TÉARMAÍ CÓCAIREACHTA

 

                            A

acid s   aigéad m1

adipose s   saill f2

adipose tissue   fíochán m1 saille

airtight a   aer-obach a

albumen s   albaimin f2

alkali s   alcaile f4

alkaline a   alcaileach a

almond paste   leafaos m1 almóinní

almond s   almóinn f2

aluminium foil   scragall m1 alúmanaim

aluminium s   alúmanam m1

amalgamate into a thick cream  téachtadh ina uachtar ramhar

amalgamate v   téacht v

ammonia s   amóinia f4

amount s   candam m1

anchovy s   ainseabhaí m4

aneurin s   aineoirin f2

appearance s   cuma f4

apple jelly   glóthach f2 úll

apple s   úll m1 (pl -a)

arrowroot s   ararút m1

artichoke s   bliosán m1

ascorbic a   ascorbach a

ascorbic acid   aigéad m1 ascorbach

asparagus s   lus m3 súch

assigment methods   tascmhodhanna mpl

 

                            B

 

back s   droim m3

back uppermost   droim m3 in airde

bacon fat   saill f2 bhagúin

bacon s   bagún m1

bake v   bácáil v

bake v   bácáil v (pres -cálann, vn bácáil)

baking dish   mias f2 bhácála

baking powder   púdar m1 bácála

baking sheet   leathán m1 bácála

ball s   liathróid f2

balloon whisk   greadtóir m3 balúnach

bar s   barra m4 (pl -í)

Barbados sugar   siúcra m4 Bharbadóis

barley s   eorna f4

barm brack   bairín m4 breac

basket s   ciseán m1

bass s (fish)   doingean m1

baste v   bealaigh v

bath brick   bríce m4 glantóireachta

batter s   fuidreamh m1

bay leaf   duilleog f2 labhrais

bay s (tree)   labhróg f2

bean s   pónaire f4

beard s (of scallop)   féasóg f2

beat v   buail v  to beat an egg ubh a bhualadh

beaten egg   ubh f2 bhuailte

beef s   mairteoil f3

beefsteak s   stéig f2 mhairteola

belly s   bolg m1

binding sauce   anlann m1 táthaithe

black sole   sól m1 dubh

blacklead brushes   scaba fpl dúluaidhe

blanched a   bánaithe a

blanket (tripe)   an blaincéad m1

bleach v, to bleach something   rud a chur ar tuar

blob of cream   daba m4 uachtair

blob s   daba m4

board s (pastry)   losaid f2

boil v   bruith v (vn bruith, pp bruite), beirigh v; (of water)   fiuch v

boiling water   uisce (atá) ar fiuchadh

boiling, the water is boiling   tá an t-uisce ar fiuchadh

bone s   cnámh f2

bone v   díochnámhaigh v

book (tripe)   an leabhar m1

bouquet garni   bouquet garni

bowel s   inne m4

bowl s   babhla m4

braise v   galstobh v (pp -ofa)

bread s   arán m1

breadcrumbs spl   bruscar m1 aráin

breast s   brollach m1

brick s   bríce m4

broadbladed knife   scian f2 leathanlannach

brush s   scuab f2

brussels sprouts   bachlóga fpl Bhruiséil

bun s   borróg f2

burner s   dóire m4

butter s   im m2

buttered a   a bhfuil im air

buttered greaseproof paper   páipéar gréischdhíonach a bhfuil im air

buttered mustard sauce   anlann m1 mustaird agus ime

button end   sprochaille f4

button mushrooms   muisiriúin mpl chnaipe

button onions   oinniúin mpl chnaipe

button s   cnaipe m4

 

 

 

                            C

 

cake s   císte m4, cáca m4

cake s (bun)   borróg f2

calcium s   cailciam m4

calory s   calra m4

can s   stán m1

can variety   cineál m1 stáin

caper s   capras m1

caramel s   caramal m1

caraway s   cearbhas m1

caraway seeds   síolta mpl cearbhais

Carbery crab chowder   seabhdar m1 portán Cairbreach

carbohydrate s   carbaihíodráit f2

carmine s   cairmín m4

case s   cás m1

casserole s   casaról m1

cauliflower s   cóilis f2

cavity s   cuas m1

cayenne pepper   piobar m1 Chéin

celery s   coilire m4

celery stuffing   búiste m4 soilire

cell s   cill f2 (pl cealla, gpl ceall)

cellulose s   ceallalós m1

centre cut   lárghearradh m (gs -rtha)

centre loin   lárluan m1

chamois s   seamaí m4

cheese s   cáis f2

cheese sauce   anlann m1 cáise

cheese scones   scónaí mpl cáise

chest cavity   cliabhrach m1

chilled a   fuaraithe a

chip of delf   scealpóg f2

chocolate s   seacláid f2

chocolate shape   múnlán m1 seacláide

chop s   gríscín m4

chop v   mionghearr v

chopped eggs   uibheacha fpl mionghearrtha

chopped parsley   peirsil f2 mhionghearrtha

chowder s   seabhdar m1

chromium s   cróimiam m4

chunk s   smután m1 

citric a   ciotrach a

citron s   ciotrón m1

clarified a   gléghlanta a

claw s   crúb f2

clean v   glan v

clean v (scrub, scour)   sciúir v (pres sciúrann, vn sciúradh, pp sciúrtha)

cleaning cloths   éadaí mpl glanta

clot s   cnapán m1

cloth s   éadach m1 (pl eadaí)

clove of garlic   ionga f gairleoige

clove s   clóbh m1

clove s   clóbh m1

coat v   cumhdaigh v

coating batter   fuidreamh m1 cumhdaigh

coating material   ábhar m1 cumhdaigh

coating s   cumhdach m1

coating sauce   anlann m1 cumhdaigh

cobbler s   (dish)   caibléireog f2 

cockle s   ruacan m1

cocktail glass   gloine f4 mhanglaim

cocktail s     manglam m1

cocktail sauce   anlann m1 manglaim

cocktail stick   cipín m4 manglaim

cod s   trosc m1

colander s   siothlán m1

cold s   fuar a

concave a   cuasach a

cook on the bone   cócaráil lena chnámha, cócaráil lena gcnámha

cook v   cócaráil v (pres -álann, vn cócaráil)

cooked fish   iasc m1 cócaráilte

cooked savoury rice   rís f2 bhlasta chócaráilte

cooking oil   ola f4 chócaireachta

cooking s   cócaráil f3; cócaireacht f3

cooking time   am m3 cócaireachta

cool a   fionnuar a

coral s (of lobster)   eochraí f4

cord s   corda m4

cornflakes spl   calóga fpl arbhair

cornflour s   gránphlúr m1

cornflour shape   múnlán m1 gránphlúir

crab cocktail   manglam m1 portán

crab meat   feoil f3 phortáin

crab s   portán m1

crack s   méirscre m4

cream of fish soup   anraith m4 éisc le huachtar

cream of tartar   gealtartar m1

cream s   uachtar m1

creamed potatoes   prátaí mpl coipthe

crisp a   briosc a

croquette potatoes   cróicéid mpl phrátaí

crouton s   crouton m4

crumble pie   pióg f2 mhionbhruair

crumble s   mionbhruar m1

crumbs spl   bruscar m1 aráin

crumpet s   crompóg f2

crush v   brúigh v

crushed cornflakes   calóga fpl arbhair brúite

crushed nut mixture   cumasc m1 cnónna brúite

cube s   ciúb m1 (pl -anna)

cube v   ciúbaigh v

cubed fish   ciúbanna mpl éisc

cucumber s   cúcamar m1

curd s   gruth m3 (pl -anna)

currant s   cuirín m4

curry powder   púdar m1 curaí

curry s   curaí m4

custard s   custard m1

cut s (of meat)   gearradh m (gs -rrtha, pl -rrthacha)

cutlery s   sceanra m4

cutlet s   gearrthóg f2 (gualainne)

cutter s   gearrthóir m3

 

                            D

 

dab s (fish)   daba m4

dairy products   táirgí mpl déiríochta

decanter s   deacantar m1

decay s (of meat)   camhraigh v

decorate v   oirnéal v

deep frying   friochadh m domhain

delf s   créghréithe fpl

deseed v   bain v na síolta as

dessert s   milseog f2

dessert spoon   spúnóg f2 mhilseoige

devil v   teobhlaistigh v

diaphragm s   scairt f2

dice v   dísligh v

disconnect v   dílasc v

dish s (vessel)   mias f2

disinfectant s   díghlarán m1

dorsal strand (of pod)   duailín m4 droma

dot with butter   cuir v daba ime anseo agus ansiúd ar

dough s   taos m1

dregs s   dríodar m1

dried pulse vegetables   glasraí mpl piseánacha triomaithe

drip over  sil anuas ar

drip tray   tráidire m4 silte

drip v   sil v 

dripping s   ionmhar m1

dropped scones   scónaí mpl silte

dry a (of wine)   neamh-mhilis a

dry v   triomaigh v

dry white wine   fíon m3 bán neamh‑mhilis

dull a (of colour)   murtallach a

dust with ...   spréigh v ... ar, croith v ... ar

dustbin s   bosca m4 bruscair

duster s   ceirt f2 deannaigh

 

                            E

 

earthen casserole   casaról m1 cré

egg s   ubh f2 (pl uibheacha)

egg sauce   anlann m1 uibheacha

eggbeater s   buailteoir m3 uibhe

elastic dough   taos m1 leaisteach

electric(al) a   leictreach a

emery paper   páipéar m1 éimir

emery s   éimear m1

enamel(led) a   cruanta a

enamel-lined a   cruanlíneáilte a

entrails spl   ionathar m1

essence s   úscra m4

excelsior buns   borróga fpl excelsior

Exeter stew   stobhach m1 Exeter

 

                            F

 

fan-shaped a   ar dhéanamh feain

fat s   saill f2; méathras m1

fibre brushes   scuaba fpl snáithín

fibre s   snáithín m4

fig s   fige f4

fill v   líon v

fillet s   filléad m1

fillet v   filléadaigh v

filleted fish   iasc m1 filléadaithe

filling mixture   cumasc m1 líonta

filling s   líonadh m (gs ‑nta)

filter s   scagaire m4

fin s   eite f4

fine a (of crumbs)   mín a

fine bread crumbs   mínbhruscar m1 aráin

fire-proof a   dódhíonach a

fire-proof oval dish   mias f2 ubhchruthach dhódhíonach

fish flakes   calóga fpl éisc

fish mixture   cumasc m1 éisc

fish on the bone   iasc m1 lena chnámha

fish roast   rósta m4 éisc

fish s   iasc m1

fish stock   stoc m1 éisc

flake s   calóg f2

flaked a (of fish)   calógach a

flaked fish   iasc m1 calógach

flatfish s   iasc m1 leathógach

flavour s   blas m1

flavour v   blaistigh v

flavouring s   blaistiú m (gs -ithe)

flour s   plúr m1

floured board   losaid f2 phlúrtha

flowers of cauliflower   scothanna fpl cóilise

flue s   múchán m1

fluff s   clúmhach m1

fluted a   cuisleannach a

foil s   scragall m1

fold v   fill v 

fold over  fill ar ais

food s   bia m4 (pl -nna)

fork s   forc m1

four halved tomatoes   ceithre thráta agus dhá leath déanta de gach ceann díobh

fridge s   cuisneoir m3

fried puddings   puróga fpl friochta

frill s (of scallop)   rufa m4

fritter batter   fuidreamh m1 friochtóg

fritter s   friochtóg f2

fry v   frioch v

frying basket   ciseán m1 friochta

frying s   friochadh m (gs -chta)

 

                            G

 

galbladder s   máilín m4 an domlais

galvanized a   sinc-chumhdaithe a

garlic s   gairleog f2

garnish v   maisigh v

gas cock   buacaire m4 gáis

gas s   gás m1 

gas reglo 60  gás ag regulo 60

germ s   ginidín m4

gigot s   giogóid f2

gizzard s   eagaois f2

glass of sherry   gloine f4 sheirise

glass s   gloine f4

glaze v    glónraigh v

gluten s   glútan m1

glutinous a   glútanach a

grapefruit s   seadóg f2

grate v   grátáil v (pres -álann, vn grátáil)

grated cheese   cáis f2 ghrátáilte

gravy s   súlach m1

grease s   gréisc f2

grease v   bealaigh v; smear v

greased baking dish   mias f2 bhácála (agus í) smeartha

greased baking sheet   leathán m1 bácála smeartha

greased casserole   casaról m1 smeartha

greased roasting tin   stán m1 rósta smeartha

grease-proof a   gréiscdhíonach a

greasy a   gréisceach a

grid s   greille f4

griddle s   grideall f2

grill plate   pláta m4 gríosctha

grill s   gríoscán m1

grill v   gríosc v

grilled pocketed fish   iasc m1 gríosctha a bhfuil póca ann

griller s   gríoscán m1

grind v   meil v

gristle s   loingeán m1

ground rice   rís f2 mheilte

ground rice shape   múnlán m1 ríse meilte

 

                            H

 

haddock cobbler   caibléireog f2 chadóige

haddock s   cadóg f2

hake s   colmóir m3

half a   leath- pref

halve v   déan v dhá leath de

halved tomatoes   leath-thrátaí

ham s   liamhás m1

hard-boiled a   cruabhruite

hard-boiled eggs   uibheacha fpl cruabhruite

herring kebabs   ceibeabanna mpl scadán

herring s   scadán m1

hinge (of scallop shell)   tuisle m4

hole s   poll m1

honeycomb (tripe)   an chíor f2 mheala

hood s   húda m4

horseradish s   raidis f2 fhiáin

hot a   te a

house-wife s   bean f

housewife's cut   spóla m4 na mná tí

housewife's style bass   doingean m1 na mná tí

 

                             I

 

in season   ina shéasúr, ina séasúr, féin

ingredients spl   comhábhair mpl

intestinal cord   corda m4 na stéige

 

                            J

 

jam s   subh f2

jam sponge   císte m4 spúinse suibhe

jelly s   glóthach f2

jug s   crúsca m4

jug v   bruith v i gcrúsca

juice s   m4

junket s   giuncán m1

 

                            K

 

kebabs spl   ceibeabanna mpl

kedgeree s   citsire m4

kedgeree salad   sailéad m1 citsire

ketchup s   citseap m1

kipper s   scadán m1 leasaithe

kneading board   losaid f2

knife s   scian f (gs scine, pl sceana)

knife score   scór m1 scine

 

                            L

 

lap s (of meat)   liopa m4

lard s   blonag f2

lean meat   feoil f3 thrua

leek s   cainneann f2

leg beef   hanla m4 mairteola

lemon curd   gruth m3 líomóidí

lemon juice   m4 líomóide

lemon s   líomóid f2

lemon sole   sól m1 geal

lettuce s   leitís f2

liqueur s   licéar m1

liquid s   leacht m3

loaf s   builín m4

lobster s   gliomach m1

loin of beef   spóla m4 luain mhairteola

loin s   luan m1

long-grained a   fadghráinneach a

lukewarm a   alabhog a, bogtha a

 

                            M

 

macaroni s   macarón m1

mace s   maicis f2

mackerel s   ronnach m1, maicréal m1

Madeira cake   císte m4 Maidéarach

make v (up)   déan v

margarine s   margairín m4

marmalade pudding   maróg f2 mharmaláide

marmalade s   marmaláid f2

mash s (mashed potatoes)   brúitín m4

mashed potatoes   brúitín m4

material s   ábhar m1

meal s   min f2

meat s   feoil f3 (pl feolta)

medium grill   gríoscán m1 measartha te

megrim s (fish)   méagram m1

membrane s   scannán m1

meringue s   mearang m4

method s   modh m3 (pl ‑anna)

methylated spirits   biotáille f4 mheitileach

milk foods   bianna mpl bainne

milk pudding   maróg f2 bhainne

milk purée   purée m4 bainne

milk s   bainne m4

mince v   mionaigh v

minced meat   feoil f3 mhionaithe

mincing s   miontóireacht f3

mineral waters   mianraí mpl

minestrone (soup)   mineastróine m4

mint s   miontas m1

mixture s   cumasc m1

moderate oven   oigheann m1 atá measartha te

monk's hood (tripe)   an cochall m1 manaigh

monk-tails spl (fish)   bráthair m (gs -thar pl bráithre)

Montrose herrings   scadáin mpl Mhontrose

mould s   múnla m4

muffin s   muifín m4, bocaire m4

mushroom s   muisiriún m1

mussel curry   curaí m4 diúilcíní

mussel s   diúilicín m4

mustard s   mustard m1

mustard sauce   anlann m1 mustaird

 

                            N

 

neuritis s   néiríteas m1

nickel s   nicil f2

nicotinic a   nicitíneach a

nicotinic acid   aigéad m1 nicitíneach

nut s   cnó m4

nutmeg s   noitmig f2

 

                            O

 

oatmeal buns   borróga fpl mine coirce

oatmeal s   min f2 choirce

oil container   umar m4 ola

oil s   ola f4

omelette pan   friochtán m1 uibheagáin

omelette s   uibheagán m1 

onion s   oinniún m1

optional a   roghnach a, más rogha leat

osteomalacia   ostaemalaice f4

oval a   ubhchruthach

oven s   oigheann m1

overboiling s (of water)   fiuchadh m rófhada

overflow hole   poll m1 sceite

overlapping a   ina luí thar chiumhais a chéile

 

                            P

 

packet s   paicéad m1

pan s (utensil)   friochtán m1 

pancake pan   friochtán m1 pancóg f2

pancake s   pancóg f2

paper s   páipéar m1

paprika s   paiprice m4

parboil v   cnagbheirigh v, cnagbhruith v (vn -bhruith, pp -bhruite)

parboil v   cnaghbhruith v

parboiled potatoes    prátaí mpl cnagbhruite

parsley s   peirsil f2

parsley sprigs   craobhóga fpl peirsile

parsley stalk   gas m1 peirsile

paste s   leafaos m1

pastry brushes   scuaba fpl sudóige

pastry s   sudóg f2

pat of butter   prionta m4 ime

pat s   prionta m4

Patna rice    rís f2 Phatnach

peanut s   pis f2 thalún

pearl barley   eorna f4 phéarlach

pectin s   peictin f2

peel v   scamh v (pp scafa)

peelings spl   scamháchán m1

pepper s   piobar m1

periwinkle s   faocha f (gs faochan pl faochain)

phosphorus s   fostar m1

pie dish   mias f2 phióige

pie s   pióg f2

pin bones   mionchnámha fpl

pineapple chunks   smutáin mpl anainn

pineapple s   anann m1

plaice s   leathóg f2

plain boiled rice   rís f2 bhruite gan aon rud curtha léi

plate s   pláta m4

pluck v   pioc v

plunge v   tum v

poach v   scall v

poached egg   ubh f2 scallta

pocketed a   a bhfuil póca ann

polish v   snas v

polishing cloths   snastáin mpl

pollack s   mangach m1

portion s   cuid f3 (gs coda)  6-8 portions  6-8 de chodanna

potato cases   cásanna mpl prátaí

potato crisps   brioscáin mpl phrátaí

potato s   práta m4

pouring sauce   anlann m1 doirtidh

powder s   púdar m1

prawn omelette   uibheagán m1 cloicheán

prawn s   cloicheán m1

prawn shells   blaoscanna fpl cloicheán

preparation s   ullmhúchán m1

preparation time   am m3 ullmhúcháin

primus needle   priocaire m4

products spl   táirgí mpl

proportion s   coibhneas m1 (pl -a)

protein s   próitéin f2

pudding s   maróg f2

puff pastry    puthshudóg f2

puffed a   borrtha a

puffed appearance   cuma f4 bhorrtha

puff-pastry cases   cásanna mpl puthshudóige

pulp s   laíon m1

pulse vegetables   glasraí mpl piseánacha

purée a   purée a

purée s   purée m4

pyrex dish   mias f2 phiréise

pyrex s   piréis f2

 

                            Q

 

queen of puddings   scoth f3 na maróg

quick scorching   mearloscadh m (gs -ctha)

quickie s   béile m4 tapa

quickly boiling water   uisce m4 atá ar deargfhiuchadh

 

                            R

 

range s (cooking apparatus)   sorn m1

rasher s   slisín m4 (bagúin)

raspberry buns   borróga fpl sútha craobh

raspberry jam   subh f2 shútha craobh

raspberry s   f chraobh

recipe s   oideas m1

refuse bin   bosca m4 bruscair

refuse s (household)   dramhaíl f3

rennet s   binid f2

rhubarb pudding   maróg f2 bhiabhóige

rhubarb s   biabhóg f2

riboflavin s   ribeaflaivin f2

rice pudding   maróg f2 ríse

rice s   rís f2

rich fruit cake   císte m4 torthaí saibhir

rickets s   raicíteas m1

riddle s   rilleán m1

rind s   craiceann m1

rinse v   sruthlaigh v

rissole s   riosól m1

roast s   rósta m4

roast v   róst v (pp rósta)

roasting jack   guairneán m1 rósta

roasting tin   stán m1 rósta

rock buns   borróga fpl carraigeach

roll s   rollóg f2

roll v out   roll v amach

rolling pin   crann m1 fuinte

round a   cruinn a

round s (of dough)   cruinneán m1

roux s   roux m4

rub in   cuimil v isteach

rubbing in method   modh m3 an cuimilte isteach

rum s   rum m4

runner beans   pónairí fpl reatha

 

                            S

 

sac s   sac m1

sage s   sáiste m4

sago s   ság m1

salad s   sailéad m1

salmon s   bradán m1

salted water   uisce m4 goirt

sauce mixture   cumasc m1 anlainn

sauce s   anlann m1

sauceboat s   eascra m4 anlainn

saucepan s   sáspan m1

sausage s   ispín m4

sauté a   sauté m4, sótáilte a

sauté mushrooms   sótáil f3 mhuisiriúin

sauté v   sótáil v

sauting s   sótáil f3

savouries spl   blastóga fpl

savoury a   blasta a

savoury balls   liathróidí fpl blasta

scale v (of fish)   bain v na gainní de

scallop s   muirín m4

scallops in shells   muiríní mpl i sliogáin

(scarlet) runner beans   pónairí fpl reatha

scone cutter   gearrthóir m3 scónaí

scone s   scóna m4

scorch v   loisc v (vn loscadh)

scorching s   loscadh m (gs -ctha)

scramble v (of egg)   scrobh v (pp -ofa)

scrambled egg   ubh f2 scrofa

scrapings s   scríoblach f2

screw s   scriú m4 (pl -nna)

scrub v   sciúir v (pres sciúrann, vn sciúradh, pp sciúrtha)

scrubbing brushes   scuaba fpl sciúrtha

scum s   screamh f2

scurvy s   an galar m1 carrach

sea bass   doingean m1 mara

seafood s   bia m4 mara

seafood sauce   anlann m1 bia mara

sea-kale s   praiseach f2 thrá

seal v   séalaigh v

season s   séasúr m1

season v   blaistigh v

seasoning s   blastanas m1

seed s   síol m1 (pl -ta)

semolina s   seimilín m4

serve v   riar v, dáil v

serve v (of food)   dáil v

set a   téachta a

shake v (on)   croith v (ar)

shallot s   seallóid f2

shallow frying   friochadh m éadomhain

shape s (mould)   múnlán m1

sharpener s   gléas m1 faobhair

sheet s   leathán m1

shelf s   seilf f2 (pl -eanna)

shell s   blaosc f2, sliogán m1  

shell v   bain v na blaoscanna de

shelled cooked prawns   cloicheáin mpl chócaráilte a bhfuil na blaoscanna bainte díobh

shellfish s   iasc m1 sliogach

shepherd's pie   pióg f2 an aoire

sherry s   seiris f2

shoulder cuts   stiallacha fpl gualainne

shoulder s   gualainn f2 (pl guaillí)

shred v   mionstiall v

shredded almonds   almóinní fpl mionstiallta

shredded lettuce   leitís f2 mhionstiallta

shrivel v   searg v

side loin   taobhluan m1

side s   taobh m1 (pl -anna)

sieve s   criathar m1

sieve v   criathraigh v

silent spreader   leathadán m1 ciúin

silicate s   sileacáit f2

simmer v   suanbhruith s (vn -bhruith, pp -bhruite)

singe v   barrdhóigh v (pres -dhónn, vn -dhó, pp -dhóite)

sink s   doirteal m1

skewer s   briogún m1

skim v   sciomáil v (pres -álann, vn sciomáil), bain v an barr de

skin v   bain v an craiceann de,  scamh v

skinned tomato   tráta m4 scafa

slash v   scór v

slice s   sceall m3; slisne m4

slice v   gearr v ina s(h)lisní

smoke v   deataigh v

smoke(-dry) v   deataigh v

smokey fish pie   pióg f2 éisc dheataithe

sodden a   stolptha a

sodium s   sóidiam m4

sole s (fish)   sól m1

soup s   anraith m4

spinach s   spionáiste m4

spirits s   biotáille f4

spitroast v   bior-róst v

sponge cake   císte m4 spúinse

sponge s   spúinse m4

spoon s   spúnóg f2

sprinkle v   croith v, spréigh v 

sprinkle with paprika  croith paiprice ar, spréigh paiprice ar

sprouts spl   bachlóga fpl

squeeze s (of lemon etc.)   cúpla m4 deoir

stain s   smál m1

stalk s   gas m1

stand v   fág v  do not allow it to stand  ná fág rófhada é

steak s   stéig f2 (pl -eacha)

steak s   stéig f2 (pl stéigeacha)

steamer s (cooking utensil)   galchorcán m1

steel wool   olann f chruach

steep v   cuir v ar maos

steep v, to steep something   rud a chur ar maos

stew s   stobhach m1

stew v   stobh v (pp -ofa)

stewing sauce   anlann m1 stobhaidh

stick s   craobh  f2

sticks of celery  craobhacha fpl soilire

stock s   stoc m1

stock s   stoc m1

stomach s   goile m4

strainer s   stráinín m4

streaky a   stríocach a

streaky rasher   slisín m4 stríocach

stuff v   búiste a chur i

stuff v   líon v le búiste

stuffed bass   doingean m1 líonta (le búiste)

stuffing s   búiste m4

suet pastry   sudóg f2 gheire

suet pudding   maróg f2 gheire

suet s   geir m2

sugar s   siúcra m4

sweet oil   ola f4 bhia

Swiss apple pudding   maróg f2 úll na hEilvéise

 

                            T

 

table fork   forc m1

table s   bord m1

tablespoon s   spúnóg f2 bhoird

tail end   geadán m1

tap s (faucet)   sconna m4

tapioca s   taipióca m4

tarnishing s   teimheal m1

tart s   toirtín m4

tea cosy   púic f2 tae

tea s   tae m4

tea scones   scónaí mpl tae

teaspoon s   taespúnóg f2

tender a   bog a

tepid s   alabhog a, bogthe

thick a (of liquid)   ramhar a

thicken v (of liquid)   ramhraigh v

thorax s   tóracs m1

thready a   snáithíneach a

thyme s   tím f2

time s   am m3

tin s   stán m1

tin s   stán m1

tip s   barr m1

tissue s   fíochán m1

toad-in-the-hole   buaf f2 i bpoll

toast s (slice of bread)   tósta m4

toast v (brown)   tóst v (pp tósta)

tomato purée   purée m4 trátaí

tomato s   tráta m4

tomato wedges   dingeacha fpl trátaí

toss v   suaith v

toss v   suaith v (pp suaite)

tough a   righin a

tough and thready meat   feoil f3 atá righin agus snáithíneach

tray s   tráidire m4

treacle s   triacla m4

trifle s   traidhfil f2

trim v   cóirigh v

trimmings spl         fuílligh mpl

tripe s   ruipleog f3

trus v   tursáil v (pres -álann, vn trusáil)

tuber s   tiúbar m1

turnip s   tornapa m4

turpentine s   tuirpintín m4

 

                            U

 

unclarified a   neamhghlata a

untarnishable a   dotheimhlithe a

untarnishable knives   sceana fpl dotheimhlithe

 

                            V

 

vanilla s   fainile m4

variety s   cineál m1

varnish s   vearnais f2

vegetable fibres   snáithíní mpl glasraí

vegetable marrow   mearóg f2

vegetable s   glasra m4

vent s   toll m1

vinegar s   fínéagar m1

vol-au-vent of fish   vol-au-vent m4 éisc

vol-au-vent s   vol-au-vent m4

 

                           W

 

warm a   alathe a

water s   uisce m4

watery a   uisciúil a

wedge s   ding f2

well-washed a   nite go maith

wheat s   cruithneacht f3

wheaten meal   min chruithneachta

wheaten scones   scónaí mpl cruithneachta

whip v   coip v

whipped cream   uachtar m1 coipthe

whisk s   greadtóir m3

white a   bán a

white butter   im m2 bán

white butter sauce   anlann m1 d'im bán

white fish   iasc m1 bán

white fish bones for stock   cnáthairtí fpl d'iasc bán le haghaidh stoic

white s (of egg)   gealacán m1

white sole   sól m1 bán

white stock   stoc m1 bán

white turnip   tornapa m4 bán

white vegetable soup   anraith m4 de ghlasraí bána

whiting s   faoitín m4

whole a   iomlán m1

wine s   fíon m3

wire s   sreang f2

wire tray   tráidire m4 sreinge

wool s   olann f (gs olla)

work in the liquid   oibrigh an leacht tríd

workable a   inoibrithe a

workable dough   taos m1 inoibrithe

wringer s   fáiscéán m1

 

                            Y

 

yeast s   giosta m4

yolk s (of egg)   buíocán m1

Yorkshire pudding   maróg f2 Yorkshire

 

                            Z

 

zinc-coated a   sinc-chumhdaithe a