BIA AGUS DEOCH

 

afternoon tea tae beag

à la carte menu biachlár à la carte

alcoholic drinks deochanna meisciúla

ale leann

angelica gallfheabhrán

American dressing blastán Meiriceánach

aperitif greadóg

appetizer géarú goile

apple úll

apple pie and cream pióg úll agus uachtar

apple tart toirtín úll

apricot aibreog

artichoke bliosán

ashtray luaithreadán

asparagus lus súgach

aubergine ubhthoradh

avocado piorra abhcóide

baby onion oinniún óg

bacon bagún

baked bácáilte

baked Alaska Alasca bácáilte

ballroom bálseomra

dance hall halla rince

banana banana

banana split scoilteog bhanana

bar beár

barbeque(d) fulachta

barbequed spare-ribs lomeasnacha fulachta

barmaid cailín beáir

barman fear beáir

bar manager bainisteoir an bheáir

bar stool stól ard

bar tender freastalaí beáir

basil basal

bay leaf duille labhrais

beans pónairí

beef mairteoil

beef fillet filléad mairteola

beef stroganoff mairteoil stroganoff

beer beoir

beetroot biatas

bellboy giolla cloig

biscuit briosca

bisque bísc

blackberries sméara dubha

Black Forest Gateau gateau na Foraoise Duibhe

black pudding putóg dhubh, lúbán dubh

blancmange bánghlóthach

blarney (cheese) blarnán

blue (cheese) gormán

blueberry fraochán

blue-veined cheese cáis ghormfhéitheach

boiled beirithe, bruite

boiled bacon and cabbage bagún agus cabáiste bruite

boiled egg ubh bhruite

bowl babhla

braised galstofa

brandy branda

bread arán

bread roll rolla aráin

breakfast bricfeasta

brisket briscéad

broccoli brocailí

broiled gríosctha

broiler gríoscachán

brown bread arán donn

Brussels sprouts bachlóga Bruiséile

butter im

butter knife scian ime

side knife scian ime

cabbage cabáiste

cakes cístí

camembert cheese cáis camembert

canapé spread leathán canapé

caramel caramal

carrot cairéad

carvery spólann

cauliflower cóilis

caviar caibhéar

celery soilire

cereal gránach

champagne seaimpéin

cheddar céadar

cheese cáis

cheese-board clár cáise

cheesecake císte cáise

cheese dip dip cháise

cheese knife scian cháise

cheese spread leathán cáise

chef príomhchócaire

cheques accepted only with valid banker’s card ní ghlacfar le seic in éagmais cárta bhailí bainc

cherry sillín (sic)

chicken sicín

chicken Maryland sicín Maryland

chicken curry madras curaí sicín Madras

chicory siocaire

children’s menu biachlár na bpáistí

chilli cilí

chilli con carne cilí con carne

chips sceallóga

chives síobhais

chop gríscín

chowder seabhdar

cider ceirtlis

clear soup anraith glé

cockles ruacain

cocktail manglam

cocktail bar beár manglam

coconut cnó cócó

cod trosc

coffee caife

coffee-pot pota caife

cold-smoked fuardheataithe

coleslaw cálslá

condiments tarsainn

conference room seomra comhdhála

consommé consommé

cook cócaire

cooking cócaráil

corn arbhar

cornflakes calóga arbhair

corn on the cob arbhar sa dias

cottage cheese cáis bhaile, cáis tí

cottage pie pióg an aoire

shepherd’s pie pióg an aoire

courgette cúirséad

course cúrsa

crab portán

cranberries mónóga

cream uachtar

cream cheese cáis uachtair

cream cracker craicear

creamed potatoes prátaí coipthe

cream horn corn uachtair

cream of mushroom soup anraith beacán/muisiriún le huachtar

cream of vegetable soup anraith glasraí le huachtar

credit cards accepted glactar le cártaí creidmheasa

crepe pancóg

croissant croissant

cucumber cúcamar

cup cupán

curd cheese cáis ghrutha

curried eggs uibheacha curaithe

custard custard

cutlery sceanra

cutlet gearrthóg

Danish blue (cheese) gormán Danmhargach

date dáta

dessert milseog

dessert fork forc milseoige

dessert knife scian mhilseoige

dessert spoon spúnóg mhilseoige

dessert wine fíon milis

sweet wine fíon milis

digestive biscuit briosca díleách

dill lus mín

dining room seomra bia

dinner dinnéar

dinner fork forc dinnéir

joint fork forc dinnéir

dinner knife scian dinnéir

joint knife scian dinnéir

dip dip

dish mias

doorman doirseoir

doughnut taoschnó

draught beer beoir bhairille

dressing blastán

drink deoch

drinking chocolate deoch sheacláide

dry wine fíon géar

duck lacha

dumplings dumplagáin

Dutch gin ginéiv

Geneva ginéiv

Hollands ginéiv

Eccles cake císte Eccles

eclair éadromóg

edam cheese cáis edam

egg mayonnaise ubh faoi mhaonáis

eggs uibheacha

egg salad sailéad uibhe

eggs Florentine uibheacha Florentine

eggs Harlequin uibheacha Airleacáin

eggs Marie Rose uibheacha Marie Rose

emergency exit bealach éalaithe

emmenthal cheese cáis Emmenthal

English dressing blastán Sasanach

entrée entrée

exit slí amach

fennel finéal

fig fige

fillet filléad

fillet of salmon filléad bradáin

fillet of sole bonne femme filléad sóil bonne femme

fillet steak stéig filléid

fish iasc

fish cake cáca éisc

fish fillet filléad éisc

fish fingers méara éisc

fish fork forc éisc

fish knife scian éisc

fish steak gearrthóg éisc

food bia

food served all day bia ar fáil an lá ar fad

fork forc

four course meal béile ceithre chúrsa

foyer forhalla

French bean pónaire Francach

French bread arán Francach

French coffee caife Francach

French loaf builín caol

fried friochta

panfried friochta

fried eggs uibheacha friochta

fried fillets of plaice with tartare sauce filléid fhriochta leathóige le hanlann tartarach

fruit torthaí

fruit flan flan torthaí

fruit juice sú torthaí

fruit salad sailéad torthaí

fruit tart toirtín torthaí

full cream cheese cáis lánuachtair

function room seomra tionóil

garden peas piseanna garraí

garlic gairleog

garlic mushrooms beacáin/muisiriúin ghairleoige

gateau gateau

Gents Fir

gherkin gircín

gin jin

ginger sinséar

ginger (ale) uisce sinséir

glass gloine

gooseberries spíonáin

gouda cheese cáis gouda

goulash gúlais

grapefruit seadóg

grapes caora fíniúna

gratuity aisce

tip aisce

green bean pónaire ghlas

green pepper piobar glas

grilled griollta

grilled salmon steak stéig ghriollta bradáin

grilled T-bone steak stéig T-chnáimhe ghriollta

Gruyere cheese cáis Gruyere

gym seomra aclaíochta

haddock cadóg

half-one (whiskey) leathghloine

half pint leathphionta

halibut haileabó

ham liamhás

hamburger burgar

hard-boiled egg ubh chruabhruite

have you a reservation? ar chuir tú bord in áirithe?

herbs luibheanna

herring scadán

honey mil

hors d’oeuvres hors d’oeuvres

hot chocolate seacláid the

hot dog brocaire te

hotel óstán

hot whiskey fuisce te

house wine fíon an tí

ice-cream uachtar reoite

Irish blue (cheese) gormán Éireannach

Irish coffee caife Gaelach

Irish dressing blastán Éireannach

Irish stew stobhach Gaelach

jam subh

jelly glóthach

jug crúiscín

kebab ceibeab

ketchup citseap

kippers scadáin leasaithe

knicker-bocker glory glóir Uachtar Ard

knife scian

Ladies Mná

lager lágar

lamb uaineoil

lamb cutlets reformé gearrthóga uaineola reformé

lasagne lasáinne

lasagne with side salad lasáinne agus sailéad taoibh

leek cainneann

lemon líomóid

lemonade líomanáid

lemon (juice) sú líomóide

lemon cheesecake císte cáise líomóide

lemon meringue pie pióg mheireang líomóide

lentil piseánach

lettuce leitís

life guard garda tarrthála

lift ardaitheoir

lime líoma

liqueur licéar

liver ae

lobster gliomach

lobster bisque bísc ghliomaigh

lounge tolglann

lounge boy buachaill freastail

lounge girl cailín freastail

lunch lón

lychee lítsí

mackerel maicréal, ronnach, murlas

maid cailín tí

main course príomhchúrsa

manager bainisteoir

mango mangó

marmalade marmaláid

marrow mearóg

marshmallow leamhnachán

mayonnaise maonáis

meals béilí

meals served all day béilí ar fáil an lá ar fad

meat feoil

meat loaf builín feola

meat patty pióigín feola

meat pie pióg feola

medium cnagbhruite

melon mealbhacán

melon fan fean mealbhacáin

melon gondola naomhóg mhealbhacáin

melon wedge ding de mhealbhacán

menu biachlár

meringue meireang

milk bainne

milkshake creathán bainne

minced meat mionfheoil

mineral (water) uisce mianraí

minestrone mineastróine

mint miontas

mixed grill griolladh measctha

monkfish anglait, bráthair

mousse mousse

muffin bocaire

mulled wine scailtín fíona

mushroom beacán, muisiriún

mushroom omelette uibheagán beacán/muisiriún

mussels diúilicíní

mustard mustard

napkin naipcín

serviette naipcín

noodles núdail

no smoking cosc ar chaitheamh

nuts cnónna

omelette uibheagán

omelette of your choice do rogha uibheagán

onion ring fáinne oinniúin

opening hours uaireanta oscailte

orange oráiste

orange (juice) sú oráiste

oxtongue damhtheanga

oysters oisrí

pancake pancóg

papaw pápá

parmesan parmasán

parsley peirsil

parsnip meacan bán

pasta pasta

paté paté

paté maison paté maison

peach péitseog

pear piorra

peas piseanna

pepper piobar

pepper castor piobarán

pheasant piasún

pie pióg

pineapple anann

pint pionta

piquant herrings scadáin ghoinbhlasta

pitta bread arán pitta

pizza píotsa

plaice leathóg

plate pláta

please wait to be seated fanaigí anseo agus seolfar chuig bord sibh

plum pluma

poached scallta

poached cod Mornay trosc Mornay scallta

poached egg uibheacha scallta

pork muiceoil

port pórt, portfhíon

porter (person) póirtéir

porter (drink) pórtar

potato práta

potato chips sceallóga prátaí

potato salad sailéad prátaí

poultry circeoil

prawn cloicheán

prawn cocktail manglam cloicheán

prawn provencale cloicheáin provencale

price list liosta praghsanna

pub grub bia tábhairne

public house (teach) tábhairne, teach ósta

pumpkin puimcín

quail gearg

quiche quiche

radish raidis

rainbow trout breac dea-dhathach

rare tearcbhruite

rashers slisíní

raspberries sútha craobh

reception fáiltiú

reception desk deasc fáiltithe

receptionist fáilteoir

red cabbage cabáiste dearg

red cheddar céadar rua

redcurrants cuiríní dearga

red pepper piobar dearg

red wine fíon dearg

reservation áirithint

restaurant bialann

rhubarb biabhóg

rhubarb crumble and custard mionbhruar biabhóige agus custard

rib roast spóla easnacha

rice rís

rice crispies brioscáin ríse

risotto risotto

rissol ríosól

roasted  rósta

roast potatoes prátaí rósta

roast rib of beef with horseradish sauce easna rósta mairteola le hanlann raidise fiáine

roast stuffed chicken and ham sicín stuáilte rósta agus liamhás

roast stuffed turkey and ham turcaí stuáilte rósta agus liamhás

roast turkey turcaí rósta

rocquefort rocquefort

rolled brisket bríscéad rollta

room service seirbhís seomraí

rosemary marós

round steak stéig chruinn

rum rum

runner-bean pónaire reatha

Russian salad sailéad Rúiseach

salad sailéad

salad cream uachtar sailéid

salami salami

salmon bradán

salt salann

saltcellar sáiltéar

sandwiches ceapairí

sardines sairdíní

sauce anlann

saucer fochupán

sausage ispín

sautéed sótáilte

savoury omelette uibheagán neamh-mhilis

Savoy cabbage cabáiste Savoy

scone scóna

scotch egg ubh Albanach

scrabled egg ubh scrofa

sea trout breac geal

seafood bia mara

selection of cold meat salads rogha de shailéid feolta fuara

selection of cold meat platters rogha de thrinsiúir feolta fuara

selfservice féinseirbhís

service charge táille sheirbhíse

service charge not included níl seirbhís san áireamh

shellfish éisc shliogánacha

sherry seiris

sherry trifle Chantilly traidhfil seirise Chantilly

shish kebab ceibeab

silverside of beef íostiarpa mairteola

sirloin of beef with horseradish sauce caoldroim rósta mairteola le hanlann raidise fiáine

sirloin steak stéig chaoldroma

small fork forc beag

smoked salmon bradán deataithe

soda (water) uisce sóide

soft-boiled egg ubh bhogbhruite

sole sól

sorbet soirbéad

soufflé cúróg

soup anraith

soup spoon spúnóg anraith

spaghetti spaigití

spaghetti bolognese spaigití Bologna

spare-ribs lomeasnacha

spinach spionáiste

spirit biotáille

sponge cake císte spúinse

spoon spúnóg

spring onion oinniún earraigh

stairs staighrí

starter cúrsa tosaigh

steamed galaithe

steak stéig

steak knife scian stéige

stew stobhach

stewed stofa

stewing steak stéig stobhaidh

stout leann dubh

strawberries sútha talún

stuffing búiste

sugar siúcra

sundae sundae

supper suipéar

sweetcorn arbhar milis

sweets milseáin

swimming pool linn snámha

Swiss cheese cáis Eilbhéiseach

table bord

tablecloth éadach boird

table d’hote (menu) (biachlár) table d’hote

table for two (three/four) bord do bheirt (thriúr/cheathrar)

table service seirbhís ag an mbord

tableware gréithe

tangerine táinséirín

tarragon dragan

T-bone steak stéig T-chnáimhe

tea tae

teapot taephota

teaspoon taespúnóg

thyme tím

toast tósta

toilets leithris

tomato tráta

tomato ketchup citseap trátaí

tomato salad sailéad trátaí

trifle traidhfil

trout breac

truffle strufal

tuna tuinnín

turkey turcaí

turnip turnapa

uncreamed cheese cáis neamhuachtaraithe

vanilla fanaile

veal laofheoil

vegetables glasraí

vegetarian veigeatóir

vinaigrette fínéigréad

vinegar fínéagra

vodka vodca

waffle vaiféal

waiter freastalaí

waiter service seirbhís ag an mbord

waitress banfhreastalaí

Waldorf salad sailéad Waldorf

water melon mealbhacán uisce

well-done lánbhruite

Wexford (cheese) carmán

whiskey uisce beatha, fuisce

white bread arán bán

white pudding putóg bhán, lúbán bán

white wine fíon geal

whiting faoitín

wine fíon

wine glass gloine fíona

wine list clár an fhíona

wine waiter fear an fhíona

wine waitress bean an fhíona

yoghurt iógart