionsuite a

built-in check (= automatic check)

uathsheiceáil f3

built-in font

cló m4 ionsuite

built-in groups

grúpaí mpl réamhshocraithe

built-in shell variable (= automatic shell variable)

uathathróg f2 bhlaoisce

bullet s

urchar m1

bulleted list

liosta m4 le hurchair

bulletin s

feasachán m1

bulletin board

clár m1 feasachán

bulletin board system (= BBS)

córas m1 cláir feasachán, BBS

bullet points

pointí mpl le hurchair

bundle v

cuach1 v

bundled software

bogearraí mpl cuachta

bundling s

cuachadh m (gs -chta)

burn v

dóigh v

burn-in1 v

triailrith1 v

burn-in2 s

triailrith2 m3

burst1 s

rúisc f2

burst2 s (stationery etc)

scaradh m (gs -rtha)

burst mode

mód m1 rúisce

bus s

bus m4

bus arbiter

eadránaí m4 bus

bus arbitration

eadránú m bus

bus-based a

busach a

bus control pin

pionna m4 rialaithe bus

bus cycle

ciogal m1 bus

bus driver

bustiománaí m4

bus grant line

líne f4 cheadaithe bus

business system option (BSO)

rogha f4 córas gnó

bus master

máistir m4 bus

bus protocol

prótacal m1 bus

bus receiver

glacadóir m3 bus

bus request line

líne f4 iarrtha bus

bus skew

sceabha m4 bus

bus slave

sclábhaí m4 bus

bus timer

uaineadóir m3 bus

bus topology

bustoipeolaíocht f3

bus transceiver

trasghlacadóir m3 bus

bus unit

aonad m1 bus

bus width

busleithead m1

busy a

gnóthach a

busy waiting

feitheamh m1 gnóthach

button s

cnaipe m4

button configuration

cumraíocht f3 cnaipí

byte s (= binary digit eight, bite)

beart m1

bytecode

beartchód m1

byte mode

beartmhód m1

bytes per inch (= bpi)

bearta mpl san orlach, bpi

bytes per second (= bps)

bearta mpl sa soicind, bps