abrasion s    scrábadh m (gs –btha)

abrasive polish    snasán m1 scrábach

abrasive s     scrábach m1

abrasive a   scrábach a

abrasive tool    uirlis f2 scrábach

acid-catalysed a   aigéadchatalaithe a

acid-catalysed lacquer    laicear m1 aigéadchatalaithe

acid-catalyst   aigéad m1 catalaíoch

adjustment s  coigeartú m (gs –taithe)

adze s   tál m1

angle bridle joint (= corner bridle joint)   béalalt m1 cúinne

applied finish    bailchríoch f2 fhorchurtha

apply v (of paint)   cuir v suas

assemble v   cóimeáil, pres -álann, pp -te, vn cóimeáil

auger bit   béalmhír f2 tharathair

auger s   tarathar m1

awl s   meana m4

back saw   droimshábh m1

backbent a   dronnach a

backing s   tacú m (gs – caithe)

balk s (= baulk)   balc m1

ball s    úll m1

base circle   bonnchiorcal m1

beading tool    uirlis f2 feirbthe

bearer s    sparra m4 fáiscthe

bench hook   sábhchlár m1

bending strength    neart m1 lúbtha

"bend-line" s    líne f4 lúbtha

bevel s (tool)   beibheal m1

bisector s   déroinnteoir m3

bit s   béalmhír f2, pl -eanna

black japanned   dúsheapánta a

block joint    blocalt m1

blockboard s   bloc-chlár m1

blued a   gormaithe a

board s   clár m1

boardmarked finish    bailchríoch f2 chlár-rianta

body of drill   ceap m1 an druilire

boilproof a   fiuchdhíonach a

bolster chisel   siséal m1 béal-leathan

bookcase a   leabhragán m1

bore s   cró m4

bore v   toll v

bow s    bórú m (gs -raithe)

bow saw   boghshábh m1

bow v    bóraigh v

bowing s    bórú m (gs -raithe)

bowl gouge    gáinne f4 bhabhla, gúiste m4 babhla

box dovetail joint   déadalt m1 bosca

brace and bit   bíomal m1 agus béalmhír

brace s   bíomal m1

breaking load    ualach m1 briste

breast height diameter    trastomhas m1 airde uchta

bridle joint (= bridled joint)   béalalt m1

bridled joint (= bridle joint)   béalalt m1

brittleness s   brisce f4

buff v   slíob v

built-in a   ionsuite a

bull-nose a   smutach a

bull-nose edge    faobhar m1 smutach

bull-nose moulding    múnláil f3 smutach

burr s   burra m4

bush-hammer v   déan v stodachasúireacht ar

butt joint   bunalt m1

CAD (= computer-aided design)   dearadh m ríomhchuidithe (DRC)

CAM (= computer-aided manufacture)   monarú m ríomhchuidithe, déantúsaíocht f3 ríomhchuidithe

carcass s (= carcase)   creatlach f2

carnauba wax (= carnauba)   céir f5 charnába

carver's screw    scriú m4 snoíodóra

carving in the round    snoíodóireacht f3 sa lántimpeall

carving s   snoí m4, snoíodóireacht f3

cascamite s    cascaimít f2

cell s   cill (pl cealla gpl ceall)

cellular a   ceallach a

centre bit   béalmhír f2 láir

chamfer s   seaimféar m1

characteristics spl (of wood)   airíonna mpl

check s    idirscáineadh m (gs -nte)

cheese head screw    scriú m4 ceann mulcháin

chequered a   seicear a

chip carving    slis-snoíodóireacht f3

chipboard s   slischlár m1

chopping s   smiotadh m (gs –ta), smiotaíl f3

cladding s   cumhdra m4

clear felling   glanleagan m1

clinching s   barradh m (gs- rrtha)

closed assembly time    aga m4 cóimeála ceangailte

clutch head screw    scriú m4 ceannchrágach

clutch pencil   peann m1 luaidhe crágáin

CNC (= computer numerically controlled)   faoi ríomhrialú m uimhriúil

coat s   brat m1

coat v   brataigh v

coated a   brataithe a

coating s   bratú m (gs -taithe)

collapse s   sleabhcadh m (gs – ctha)

commercial timber   adhmad m1 tráchtála

common reference point   comhphointe m4 tagartha

compartment s   urrann f2

compass saw   cróshábh m1

composite a   comhchodach a

compressor s   comhbhrúiteoir m3

computer numerically controlled (CNC)   faoi ríomhrialú m uimhriúil

computer-aided a   ríomhchuidithe a

computer-aided design (CAD)   dearadh m1 ríomhchuidithe (DRC), déantúsaíocht f3 ríomhchuidithe

computer-aided manufacture (CAM)   monarú m ríomhchuidithe

concave a   cuasach a

conifer s   buaircíneach m1

construct v   tóg, pp -tha, vn -áil

constructed board   clár m1 monaraithe

container s   coimeádán m1

conversion of timber   oiriúnú m adhmaid

convex a   dronnach a

cordless drills   druilirí mpl gan sreang

corner bridle joint (= angle bridle joint)   béalalt m1 cúinne

countersink bit   leacaire m4

craftworkers spl   oibrithe mpl ceirde

crate s   cliathbhosca m4

cream a   bánbhuí a

crossed helical gears   crosghiaranna mpl héiliciúla

crosshair s   crosribe m4

cross-halving joint   leathalt m1 crosach

cross-head cover   cumhdach m1 croschinn

cross-link s   trasnasc m1

croze s   crós m1

cup v   cuasaigh v

cutting gauge   rianaire m4 gearrtha

cutting list   liosta m4 gearrtha

cutting wings   eití fpl gearrtha

cyanoacrylate adhesive   greamachán m1 cianaicrioláite

cyanoacrylates spl   cianaicrioláití fpl

damp a   tais a

dampening off   lobhadh m talún

dampness s   taise m4

decay resistance (of wood)   seasamh m1 in aghaidh lobhadh

decomposition s   dianscaoileadh m (gs – lte)

defibration s   díshnáithíniú m (gs -nithe)

delicate a   fíneálta a

dent s   log m1

depth indicator   táscaire m4 doimhneachta

design s (of individual example)   dearadh m1, pl -raí

design s(of art, theory etc)   dearadh m (gs –rtha)

detailed a   mionsonraithe a

diamond cutter   gearrthóir m3 diamaint

die cutter   gearrthóir m3 díslí

dimension line   toislíne f4

dimensioning s   toisiú m (gs- sithe)

disc-shaped a   dioscach a

distortion s   díchumadh m (gs –mtha)

DIY (= do-it-yourself)   DFÉ (déan féin é)

DIY centre   ionad m1 déan féin é, ionad m1 DFÉ

do-it-yourself (DIY)   déan féin é (DFÉ)

dolly s (= bolster, rivetting device)   dalaí m4

domed cover   cumhdach m1 cruinneánach

domed scraper   scríobaire m4 cruinneánach

dovetail housing joint   feiralt m1 déadach

dovetail joint   déadalt m1

draught proofing   teach m a dhéanamh díonmhar ar shéideáin

drawer dovetail joint   déadalt m1 tarraiceáin

drawing s   líníocht f3

drill s   druilire m4

drop-leaf a   titduilleach a

duo-faced a   dé-aghaidheach a

durability s   buanfas m1

durable a   buanfasach a

ebony s   éabann m1

edge joint   corralt m1

elevation s   ingearchló m4

embellishment s   breáthú m (gs - thaithe)

emboss v   cabhair v (pres cabhraím vn cabhradh pp cabhartha)

embossing s   cabhraíocht f3

end-check s   idirscáineadh m (gs –nte)

evaporation s   galú m (gs – laithe)

exotic a   andúchasach a

expanded polystyrene   polaistiréin f2 fhorbartha

exploded view   scarchló m4

exposed aggregate finish   bailchríoch f2 thathagaithe nochta, bailchríoch f2 nocht-tathagaithe

external grade plywood   sraithadhmad m1 don taobh amuigh

external thread cutting tool   gearrthóir m3 snáithe sheachtraigh

extra-fine a   rímhín a

face veneer   veinír f2 thosaigh

face-centred a   aghaidhlárnach a

faced a (of chipboard)   clúdaithe a

face-edge   slioschaoin f2

face-side   aghaidhchaoin f2

facing panels   painéil mpl fásála

fairface (finish)   bailchríoch f2 loméadain

"fancy twisting" machinery   innealra m4 an chasta mhaisiúil

fast growth   mearfhás m1

fastener s   ceanglóir m3

fastening s   ceanglóir m3

fencing s   fálú m (gs- laithe)

fibre glass   gloine f4 shnáithíneach

fibreboard s   clár m1 snáithíneach

figured a   fíoraithe a

filler s   líonach m1

final working   oibriú m deireanach

finger plate   méarphláta m4

finish s (of wood)   bailchríoch f2

finish v (of wood)   bailchríoch f2 a chur ar …

finishing coat   cóta m4 bailchríche

finishing process   próiseas m1 bailchríche

finishing s   bailchríoch f2 (á cur ar...)

fishtail shape   cruth m3 eireabaill éisc

fit hinges and locks   insí agus glais a fheistiú

fitting s   feistiú m (gs –tithe)

fixed a   suite a

fixed contact   teagmháil f3 shuite

flat edge   faobhar m1 cearnach

flat sawing   réghearradh m (gs –rrtha)

flatten v   leacaigh v

flatter s   leathadóir m3

fleck s   fliosca m4

flexible a   solúbtha a

flooring grade chipboard   slischlár m1 de ghrád urláir

floral a   bláthbhreac a

flush (with) adv   comhréidh (le) adv

fluteroni s   cuisleonóir m3

folding a   fillteach a, infhillte a

folding rule   rialóir m3 infhillte

foreman s   saoiste m4

forked centre   lár m1 gabhlach

former s   foirmeán m1

freehand sketch   sceitse m4 saorláimhe

fretwork s   crinnghréas m3

fulcrum s   buthal m1

full round edge   faobhar m1 lánchruinn

full round scraper   scríobaire m4 lánchruinn

fume v  (of wood treatment)   múch-chóireáil v

fumed a  (of wood treatment)   múch-chóireáilte a

fumigant s    toitreán m1

fuming s (of wood treatment)   múch-chóireáil f3

fundamental processes   próisis mpl bhunúsacha

gauge s   rianaire m4

gauge v   rianaigh v

G-cramp s   G-chrampa m4

geared compass   giarchompás m1

'ghost' the line   rian m1 na fríde de líne a tharraingt

glass substitute   leasghloine f4

glasspaper s   páipéar m1 gloine

glaze s   glónra m4

glaze v   glónraigh v

gloss a   lonrach a

gloss finish   bailchríoch f2 lonrach

glue bond   nascadh m a dhéanann gliú

glue s   gliú m4

glu-film s  (trádainm)   glu-film

gouge fluter   cuisleoir m3 gúistithe

gouge veiner   féitheoir m3 gúistithe

grader s   grádóir m3

grain s (of wood)   snáithe m4

grainfiller s   líonach m1 snáithe

greenheart s   croíghlas m1

greenhouse effect   iarmhairt f3 cheaptha teasa

grid s   greille m4

grind v (of tools)   meil v

grip s   greamán m1

groove s   eitre f4

groove v   eitrigh v

grooved race   raon f4 eitrithe

grooving s   eitriú m (gs – rithe)

grounding s   cúlghlanadh m (gs –nta)

groundwork s   fotha m4

halving dovetail joint   leathalt m1 déadach

hand tool   uirlis f2 láimhe

handsaw s   sábh m1 láimhe

hardboard s   crua-chlár m1

hardener s   cruaiteoir m3

hardening agents   oibreáin mpl chruaite

hard-wearing a   buanfasach a

hardwood s   crua-adhmad m1

harmony s   comhchuibhiú m (gs – bhithe)

hatchet stake   ceap m1 tua

haunched mortice and tenon joint   alt m1 corrógach moirtíse agus tionúir

heart rot   croílobhadh m (gs –ofa)

heartwood s   croí-adhmad m1

heatlog s   smután m1 teasa

heavy duty adhesive tape   teip f2 ghreamaitheach láidir

hexagonal a   heicseagánach a

high-density fibreboard (HD)   clár m1 snáithíneach ard-dlúis (SAD)

hinge s   inse m4

hinge-bound a   insebhactha a

hobby-knife   scinín f4 cheirde

holdfast s   greamachán m1

hole saw   sábh m1 poll

hollowing s   cuasú m (gs –saithe)

honeycomb v   criathraigh v

honeycombing s   criathrú m (gs – raithe)

horizontal a   cothrománach a

horizontal section   trasghearradh m cothrománach

house v   feir v

housed joint (= housing joint)   feiralt m1

housing joint (= housed joint)   feiralt m1

howel s   habhal m1

humidity s   bogthaise f4

hydrated a   hiodráitithe a

idle v   réchas v

idling s   réchasadh m (gs- sta)

impelling tool   uirlis f2 tiomána

impregnation s   tuile f4

in projection    i dteilgean

in shear    i bhfiaradh

in twist (= ‘in wind’)   (tá) casadh m san adhmad

incised carving   snoíodóireacht f3 ghreanta

indelible a   doscriosta a

indicator s   táscaire m4

inflammable a   so-adhainte a

inlay s   inleagadh m (gs -gtha)

insert s   ionsáiteán m1, ionsá m4

inside calipers   cailpéar m1 inmheánach

INT (= interior) a   inmheánach a

interface s   comhéadan m1

interlocked a   comhghlasáilte a

internal-grade plywood   sraithadhmad m1 don taobh istigh

‘in wind’ (= in twist)   (tá) casadh m san adhmad

isometric a   isiméadrach a

isometric projection   teilgean m1 isiméadrach

ivory s   eabhar m1

jack plane   garbhphlána m4

joint s   alt m1

joint v   siúntaigh v

jointing s   siúntú m (gs –taithe)

joist s   giarsa m4

keyhole (saw) (= pad saw)   mion-chróshábh m1

knob s   murlán m1

knot s   cranra m4

knotting s (of chemical)   séalán m1 cranra

knotting s (of process)   séalú m cranra

knotty a   cranrach a

lac s   leaic f4

laminate flooring   urlárlach m1  lannach

laminate v   lannaigh v

laminates spl   lannáin mpl

lamination s   lannú m (gs – nnaithe)

latches on   laisteáil v (isteach)

layer s   ciseal m1

layered marquetry   maircíneacht f3 chisealach

lever s   luamhán m1

lightfast a   dathbhuan a faoi sholas

light-sensitive a   solas -íogair a

lignin s   lignin f2

lime s   teile f4

lined a   línithe a

lock s   glas m1

log s   spreota m4

lost-head a   éigeannach a

lost-head nail   tairne m4 éigeannach

macaroni s   macarónóir m3

machinery s   inneallra m4, meaisínre m4

magnification s   formhéadú m (gs – daithe)

maintain v (of timber)   an bhail f2 cheart a choinneáil air

malleable a   intuargainte a

manual training   lámhoiliúint f3, gs -úna

manufacture v   monaraigh v

manufactured boards   cláir mpl mhonaraithe

manufacturing s   monarú m (gs –raithe), déantúsaíocht f3

maple s   mailp f2

marine borer   tolladóir m3 mara

marking gauge   rianaire m4 marcála

marquetry s   maircíneacht f3

mast s   meas m3

material s   ábhar m1

matt a   neamhlonrach a

matt finish   bailchríoch f2 neamhlonrach

MDF (= medium density fibreboard)   clár m1 SMD

measuring apparatus   gléas m1 tomhais

measuring equipment   trealamh m1 tomhais

medium density   meándlús m1

medium-density fibreboard (MDF)   clár m1 snáithíneach meándlúis (clár SMD)

medullary a   meideallach a

method s   modh m3, pl -anna

methods of assembling   modhanna mpl cóimeála

methods of processing   modhanna mpl próiseála

microporous a   micreapóiriúil a

microwood veneer   veinír f2 miocradhmaid

mill saw file   líomhán m1 sáibh mhuilinn

mitre block   mítéarbhloc m1

mitre box   mítéarbhosca m4

mitre s   mítéar m1

mitre templet   teimpléad m1 mítéir

mitre v   mítéaraigh v

mock-up s   balbhshamhail f3

modelling s   mionsamhlú m (gs – laithe)

moisture content   cion m4 taise

moisture s   taise f4, taisleach m1

moisture-resistant (MR) a   taisfhriotaíoch a

moisture-resistant furniture-grade

chipboard   slischlár m1 taisfhriotaíoch de ghrád troscáin

morticed joint   alt m1 moirtíse

mortise and tenon joint   alt m1 moirtíse agus tionúir

mortise and tenon haunched with plough joint   alt m1 moirtíse agus tionúir le gualainn agus eitre

mortise and tenon oblique joint   fiaralt m1 moirtíse agus tionúir

mortise and tenon plain haunched joint   alt m1 moirtíse agus tionúir le gualainn shimplí

mortise and tenon rebated and moulded joint   alt m1 moirtíse agus tionúir le céim agus múnláil

mortise and tenon square joint   dronalt m1 moirtíse agus tionúir

mortise and tenon stopped and mitred joint   alt m1 moirtíse agus tionúir stoptha agus mítéaraithe

mortise s   moirtís f2

motorised a   innealta a

moulding s   múnláil f3

mounting s   gléasadh m (gs –sta)

multiview s   ilamhairc gs as a

nail s   tairne m4

negative marquetry   maircíneacht f3 chlaonchló

non-pressure treatment   cóireáil f3 gan bhrú

oblique a   fiar a

oblique bridle joint   béalalt m1 fiar

oblique dovetail joint   déadalt m1 fiar

oblique halving joint   leathalt m1 fiar

oblique housing joint   ferralt m1 fiar

oblique projection   teilgean m1 fiar

oblique trenching   fiarthrinseáil f3

off-centre a   asláir gs as a

ogee moulding   címe m4

oil varnish   olavearnais f2

oil-based a   ola-bhunach a

oil-paint s   olaphéint f2

oleo-resinous a   ola-roisíneach a

opaque a   teimhneach a

open assembly time   aga m4 cóimeála oscailte

Oriented Strand Board (OSB)   clár sliseog treoshuite

orthographic a   ortagrafach a

orthographic projection   teilgean m1 ortagrafach

overhead adv    lasnairde adv

pad s   pillín m4

pad saw (= keyhole saw)   mion-chróshábh m1

palm sander   greanóir m3 boise

panelling s   painéaladh m (gs – lta)

parallel: `in parallel'   treocheangailte a

pare v   bearr, pp -tha

parent tree   máthairchrann m1

paring across the grain   bearradh m trasna an tsnáithe

paring against the grain   bearradh m i gcoinne an tsnáithe

paring with the grain   bearradh m de réir an tsnáithe

parquetry s   páircíneacht f3

partition s   landair f2

paste wax   céirthaos m1

peeling s (= paring)   scamhadh m (gs scafa)

percussion tool   uirlis f2 tuargana

perpendicular a   ingearach a

phloem s   fléam m1

pieces on edge   píosaí mpl ar a gcorr

piercing saw   sábh m1 treáite

pigment s   f4

pivot s   maighdeog f2

pivot vice   bís f2 mhaighdeoige

plan s   bonnchló m4, pl -nna

plane s (of surface)   plána m4

plane s (of tool)   plána m4

plane v   plánáil v

planimeter s   plánmhéadar m1

plastic wood   adhmad m1 plaisteach

plotter s   breacaire m4

ploughing s   clasú m (gs – saithe)

plunge cutting   sághearradh m (gs- rrtha)

plywood s   sraithadhmad m1

poker s   piocaire m4

poker vibrator   biorchreathadóir m3

polished a   snasaithe a, snasta a

polypropylene s   polapróipiléin f2

polythene s   polaitéin f2

pore s   piochán m1

positive marquetry   maircíneacht f3 dearbhchló

power tools   uirlisí fpl cumhachta

practical a   praiticiúil a

practical work   obair f2 phraiticiúil

precision instrument   beachtuirlis f2

preservation of wood   leasú m adhmaid

preservative s   leasaitheach m1

preservers spl   leasaithigh mpl

press s   fáisceán m1

pressed a   comhdhlúite a

pressing s   comhdhlúthú m (gs –thaithe)

press-plate s   pláta m4 fáiscthe

pressure treatment   brúchóireáil f3

process s   próiseas m1

process v   próiseáil v (pres -álann, pp -te, vn próiseáil)

projection s   teilgean m1

property s   airí m4

proprietary a   dílsithe a

proprietary stopper   líonach m1 dílsithe

prototype s   fréamhshamhail f3

pulp s   laíon m1

pump-action screwdriver   scriúire m4 pumpála

PVA (= polyvinyl acetate)   APV (aicéatáit f2 pholaivinile)

pyrography s   pireagrafaíocht f3

quartercut a (= quartersawed)   gearrtha a ina cheathrúna

quartersawing s (= quartercut)   sábhadh m ina cheathrúna, sábhadh ceathrún

rabbet s (= rebate)   rabóid f2

rafter s   rachta m4

rainfall s   fliuchras m1

rebate plane   céimphlána m4

rebated mortice and tenon joint   alt m1 rabóideach moirtíse agus tionúir

redwood s   crónghiúis f2

relief carving   snoíodóireacht f3 rilífe

reset v   athshocraigh v

resin s   roisín m4

resorcinol formaldehyde   formaildéad m1 reasairsíneoil

reversal of rotation   malartú m rothlaithe

ribbed a   easnach a

ripsaw s   sracshábh m1

rock maple   mailp f2 an tsiúcra

rosewood s   rósadhmad m1

rotary a   rothlach a

rotation s   uainíocht f3

roughing-out gouge   gáinne f4 gharbhoibre, gúiste m4 garbhoibre

rounded-triangular a   triantánach a cuar

router jig   díreog f2 cuasphlána

router plane (= router)   cuasphlána m4

router s (= router plane)   cuasphlána m4

roving s   caisirnín m4

rpm (= revolutions per minute)   i.s.n. (imrothluithe mpl sa nóiméad) 

rubber tapper   tapálaí m4 rubair

rubber-based a   rubarbhunach a

sapwood s   sú-adhmad m1

satin finish   bailchríoch f2 shróil

satin s   sról m1

saturate v   sáithigh v

saturation s   sáithiú m (gs – thithe)

saw doctor    eangaitheoir m3 sáibh

saw mill   muileann m1 sábhadóireachta

saw s   sábh m1

saw v   sábh, pp sáfa

sawdust s   min f2 sáibh

sawmilling s   sábhmhuilleoireacht f3

scale drawings   líníochtaí fpl de réir scála

scale s   scála m4

scalpel s   sceanóg f2

scanner s   scanóir m3

schematic a   scéimreach a

scorching a   loiscneach a

scraper s   scríobaire m4

scratch stock   stoc m1 scrabhaidh

scratch-brushing s   scrabhscuabadh m (gs -btha)

scratching s   scrabhadh m (gs – scrafa)

screw s   scriú m4, pl -nna

screw v   scriúáil, pres -álann, pp -te, vn scriúáil

scroll saw   scrollsábh m1

sealed a   séalaithe a

seasoning of timber   stálú m adhmaid

section s   trasghearradh m, gs -rrtha

sensitive a   íogair a

sensor s   braiteoir m

sequence s   seicheamh m1

setting in   imghearradh m (gs –rrtha)

shade of colour   doimhneacht f3 datha

shading s   scáthú m (gs –thaithe)

shake s  (structural defect in timber)   cros-scáineadh m (gs -nte)

sharpen v   faobhraigh v, faobhar m1 a chur ar

shaving s   bearradh m (gs – rrtha)

shavings spl (of timber)   scamhacháin m1

shearing force   fórsa m4 fiartha

shearing s   fiaradh m (gs – rtha))

sheath s   truaill f2

sheen s   niamh f2

sheeting s   leathánra m4

shooting board   clár m1 réitigh

shrinkage plate   pláta m4 craptha

sight pins   pionnaí mpl amhairc

silhouette s   scáthchruth m3

single layer chipboard   slischlár m1 aon chisil

sketch s   sceitse m4

skew-end chisel   siséal m1 sceabhach

slab s   leac m1

sleeper s   trasnán m1

slicer s   slisneoir m3

slicing cut   gearradh m sliste

sliding bevel   beibheal m1 sleamhnáin

slope s   leiceann m1

smoothing plane   mínphlána m4

snap v   smeach v

soffit board   clár m1 tairr

softwood s   bogadhmad m1

solvent stain   ruaim f2 tuaslagóra

soundboard s   fuaimchlár m1

spatula s   spadal m1

specific adhesion   sainghreamú m (gs – maithe)

specification s   sonraíocht f3

spigot s   spiogóid f2

spike knot   cranra m4 spíce

spindle gouge   gáinne f4 fearsaide

spiral grain   snáithe m4 bíseach

splinter s   scealp f2

splinter v   scealp v

spokeshave s   tarrscamhaire m4

spokeshave v   tarrscamh, pp -scafa

spoonbent a   droimspúnógach a

square head   cnoga m4 cearnógach

square s (= try square)   bacart m1

square v   cearnaigh v

square-edged chisel   siséal m1 cearnfhaobhrach

square-end chisel   siséal m1 cearnach

square-end scraper   scríobaire m4 cearnach

square halving joint   leathalt m1 dronuilleach

square housing joint   feiralt m1 dronuilleach

square trenching   drontrinseáil f3

staggered a   fiarlán a

stain s   ruaim f2

staining s   ruaimniú m (gs – nithe)

stand s   clampa m4

steambending s   gal-lúbadh m (gs –btha)

stop chamfer   seaimféar m1 stoptha

stop cut   stopghearradh m (gs –rrtha)

stopper s  (for wood)   líonadh m (gs –nta)

store v   storáil v (pres -álann, pp -te, vn stóráil)

straightness s   díríocht f3

stringing s   stialladh m (gs –llta)

strip board   losaid f2 stiallach

stripboard s   stiallchlár m1

strip core board   clár m1 le croí stiallacha

structure of wood   déanmhas m1 an adhmaid

substrata spl   foshraitheanna fpl

summerwood s   adhmad m1 samhraidh

superglue s   sárghliú m4

tag s   clib f2

tamper alarm   aláram m1 friteagmhála

tannic a   tainneach a

tapered a   barrchaolaithe a

tapping s   bearnú m (gs –naithe)

T-bridle joint   béalalt m1 T

teak oil   ola f4 théice

templet s   teimpléad m1

tenon s   tionúr m1

tenon saw   sábh m1 tionúir

terminal a   foirceanta a

texture s   uigeacht f3

T-halving joint   leathalt m1 T

theory s   teoiric f2

thinnings spl   tanúcháin mpl

threaded a   snáithithe a

threaded cone mandrel   mandrail f2 chóin shnáithithe

three-dimensional (3D) a   tríthoiseach, 3T a

3 D (= three-dimensional)   3 T (tríthoiseach)

through chamfer   seaimféar m1 slán

thumb gauge   rianaire m4 ordóige

timber hitch (of knot)   cor m1 an bhíoma

timber s   adhmad m1

timber yard   clós m1 adhmaid

timbercare s   cúram m1 adhmaid

tint s   imir f2

tone s   ton m1

tone v (colour of wood)   ton m1 a chur ar adhmad

tool park position   ionad m1 fosaithe na huirlise

tool s   uirlis f2

top v (of saw)   bearr v

touch-dry a, until   go dtí go mbraitheann sé tirim

tough a   righin a

toughness s   cruas m1

track s   rian m1

tracking board   losaid f2 rianaithe

training s   oiliúint f3, gs -úna

treatment s   cóireáil f3

trenching s   trinseáil f3

trinket s   áilleagán m1

triple layer chipboard   slischlár m1 trí chiseal

truss s   trus m4

trying plane   réphlána m4

try square (= square)   bacart m1

T-square s   T-bhacart m1

tubular a   feadánach a

tung oil   tungola f4

turning s   deileadh m (gs –lte)

turning tool   uirlis f2 deilte

tweezers s   pionsúirín m4

twin threaded screw   scriú m4 déshnáitheach

two part adhesive   greamachán m1 dhá ábhar

two-dimensional (2D) a   déthoiseach a

2 D (= two-dimensional)   2 T (déthoiseach)

unfaced chipboard   slischlár m1 gan chlúdach

unglazed a   neamhghlónraithe a

uniform a   aonghnéitheach a

universal saw   sábh m1 ilfheidhmeach

upholstered a   cumhdaithe a

upright a (= vertical)   ceartingearach a

vacuum process   próiseas m1 folúis

vacuum-treated a   folúschóireáilte a

varnish v   vearnaiseáil v

varnish wood stain   ruaim-vearnais f2 adhmaid

vee chisel   V-shiséal m1

vee s   V, ví

vee tool   V-uirlis f2

vee-groove s   v-eitre f4

veiner s   féitheoir m3

veining tool   uirlis f2 féithithe

veneer press   fáisceán m1 veiníre

veneer s   veinír f2

versatile a   ilúsáideach a

vertical a   ceartingearach a

vertical section   trasghearradh m ceartingearach

vivid a   gléineach a

wadding s   flocas m1

warp s   freangadh m (gs -gtha)

waste s   fuíollábhar m1

water absorbancy    ionsúiteacht f3 uisce

water-based a (wood stain etc.)   uiscebhunach a

water-borne a   uisce-iompartha a

waterborne preservatives    leasaithigh mpl uisce-iompartha

watercolour s   uiscedhath m3

waterlogged a   síorfhliuch a

water-resistant a   uiscefhriotaíoch a

wavy a   corrach a

WBP (= weather and boilproof) a   síondíonach a agus fiuchdhíonach a

wear-resistance s   frithchnaí m4

wear-resistant a   frithchnaíte a

weathering s   síonchaitheamh m1

weatherproof a   síondíonach a

weather-resistant a (of plywood etc.)   síonfhriotaíoch a

wedge s   ding f2

well-proportioned a   dea-chomhréirithe a

white spirits   bánbhiotáille f4, biotáille f4 bhán

whitish a   scothbhán a

wing parting tool   uirlis f2 dípháirtiúcháin eiteach

wire-frame image   íomhá f4 sreangfhráma

wood preparation worker   oibrí m4 ullmhaithe adhmaid

wood s   adhmad m1

wood science   eolaíocht f3 (an) adhmaid

wood technology   teicneolaíocht f3 (an) adhmaid

woodcut s   greanadh m adhmaid (pl greantaí adhmaid)

woodwork joints   ailt mpl adhmadóireachta

woodwork s   adhmadóireacht f3

woody a   adhmadach a

work s   obair f2, gs oibre

workability s   inoibritheacht f3

working drawing   líníocht f3 oibre

worktop s   cuntar m1 oibre

xylography s   adhmadghrafaíocht f3

yacht s   luamh m1

yacht varnish   vearnais f2 luaimhe

yellowish-white a   buíbhán a

zooming s   féithiú m (gs –thithe)