TÉARMAÍ STAIRE A-M

 

abbacy s   abacht f3

abbess s   ban-ab f3, máthairab f3

abbey s   mainistir f (gs -streach)

abbot s   ab m3

abdicate v   tabhair v suas (an choróin etc.), tréig v

abdication s   tabhairt f3 suas (corónach etc.), tréigean m1

abjuration s   séanadh m (faoi mhionn)

abjure v   séan v (faoi mhionn)

abjure one's faith    do chreideamh m1 a shéanadh

abolish v   cealaigh v, cuir v ar ceal, cuir v ar neamhní, cuir v deireadh le

abolition s   cealú m (gs -laithe), cur m ar ceal, cur m ar neamhní

abolition of slavery   cealú m na sclábhaíochta

absentee s   neamhláithrí m4

absenteeism s  (of bishops)   neamhláithreachas m1

absentee landlord   tiarna m4 neamhchónaitheach

absolute a   absalóideach a

absolute monarchy   monarcacht f3 absalóideach

absolutism s   absalóideachas m1

abstain v (from voting)   staon v

abstention s (from parliament)   neamhfhreastal m1

abstention s (from voting)   staonadh m (gs -nta)

abuse s (of power, etc.)   mí-úsáid f2

abuse s (of system, etc.)   locht m3

academy s   acadamh m1

accession s   teacht m3 i réim, teacht m3 i gcoróin, teacht m3 i seilbh

account of life   scéal m1 beatha

achieve v   cuir v i gcrích, bain v amach, sroich v, beir v bua

achievement s (individual, personal)   éacht m3, mórghníomh m1

achievement s (of aim, etc.)   cur m i gcrích, baint f2 amach, sroicheadh m (gs -chte)

achievement s (of victory, etc.)   bua m4

act s   gníomh m1; (of parliament) acht m3

activities spl   gníomhaíocht f3, gníomhartha mpl

act of agression   gníomh m1

adjourn v (of parliament, etc.)   cuir v ar athlá, cuir v ar atráth

admiral s   aimiréal m1

admiralty s   aimiréalacht f3

adventurer s   eachtránaí m4; (Ir. Hist.) fiontraí m4

aerial photograph   aerfótagraf m1

affair s   scéal m1, gnó m4, cás m1

affair s (happening, event)   teagmhas m1, eachtra f4

Affair of Nootka Sound, the   Teagmhas m1 Nootka Sound

age s   f4, aois f2

agent s   gníomhaire m4, land -  aibhéardaí m4

Age of Chivalry   f4 an Niachais

Age of Discovery   f4 na Fionnachtana

Age of Enlightenment   f4 na hEagnaíochta

Age of Exploration   f4 na Taiscéalaíochta

Age of Steam, the   f4 na Gaile

aggrandisement s   formhéadú m (gs -aithe)

aggression s   fóbairt f3, ionsaí m (gs -aithe)

aggressive a   fóbartach a, ionsaitheach a

aggressor s   fóbartach m1

agitate v   comhghríosaigh v

agitation s   comhghríosú m1, corraíl f3, suaitheadh m (gs -ite)

agitator s   gríosóir m3

agrarian a   talmhaíochta gs as a; i leith talún

agrarian agitation   corraíl f3 faoi chúrsaí talún

agreed a   comhaontaithe a, comhaontach a

agreement s   aontú m (gs -taithe), comhaontú m (gs -taithe)

agriculture s   talmhaíocht  f3 

Agricultural Credit Corporation, the   Corparáid f2 an Chairde Talmhaíochta

Agricultural Revolution, the   an Réabhlóid f2 Talmhaíochta

aim s   aidhm f2

Albigensian s   Ailbíseach m1

Albigensian a   Ailbíseach a

alchemist s   ailceimiceoir m3

alchemy s   ailceimic f2

alderman s   bardasach m1, seanóir  m3

alignment s   ailíniú m (gs -ithe)

alleged collusion   claonpháirteachas m1 líomhanta claonpháirteachas a cuireadh i leith ... [ag brath ar an gcomhthéacs]

allegiance s   géillsine f4; to owe allegiance to  a bheith faoi ghéillsine ag

Alliance Party, the   Páirtí m4 an Chomhaontais

alliance s   comhaontas m1

Allied a   gpl as a na gComhghuaillithe

Allied Base   Bunáit f2 na gComhghuaillithe

Allied Control Council   Comhairle f4 Stiúrtha na gComhghuaillithe

Allied Forces   Fórsaí mpl na gComhghuaillithe

Allies, the   na Comhghuaillithe mpl

All Russian Congress of Soviets   Comhdháil f3 Shóivéidí na Rúise Uile

ally s   comhghuaillí m4

almoner s   almsóir m3

almonery s   teach m almsan

ambassador s   ambasadóir m3

ambition s   uaillmhian f2, glóirmhian f2

ambush s   luíochán m1

American s   Meiriceánach m1

American a   Meiriceánach a

American Declaration of Independence, the   Forógra m4 Saoirse Mheiriceá

American Revolution, (the)   Réabhlóid f2 Mheiriceá

American War of Independence   Cogadh m1 Saoirse Mheiriceá

American Zone   Crios m3 Meiriceánach

anabaptist s   anabaisteach m1

anarchist s   ainrialaí m4

anarchy s   ainriail f (gs -alach)

ancient civilization   sibhialtacht f3 ársa

Ancient Greece   An tSean-Ghréig f2

Angles, the spl   na hAnglaigh mpl

Anglicanism s   Anglacánachas m1

anglicisation s   galldú m (gs -daithe)

Anglo-German Naval Agreement   An Comhaontú m Cabhlaigh Angla- Ghearmánach

Anglo-Irish s   Angla-Éireannach m1

Anglo-Irish a   Angla-Éireannach a

Anglo-Irish Treaty, the   an Conradh m Angla-Éireannach

Anglo-Norman s   Angla-Normannach m1

Anglo-Norman a   Angla-Normannach a

anglophile s   gallbhách m1

anglophobe s   gallfhuathach m1

Anglo-Russian Entente   an Entente m4 Angla-Rúiseach

Anglo-Saxon s   Angla-Shacsanach m1

Anglo-Saxon a   Angla-Shacsanach a

annex v   déan v nasc-ghabháil, nasc-ghabh v

annexation s   nasc-ghabháil f3

Annual Congress of the Communist Party   Comhdháil f3 Bhliantúil an Pháirtí Chumannaigh

annuity s   anáid f2

annuity s   blianacht f3

antagonist s   coimhlinteoir m3

anthropogenic a   antrapaigineach a

anti- pref   frith- pref

Anti-Apartheid Movement   Gluaiseacht f3 Fhrith-Apartheid

anti-Catholic a   frith-Chaitliceach a

anticlerical a   frithchléireach a

anticombination s   frithchualachtas m1

Anti-Comintern Treaty   Conradh m Frith-Chomintern

antipope s   frithphápa m4

anti-Treaty a   in éadan an Chonartha, gs as a frith-Chonartha

Apostles of Ireland, the 12   Dhá Aspal m1 Déag na hÉireann

appeal s   achomharc m1

appeasement s   géilleadh m síthe

appeasement policy   beartas m1 géillte is síthe

appropriate v   leithreasaigh v

appropriation s   leithreasú m (gs -saithe)

Appropriation Bill, the   an Bille m4 Leithreasaithe

April Theses, the   Téiseanna fpl an Aibreáin

arbitrary a (of decision, etc.)   aondeonach a

arbitrary a (of rule, etc.)   ansmachtúil a

arbitration s   eadráin f (gs -ána)

arch s   áirse f4, stua m4

arch- pref   ard- pref

archaeological site   láithreán m1 seandálaíochta

archaeologist s   seandálaí m4

archaeology s   seandálaíocht f3

archduke s   ard-diúc m1

archer s   boghdóir m3, saighdeoir m3

architect s   ailtire m4

architecture s   ailtireacht f3

Ardagh Chalice, the   Cailís f2 Ardach

Ardennes Offensive   ionsaí m na nArdennes

arena s   airéine f4

Argument on behalf of the Catholics of Ireland, An (Hist.) Argóint  f3 ar son Chaitlicigh na hÉireann

Arian s   Airiasach m1

Arian a   Airiasach a

Arianism s   Airiasachas m1

aristocracy s   uasaicme f4

aristocrat s   uaslathaí m4

Arkwright’s Water Frame   Fráma m4 Uisce Arkwright

armada s   armáid f2

Armada, the   An Armáid f2

armaments factory   monarcha f arm

armistice s   sos m3 cogaidh

armour s   cathéide f4, armúr m1

arms spl (coat of arms)   armas m1

arms spl (firearms etc.)   airm mpl

Arms Race   Iomaíocht f3 na nArm

army s   arm m1

Army Air Corps   An tAerchór m1 Míleata

Army Comrades Association   Cumann m1 Chomrádaithe an Airm

Army Convention   Coinbhinsiún m1 an Airm

Army Equitation School   Scoil f2 Eachaíochta an Airm

Army Mutiny   Ceannairc f2 an Airm

arrow slit (in castle)   scoilt f2 saighead

art s   ealaín f2

art book   leabhar m1 ealaíne

artefact s   déantán m1

article s   alt m1, airteagal m1

Articles of Confederation   Airteagail mpl na Conaidhme

Articles of Kilkenny   Airteagail mpl Chill Chainnigh

artist s   ealaíontóir m3

ascendancy s   cinseal m1

Ascendancy, the   An Chinsealacht f3

ascetic a   diantréanach a

asceticism s   diantréanas m1

assassination s   feallmharú m (gs -raithe)

assembly s   tionól m1, comhthionól m1

assembly s   oireacht f3

Assembly of Taillte   Aonach m1 Tailtean

assignat s   assignat m4

assize court   cúirt f2 seisiúin

associate s   comhlach m1

association s   cumann m1, compántas m1, comhlachas m1

astrolabe s   astraláib f2

astrologer s   astralaí m4

astrology s   astralaíocht f3

astronomy s   réalteolaíocht f3

asylum s   dídean f2; tearmann m1

atheism s   aindiachas m1

atheist s   aindiachaí m4

Atlantic Charter, the   Cairt f2 an Atlantaigh

attack s   ionsaí m (gs -aithe)

attack v   ionsaigh v

attainder s   eisreachtú m (gs -taithe)

attaint v   eisreachtaigh v

attitude s   meon m1, aigne f4, dearcadh m1, seasamh m1

Attorney General s   Ard-Aighne m4

attrition s   tnáitheadh m (gs -ite)

Augustinian s   Agaistíneach m1

Augustinian a   Agaistíneach a

Augustinian Canon   Canónach m1 Bán, Canónach m1 Agaistíneach

Austro-Hungarian a   Ostra-Ungárach a

authoritarian s   tiarnasach m1

authoritarian a   tiarnasach a

authority s   údarás m1

autocracy s   uathlathas m1

autocrat s   uathlathaí m4

autonomic a   uathrialach a

autonomous a   féinrialaitheach a

autonomy s   féinriail f (gs -alach)

Auxiliaries spl   Póilíní mpl Cúnta

auxiliary a   cúntach a

axe-heads spl   cinn mpl tua

axis s   ais f2

 

B

 

Babylonian Captivity, the   an Braighdeanas m1 Bablónach

Bactria s   An Bhaictria f4

Bactrian camel   camall m1 Baictriach

bailey s   bábhún m1

bailiff s   báille m4

balance s   cothromaíocht  f3 

balance of power, the   cothromaíocht f3 (na) cumhachta

Balfour Declaration, the   Dearbhú m Balfour

Balilla, il   il Balilla m4

Balkan League, the    an Léig f2 Bhalcánach

ball and chain   geimheal m1 an mhill

balliboe s   baile m4

ballot s   ballóid f2

Baltic States, the   Na Stáit mpl Bhaltacha

banishment s   díbirt f3, ionnarbadh m (gs -btha)

Bank of Morgan   Banc m1 Morgan

banqueting hall   fleiteach m1; (of Cormac Mac Airt) Teach m Míochuarta

barbican s   barbacán m1

baron s   barún m1

baronet s   bairnéad m1

barony s   barúntacht f3

baroque s   baróc m1

baroque a   barócach a

barter v   babhtáil v

base s (naval, etc.)   bunáit f2

basilica s   baisleac f2

Basmachi, Basmachis   Basmachi mpl

Bastille, the   An Bastille m4

Bateson s (surname)   Bateson

battering ram   reithe m4 cogaidh

battle s   cath m3

Battle of Actium   Cath m3 Actium

Battle of Hastings   Cath m3 Hastings

Battle of Issis   Cath m3 Isis

Battle of Jutland, the   Cath m3 na hIútlainne

Battle of the Diamond, the   Cath m3 na Cearnóige

Battle of the Mud, the   Cath m3 an Phuitigh

battleship s   cathlong f2, long f2 chogaidh

bawn s   bábhún m1

Before Common Era (bce)   RCh

Belgian Congress, the   An Chomhdháil f3 Bheilgeach

Benedictine s   Beinidicteach m1

Benedictine a   Beinidicteach a

benefice s   beinifís f2

benevolent despot   forlámhaí m4 dea-mhéiniúil

Berbers       spl   Beirbeirigh mpl

Berlin Blockade   Imshuí m Bheirlín

Berlin Congress, the   Comhdháil f3 Bheirlín

berserk v   berserkr m4

besiege v   cuir v faoi léigear, cuir v faoi imshuí, déan v léigear ar, imshuigh v

bigot s   biogóid m4

bill s (parliamentary, etc.)   bille m4

billeting s   buannacht f3

Bill of Explanation, the   An Bille m4 Mínithe

Bill of Rights, the   Bille m4 na gCeart

biography s   beathaisnéis f2

Black 47   47 an Bhróin

Black and Tans, the   na Dúchrónaigh mpl

Black Church, the   An Teampall m1 Dubh

Black Death, the   an Galar m1 Dubh

Blackfeet spl   Blackfeet mpl

black iron kettle   citeal m1 iarainn dubh

blackmail s   dúmhál m1

blackout s   lándorchú m (gs -chaithe)

Black Plague, the   an Phlá f4 Dhubh

black rent   dúchíos m3, cíos m3 dubh

Black September (guerilla group)   lucht m3  Mheán Fómhair Dubh

Blackshirts, the   (Lucht) na Léinte fpl Dubha

Blayney s (surname)   Bléine

blockade s   imshuí m4

blocks during the cold war, the two   an dá bhloc mpl le linn an Chogaidh Fhuair

Bloody Sunday   Domhnach m1 na Fola

Blue Books, the   Na Leabhair mpl Ghorma

Blueshirts, the    (Lucht) na Léinte fpl Gorma

blunderbuss s   mothar m1

board s   bord m1

Board of Guardians   Bord m1 Bardachta

Board of Inland Navigation   Bord m1 Loingseoireachta Intíre

Board of Ordnance   Bord m1 Ordanáis

Board of Trade   Bord m1 Trádála

body s   comhlacht m3

body s   coiste m4

Boer s   Bórach m1

Boer a   Bórach a

Boer War, the   Cogadh m1 na mBórach

Bolshevik s   Boilséiveach m1

Bolshecik a   Boilséiveach a

Bolshevik Revolution, the   An Réabhlóid f2 Bhoilséiveach

bombardment s   bombardú m (gs -daithe)

book s   leabhar m1

Book of Common Prayer, the   Leabhar m1 na hUrnaí Coitinne

Book of Durrow, the   Leabhar m1 Dharú

Book of Kells, the   Leabhar m1 Cheanannais

Books of Survey and Distribution   Leabhair mpl Shuirbhéireachta agus Dháilte

booleying s   buailteachas m1

boom s   sail f2 bharra

boon work   obair f2 gharaíochta

border s   teorainn f (gs -rann)

Border, the   an Teorainn f (gs -rann)

border agreement   comhaontú m faoin teorainn

border lands   tailte mpl críche

borough s   buirg f2

Boston Massacre, the   An Sléacht m3 i mBostún

Boston Tea Party   Boston Tea Party

boundary s   teorainn f (gs -rann)

boundary agreement   comhaontú m faoin teorainn

Boundary Commission, the   Coimisiún m1 na Teorann

bounty s   deontas m1, fordheontas m1

Bourbon a   Búrbónach a

Bourbons, the   na Búrbónaigh mpl

bourgeoisie s   bourgeoisie m4

bowman s   boghdóir m3

Boxer Rebellion   Éirí m4 Amach na mBocsar

boycott s   baghcat m1

boycott v   baghcatáil v

boycotting s   baghcatáil f3

brabant s   brabant m4

breach s   bearna f4, bearnú m (gs -naithe), sárú m (gs -raithe)

breach of discipline   sárú m rialach

breach of promise   sárú m briathair, sárú m gealltanais

breach of trust   sárú m iontaoibhe

Breac Maodhóg book shrine   An Breac Maodhóg

break s   briseadh m (gs -ste), deighilt f2, dealú m (gs -laithe), scaradh m (gs -rtha)

breastplate   lúireach f (gs lúirí)

Brehon Law   an Féineachas m1

brigade s   briogáid f2

British a   Briotanach a

British Commonwealth, the   an Comhlathas m1 Briotanach

British East India Company, the   Comhlacht m3 Briotanach na hIndia Thoir

British Grand Fleet, the   Mórchabhlach m1 na Breataine

British-Irish Interparliamentary Body   Comhlacht m3 Idirpharlaiminteach na Breataine-na hÉireann

British mandate   sainordú m na Breataine

British Zone   Crios m3 Briotanach

bronze a   cré-umhaí a

Bronze Age, the   an Chré-umhaois f2

bronze daggers   miodóga fpl cré-umha

brotherhood s (of body)   bráithreachas m1 [i leaganacha seanbhunaithe; d’fhéadfaí “bráithreacht” a úsáid amach anseo]

Brussels Pact, the   Comhaontú m na Bruiséile

B-Specials, the   na B-Speisialtaigh mpl

bubonic plague   plá f4 bhúbónach

buccaneer s   foghlaí m4 mara

buffer state   stát m1 eadrána

buffer zone   crios m3 maolánach

bull s (papal)   bulla m4 (de chuid an Phápa)

bull of excommunication   bulla m4 coinnealbháite

burgess s   buirgéiseach m1

burgher s   burgaire m4

Burgundian s   Burgúnach m1

Burgundian a   Burgúnach a

burial customs   nósanna mpl adhlactha

burning of Rome    loscadh m na Róimhe

by-election s   fothoghchán m1

 

C

 

calendar s   féilire m4

calendar s (of register, etc.)   caileandar m1

Calendar of Justiciary Rolls   Caileandar m1 Rollaí na nGiúisteoirí

Calendar of Pipe Rolls   Caileandar m1 na bPíobrollaí

caliph s   cailif m4 (pl cailifí)

caliphate s   cailifeacht f3

Calvinism s   Cailvíneachas m1

Calvinist s   Cailvíneach m1

Calvinist a   Cailvíneach a

camouflage v   duaithnigh v

camp s   campa m4

campaign s   feachtas m1

Camp David accords   comhaontuithe mpl Camp David

Camp David agreement   Comhaontú m Camp David

cannon s   gunna m4 mór

canon s   canóin f3

canon s (of religious order)   canónach m1

canonical a   canónta a

Canon Law   an Dlí m4 Canónta

canton s   cantún m1

cantred s   tríocha a céad

capital s   caipiteal m1

capital city   príomhchathair f (gs -thrach)

capitalism s   caipitleachas m1

capital offence   cion m3 báis

capital punishment   pionós m1 báis

Captain Moonlight   an Captaen m1 Moonlight

Captain Right   an Captaen m1 Right

captivity s   braighdeanas m1

Capuchin s   Caipisíneach m1

Capuchin a   Caipisíneach a

Carabinieri spl (it)   Carabinieri mpl

caravel s   carbhal m1

Carlist s   Carlach m1

Carlsbad Decrees   Foraitheanta fpl Karlsbad

Carndonagh Cross   Cros f2 Charn Domhnach

caroline s   carailín m4

Carolingian s   Cairilínseach m1

Carolingian a   Cairilínseach a

carpet bagger   iarrthóir m3 strainséartha

carrack s   carrac m4 (pl carracaí)

Cartesian s   Cairtéiseach m1

Cartesian a   Cairtéiseach a

Cartesian geometry   céimseata f Chairtéiseach

carved detail   mionléiriúchán m1 snoite

case study   staidéar m1 cáis

caste s   ceast m4, sainaicme f4

caste system   córas m1 na gceastaí

castle s   caisleán m1

Cathar s   Catárach m1

cathedral s   ardeaglais f2

Catholic s   Caitliceach m1

Catholic a   Caitliceach a

Catholic Action   Beartaíocht f3 na gCaitliceach

Catholic Association, the   Compántas m1 na gCaitliceach

Catholic Board, the   Bord m1 na gCaitliceach

Catholic Centre Party, the   An Páirtí m4 Lárnach Caitliceach

Catholic Committee, the   Coiste m4 na gCaitliceach

Catholic Defence League, the   Léig f2 Chosanta na gCaitliceach

Catholic Emancipation   Fuascailt f2 na gCaitliceach

Catholic League, the    an Léig f2 Chaitliceach

Catholic Reformation, the   an Reifirméisean m1 Caitliceach

Catholic Relief   Faoiseamh m1 do Chaitlicigh

Catholic Resurgence   Athbheochan f3 na gCaitliceach

Catholic Scouts   Gasóga fpl Caitliceacha

Catholic University, the   An Ollscoil f2 Chaitliceach

cattle-raid s   creach f2, táin f3

caucus s   cácas m1

cause s (of complaint etc.)   ábhar m1, údar m1

cause s (of revolt, etc.)   cúis f2, fáth m3

cause s (undertaking)   cúis f2

cavalry s   marcra m4, marcshlua m4

Cave Hill Pledge   Geall m1 Bhinn Uamha

cease-fire s   sos m3 comhraic

cede v   géill v

cell s   cillín m4

Celt s   Ceilteach m1

Celtic a   Ceilteach a

cemetery s   reilig f2

censor s   cinsire m4

censorship s   cinsireacht f3

census s   daonáireamh m1

central a   lárnach a, gs as a láir

central council   comhairle f4 láir

Central Executive Committee   Lárchoiste m4 Feidhmiúcháin

central government   rialtas m1 láir

centralise v   láraigh v

centralised a   láraithe a

Central Powers, the   na Cumhachtaí fpl Láir

centres of urban population   lárionaid mpl daonra uirbigh

centurion s   ceantúir m3

century s   céad m1, aois f2

chain mail   máille f4 na lúb

chancel s   saingeal m1

chancellor s   seansailéir m3

Chancellor of the Exchequer   Seansailéir m3 an Státchiste

chancellorship s   seansailéireacht f3

chancery s   seansaireacht f3

change s   athrú m (gs -raithe)

chaplain s   séiplíneach m1

Chaplaincy Scheme, the   An Scéim f2 Séiplíneachta

chapter s   caibidil f2

chapter house   teach m caibidle

character s (of person)   cáilíocht f3, clú m4, cáil f2

chariot s   carbad m1

Charitable Council, the   An Chomhairle f4 Charthanachta

Charles Gavan Duffy   Séarlas Gabhánach Ó Dubhthaigh

charter s (of town, etc.)   cairt f2

chartered colony   coilíneacht f3 chairte

charter school   scoil f2 chairte

Chartism s   Cairteachas m1

Chartist s   Cairteach m1

chastity belt   crios m3 geanmnaíochta

chief minister   príomh-aire m4

chief of staff   ceann m1 foirne

Chief Secretary   Príomh-Rúnaí m4

child labour   fostú m páistí

chivalry s   niachas m1

Christendom s   An Domhan m1 Críostaí, an Chríostaíocht f3

Christian s   Críostaí m4

Christian a   Críostaí a

Christian Era, the   An Ré f4 Chríostaí

Christian Movement, the   An Ghluaiseacht f3 Chríostaí

Christian South Lebanese Army   Arm m1 Críostaí na Liobáine Theas

chronicle s   croinic f2

chronicler s   croiniceoir m3

chrono- pref   cron-, croin-, crona(i)- pref

chronological a   croineolaíoch a

chronological overview   forbhreathnú m cróineolaíoch, forbhreathnú m de réir dátaí

chronologist s   croineolaí m4

chronology s   croineolaíocht f3

church s (building)   eaglais f2

Church of Ireland, the   Eaglais f2 na hÉireann

Church Representative Body, the   Coiste m4 Ionadaíochta na hEaglaise

circuit court   cúirt f2 chuarda

circular keep   daingean m1 ciorclach

circumnavigation s   timpeallú m (gs –llaithe)

circumstance s   toisc f2, cúinse m4

Circus Maximus (la)   Circus Maximus

Cistercian s   Cistéirseach m1

Cistercian a   Cistéirseach a

citadel s   dúnfort m1, daingean m1

citizen s   cathróir m3, saoránach m1

citizen army   arm m1 cathartha

city s   cathair f (gs -thrach)

city state   cathairstát m1

Civic Mace and Sword   Más m1 agus Claíomh Cathartha

civil a   cathartha a, sibhialta a

Civil Constitution of the Clergy   Bunreacht m3 Sibhialta na Cléire

civil court   cúirt f2 shibhialta

civilian s   sibhialtach m1

civilian a   sibhialtach a

civilisation s   sibhialtacht f3

civil rights   cearta mpl sibhialta

Civil Survey, the   an tSuirbhéireacht f3 Shibhialta

civil unrest   corraíl f3 shibhialta

civil war   cogadh m1 cathartha

claim s   éileamh m1

class s   aicme f4

classicalism s   clasaiceas m1

classify v   aicmigh v

class project   tionscadal m1 ranga

clause s (in treaty, etc.)   alt m1

clearance s (of land)   réiteach m1

clearance s (of people)   bánú m (gs -naithe)

clergy s   cléir f2

clerical a   gs as a cléireachais

clerical a (of clergy)   cléiriúil a

Clerical Conservatives   Coimeádaithe mpl Cléiriúla

clericalism s   cléiriúlachas m1

cloister s   clabhstra m4

Clovis s   Clóvas m1

club s (political, etc.)   club m4

Cluniac a   Clúiniach a

coach s   cóiste m4

coalition s (of government)   comhrialtas m1

coalition s (of powers)   comhcheangal m1

coat of arms   armas m1

cockade s   cnota m4, curca m4

code s   cód m1, córas m1

code of laws   córas m1 dlíthe

codify v   códaigh v

coercion s   comhéigean m1, comhéigniú m (gs -nithe)

coffin ship   long f2 báis

coherent narrative   insint f2 chomhleanúnach

cohort s   cohórt m1

coign and livery   coinmheadh m1 is buannacht

coin s   bonn m1 (airgid)

coin v   buail v mona

coinage s   mona m4, monaíocht f3

Cold War, the   an Cogadh m1 Fuar

collaboration s   comhoibriú m (leis an namhaid)

collaborator s   comhoibrí m4 (leis an namhaid)

collapse s   turnamh m1

collective a   comhchoiteann a

collective security   comhshlándáil f3, slándáil f3 chomhchoiteann

collectivism s   comhsheilbh f2, comhshealúchas m1

collectivist s   comhshealbhóir m3

colonial a   coilíneach a

colonialism s   coilíneachas m1

Colonial Society, the   An Cumann m1 Coilíneach

colonisation s   coilíniú m (gs -ithe)

colonist s   coilíneach m1

colony s   coilíneacht f3

Columban monastic network  líonra m4 mainistreacha Cholm Cille

Columban monks   manaigh mpl Cholm Cille

Columbus s   Columbas m1

Columbus, Christopher   Criostóir Colambas

combination s   cuallachtas m1

Combination Laws   Dlíthe mpl Cuallachtais

Cominform s   Cominform  m4

Comintern s   Comintern m4

commander-in-chief s   ardcheannasaí m4

commerce s   tráchtáil f3

Commisariate of Internal Affairs   Coimeasáracht f3 Gnóthaí Baile

commissar s   coimeasár m1

Commissar of Nationalities   Coimeasár m1 na Náisiún

commission s   coimisiún m1

Commissioners of Stamps   Coimisinéirí mpl Stampaí

Commission on Emigration   Coimisiún m1 Eisimirce

Commission on Industrial Organisation   Coimisiún m1 um Eagrú Tionsclaíoch

committee s   coiste m4

Committee of Public Safety   Coiste m4 na Slándála Poiblí

common s (land)   coimín m4

Common Council of Dublin   Comhairle f4 Choiteann Bhaile Átha Cliath

commoner s   comóntach m1

Common Era (ce)   AD

Common Law   an Dlí m4 Coiteann, an gnáthchóras m1 dlí

Common Market, the   An Cómhargadh m1

commonwealth s   comhlathas m1

Commonwealth of Australia, the   Comhlathas m1 na hAstráile

Commonwealth Prime-Ministers Conference   Comhdháil f3 Phríomh-Airí an Chomhlathais

commune s   común m1

communications spl   cumarsáid f2, meáin mpl chumarsáide

Communism s   cumannachas m1

Communist s   Cumannaí m4

Communist a   Cumannach a

Communist League, the   Léig f2 na gCumannach

Communist Manifesto, the   An Forógra m4 Cumannach

Communist Rule   réimeas m1 na gCumannaithe

community s (early monastic)   muintir f2

community s (of people)   pobal m1

community s (of states, etc.)   comhphobal m1

community s (religious)   cuallacht f3, ord m1

compact s   comhshocrú m (gs -raithe)

company s   cuideachta f4, comhlacht m3

company s (Mil.)   complacht m3

competition s   iomaíocht f3

composition s (of government, etc.)   ballraíocht f3

Composition of Connacht   Imshocraíocht f3 Chonnacht

compromise s   comhréiteach m1

compulsory military service   seirbhís f2 mhíleata éigeantach

conacre s   conacra m4

concentration camp   sluachampa m4 géibhinn

concept s   coincheap m3

concession s   deonú m (gs -naithe), lamháltas m1

conciliate v   déan v eadráin

conciliatory a   muinteartha a

concordat s   concordáid f2

Concordat of Worms   Concordáid f2 Worms

concrete approach   cur m1 chuige nithiúil

condition s (living, etc.)   dáil f3

condition s (of treaty, etc.)   coinníoll m1, alt m1

condominium s   comhthiarnas m1

confederate s   cónaidhmeach m1

Confederate Catholics (Ir.)   Caitlicigh mpl na Comhdhála

Confederate Side, the (Amer.)   Taobh m1 na Cónaidhme

Confederates, the (Ir.)   Lucht m3 na Comhdhála

confederation s   cónaidhm f2

Confederation of Kilkenny, the   Comhdháil f3 Chill Chainnigh

conference s   comhdháil f3

Confession of Augsburg   Faoistin f2 Augsburg

Confessions, the   Na Faoistiní fpl

confirm v (power, possession)   daingnigh v

confirm v (treaty, alliance etc.)   deimhnigh v, dearbhaigh v

confirm v (report, etc.)   cinntigh v, deimhnigh v

confiscate v   coigistigh v

Confucianism s (Chin. civ.)   Confúiceachas m1

Confucius s (= Kong Qiu = Kongfusi)   (Chin. civ.)   Confúicias m4

Congested Districts, the   na Ceantair mpl Chúnga

Congested Districts Board, the    Bord m1 na gCeantar Cúng

congress s   comhdháil f3

congressman s   feisire m3

Congress of Vienna, the   Comhdháil f3 Vín

Congress Party (Ind.)   Páirtí m4 na Comhdhála

congress system   córas m1 comhdhálacha

Connaught Rangers   Connaught Rangers

conquest s   gabháil f3, concas m1

conquest of space   concas m1 an spáis

Conquistador s   Conquistador m4

Conquistadore s   Conquistadore m4

conscription s   coinscríobh m3 (gs -ofa)

consequence s   toradh m1, iarmhairt f3 (gs -arta)

conservative s   coimeádach m1

conservative a   coimeádach a

conspiracy s   comhcheilg f2

constabulary s   constáblacht f3

constituency s   dáilcheantar m1, toghlach m1

Constituent Assembly   Comhthionól m1 Bunreachta

constitution s   bunreacht m3

constitutional a   bunreachtúil a

constitutionality s   bunreachtúlacht f3

consul s   consal m1

Consul for Life   Consal m1 Saoil

containment s   srianadh m (gs -nta)

contemporary a   comhaimseartha a

Continental Congress, the   an Chomhdháil f3 Ilchríochach

contraband s   contrabhanna m4

contraband a   contrabhannach a

contract s   conradh m (gs -nartha)

contrast s   codarsnacht f3

control v   rialaigh v

controversy s   conspóid f2, cointinn f2, iomarbhá f4

convene v   tionóil v

conventicle s   coinbhintigeal m1

convention s (agreement)   coinbhinsiún m1

convention s (meeting)   coinbhinsiún m1, comhdháil f3

Convention of Gastein, the   Coinbhinsiún m1 Gastein

Convention of Pretoria   Coinbhinsiún m3 Pretoria

Convention on Human Rights, the   Coinbhinsiún m1 um Chearta an Duine

convert s   iompaitheach m1

convert v   iompaigh v, tiontaigh v

convict s   daoránach m1

convict v   daor v, ciontaigh v

co-operation s   comhar m1

Co-Operative Movement, the   An Chomharghluaiseacht f3

co-operative society   comharchumann m1

co-religionists spl  comhchreidmhigh mpl

corn distribution   dáileadh m arbhair

coronation s   corónú m (gs -naithe)

corporate a   corparáideach a

corps s   cór m1

corrupt a   corbach a

corruption s   corbadh m (gs -btha)

cosmology s   cosmeolaíocht f3

cosmopolitan s   iltíreach m1

cosmopolitan a   iltíreach a

Cossack s   Cosacach m1

Cossack a   Cosacach a

Cothon s (harbour at Carthage)   An Cotón m1

cottier s   coiteoir m3

council s   comhairle f4

Council of Ancients, the   Comhairle f4 na Seanóirí

Council of Blood, the   Comhairle f4 na Fola

Council of Commerce, the   An Chomhairle f4 Tráchtála

Council of Constance, the   Comhairle f4 Konstanz

Council of Europe, the   Comhairle f4 na hEorpa

Council of Finance, the (Fr.)   an Chomhairle f4 Airgeadais

Council of Five Hundred, the   Comhairle f4 an Chúig Chéad

Council of Ireland, the   Comhairle f4 na hÉireann

Council of Jerusalem   Comhairle f4 Iarúsailéim

Council of Peoples' Commissars   Comhairle f4 Choimeasáir na bPobal

Council of State, the   an Chomhairle f4 Stáit

Council of the Lateran, the   Comhairle f4 na Lataráine

count s   cunta m4

Counter-Reformation, the   an Frith-Reifeirméisean m1

counter-revolution s   frithréabhlóid f2

countess s   cuntaois f2

County Development Plans   Pleananna mpl Forbartha Contae

court s   cúirt f2

court martial   cúirt f2 airm

Court of Castle Chamber   Cúirt f2 Dhlísheomra an Chaisleáin

Court of Claims   Cúirt f2 Éileamh

court of wards   cúirt f2 choimircithe

covenant s   cúnant m1

craft s   ceird f2

craft shops   ceardlanna fpl

crash s   cliseadh m (gs -ste)

crash s (economic)   tobthitim f2

creditor s   creidiúnaí m4

crenel s   creinil f2

crenellation s   cíor f2 lámhaigh

crime s   coir f2

criminal court   cúirt f2 choiriúil

crinoline s   crinilín m4

crisis s   géarchéim f2

critical a   criticiúil a

critical a (of situation, etc.)   géarchéimneach a

Cro-Magnon s   Cro-Magnon m4

Cromwell s   Cromail m4

Cromwellian a   Cromalach a, gs as a Chromail

croppy s   craipí m4

crop rotation   uainíocht f3 na mbarr

cross-bow s   crosbhogha m4

Cross of Cong, the   Cros f2 Chonga

crowbar brigades   briogáidí fpl na ngróite

crown prince   rídhamhna m4

crozier s   bachall m1

crusade s (Mediev.)   crosáid f2

crusader s (Mediev.)   crosáidí m4

crystal wireless   raidió m4 criostail

Csarina s   Bansár m1

Cuban crisis   Géarchéim f2 Chúba

cultural a   cultúrtha a

Cultural Revolution (Chin.)   An Réabhlóid f2 Chultúrtha

curfew s   cuirfiú m4

Curia s (papal)   Cúirt f2 an Phápa

Curragh Mutiny, the   Ceannairc f2 an Churraigh

curtain wall   imbhalla m4

custom s   nós m1, gnás m1, gnáthamh m1

Cyrus the Great   Cíoras m1 Mór

Czar s   Sár m1

Czech Legion, the   Léigiún m1 Seiceach, an

Czechoslovakian Legion, the   Léigiún m1 Seicslóvacach, an

 

D

 

dacha/datcha   daitse m4

Daily Mail, the   The Daily Mail

Darius s (Persian)   Dáirias m4

Dark Ages, the   an Ré f4 Dhorcha

Dark Continent, the   an ilchríoch f2 dhorcha

date v   dátaigh v

David Óg de Barry   Dáibhí Óg de Barra

D-day s   D-Day m4

dead reckoning   maraíocht f3 mheasta

dealings spl   déileáil f3, beartaíocht f3, gnóthaíocht f3

de-anglicisation s   díghalldú m (gs -daithe)

debate s   díospóireacht f3

de-centralise v   díláraigh v

dechristianise v   díchríostaigh v

decisive a   cinntitheach a, deimhneach a

Declaration of Breda   Forógra m4 Breda

Declaration of Independence   Forógra m4 na Saoirse

Declaration of Indulgence   Dearbhú m Saoirse

Declaration of Pilnitz   Forógra m4 Pilnitz

Declaration of the Rights of Man   Forógra m4 Chearta an Duine

declaration s   forógra m4, dearbhú m (gs -bhaithe)

decline s   meathlú m (gs -laithe)

decline v   meathlaigh v

de-colonisation s   díchoilíniú m (gs -ithe)

decoy s (an duine)   díthreoraí m4

decoy s (an tseift)   díthreoir f5

decree s   forógra m4, foraithne f4

Decree on Land   Foraithne f4 Talún

Decree on Peace   Foraithne f4 Síochána

defeatism s   díomuachas m1

defect s (in law, system etc.)   locht m3, easnamh m1

Defence Committee   Coiste m4 Cosanta

Defence Council, the   An Chomhairle f4 Chosanta

Defenders, the   Na Cosantóirí mpl, Na Defenders mpl

defensive features (of castle etc.)   córacha fpl cosanta

delegate s   dealagáidí m4, toscaire m4

delegation s   dealagáideacht f3, toscaireacht f3

demagogue s   tuathghríosóir m3

demarcate v   críochaigh v

demarcation s   críochadóireacht f3

demobilisation s   díshlógadh m1

democracy s   daonlathas m1

democrat s   daonlathaí m4

democratic a   daonlathach a

Democratic Party, the (= the Democrats)   na Daonlathaigh mpl

Democratic Program   Clár m1 Daonlathach

Democratic Republic of Vietnam   Poblacht f3 Dhaonlathach Vítneam

Democratic Socialist Union, the   Aontas m1 na Sóisialach Daonlathach

Democrats, the spl (= the Democratic Party)   na Daonlathaigh mpl

demoralise v   domheanmnaigh v

Den s (surname)   Din

Department of Agriculture and Technical Instruction   Roinn f3 Talmhaíochta agus Ceardoideachais

Department of Social Welfare   Roinn f3 Leasa Shóisialaigh

dependency s   spleáchríoch f2

dependent s   spleách a

deportation s   díbirt f3

depose v   athrígh v

depot s (of arms)   armlann f2

depressed a (Com.)   spealta a

depression s (Com.)   spealadh m (gs -lta)

deputy s   fear m1 ionaid; (Ir.) An Fear m1 Ionaid

Deputy Lieutenant   Leasionadaí m4

Deputy of the King of England   Ionadaí m4 Rí Shasana

deputyship s   ionadaíocht f3; (Ir.) Ionadaíocht f3, Leasionadaíocht f3

design s (purpose)   aidhm f2

Desmond Rebellion, the   an tÉirí m4 Amach i nDeasumhain

despot s   forlámhaí m4

despotism s   forlámhas m1

detailed study   mionstaidéar m1, mionscrúdú m (gs -daithe)

determinism s   cinnteachas m1

developed cult of relics   cultas m1 forbartha taisí

development s (in technology, etc.)   forbairt f3

developments spl (of events)   imeachtaí mpl

developments spl (political)   forbairtí fpl

developments spl (historical, political)   imeachtaí mpl

devolution s   déabhlóid f2

diagram s   léaráid f2

dialogue s   comhrá m4

dictator s   deachtóir m3

dictatorship s   deachtóireacht f3

dictatorship of the proletariat   deachtóireacht f3 na prólatáireachta

diet s   diat f2

Diet of Augsburg   Diat f2 Augsburg

Diet of Spires   Diat f2 Speyer

Diet of Worms   Diat f2 Worms

diocesan clergy   cléir f2 na ndeoisí

diocese s   deoise f4, fairche f4

diplomat s   taidhleoir m3

diplomatic a   dioplómaitiúil a

diplomatic corps   an cór m1 taidhleoireachta

Director s (Fr.)   Díreachtóir m3

Directory, the (Fr.)   an Díreachtóireacht f3

direct rule (i dtuaisceart na hÉireann)   riail f5 dhíreach

disability s   míchumas m1

discipline s (education)   araíonacht f3

discipline s (Mil.)   smacht m3

discover v   fionn v

discover v (Ir.)   braith v

discoverer s (Ir.)   brathadóir m3

discovery s   fionnachtain f3

discretionary powers   cumhachtaí fpl lánroghnacha

disendowment s   dímhaoiniú m (gs -ithe)

disestablishment s   díbhunú m (gs -naithe)

disloyal a   éadairiseach a

dismember v (country, etc.)   deighil v ó chéile

dismemberment s (of country, etc.)   deighilt f2 ó chéile

dismiss v (from office)   bris v

dispensation s   dispeansáid f2

displaced person   díláithreach m1

dispossess v   díshealbhaigh v

Dissenter s   Easaontóir m3

dissolution s (of monasteries)   díscaoileadh m (gs -lte)

dissolution s (of parliament)   lánscor m1

dissolve v (monasteries)   díscaoil v

dissolve v (parliament)   lánscoir v

district court   cúirt f2 dúiche

disturbance s   clampar m1, corraíl f3

diversion s (Mil.)   inlíocht f3 mheabháil

divert v (attention, etc.)   claon v aird, claon v aigne

divert v (funds, etc.)  aitreoigh v

divide and conquer   scar v is treascair

divine right of kings   ceart m1 diaga ríthe

divorce s   colscaradh m (gs -rtha)

doctrinaire a   lomtheagascach a

doctrine s   foirceadal m1, teagasc m1

document s   doiciméad m1

documentary sources   foinsí fpl doiciméadacha

Doge's Palace   Pálás m1 an Dóig

dogma s   dogma m4

dome s   cruinneachán m1

domestic a   inmheánach a, intíre a, gs as a baile

domestic system   córas m1 baile

dominate v   gabh v ceannas ar, glac v ceannas ar, smachtaigh v

Dominican s   Doiminiceach m1

Dominion of Canada   Tiarnas m1 Cheanada

dominion s   tiarnas m1

Dominion Status   Stádas m1 Tiarnais

Donation of Constantine, the   Bronntanas m1 Chonstaintín

donjon s   daingean m1

dormitory s   suanlios m3

Dowager Empress, the   Banimpire m4 Baintí, an

downfall s   turnamh m1

Down Survey, the   an Down Survey

Drapier Letters, the   Litreacha fpl Drapier

draw bridge   droichead m1 tógála

dreadnaught s   dreadnaught m4

dress pins   dealga fpl éadaigh

Dual Alliance, the   An Dé-Chomhaontas m1

Dual Entente, the    An Dé-Entente m4

dual monarchy   dé-mhonarcacht f3

dubbing ceremony   searmanas m1 ridireachta

Dublin City Seal   Séala m4 Chathair Bhaile Átha Cliath

Dublin Metropolitan Police   Póilíní mpl Chathair Átha Cliath

Dublin Millennium   Míle m4 Bliain Bhaile Átha Cliath

Dublin Viking Ship Committee   Coiste m4 Long Lochlannach Áth Cliath

duchess s   bandiúc m1

duchy s   diúcacht f3

ducking stool   stól m1 dumtha

due s   dleacht f3

duke s   diúc m1

Duke of Leinster, the   Diúc m1 Laighean

Dungannon Convention, the   Comhdháil f3 Dhún Geanainn

dungeon s   doinsiún m1

Dunkerque s   Dunkerque f4

dyke s   cladán m1

dynamiter s   dinimíteoir m3

dynasty s   ríora m4, ríshliocht m3

 

E

 

earl s   iarla m4

earldom s   iarlacht  f3

early a   luath a, luath- pref

early Christian Ireland   Éire f Luath-Chríostaí

early Irish Church   an Eaglais f2 luath-Éireannach

early Irish monastery   mainistir f5 luath-Éireannach

Early Renaissance   Renaissance m4 Luath

East India Company, the   Comhlacht m3 na hIndiacha Thoir

Easter lily   lile f4 na Cásca

Easter Rising, the   Éirí m4 Amach na Cásca

Eastern Bloc   Bloc m1 an Oirthir

Eastern Front, the   An Fronta m4 Thoir

Eastern Question, the   Fadhb f2 an Oirthir

ecclesiastical a   eaglasta a

economic a   eacnamaíoch a

Economic and Social Council, the   An Chomhairle f4 Eacnamaíoch agus Shóisialta

economic growth   forás m1 eacnamaíoch

economic sanctions   smachtbhannaí mpl eacnamaíocha

economic war   cogadh m1 eacnamaíoch

economy, the   an geilleagar m1

ecumenical a   éacúiméineach a

edict s   forógra m4

Edict of Fontainebleau, the   Forógra m4 Fontainebleau

Edict of Nantes, the   Forógra m4 Nantes

Edict of Restitution, the   An Forógra m4 Aisíoca

education s   oideachas m1

effect s   éifeacht f3; iarmhairt f3, toradh m1

elder s   seanóir m3

elect, the   na tofaigh mpl

elect a (of president, etc.)   toghaí a

elect v   togh v

election s   toghchán m1

elective a   tofa a

elective a (of power to elect)   toghthach a

elector s   toghthóir m3

electoral a   toghchánach a

electoral reform   leasú m toghchánach

Elector of Brandenburg, the   Toghthóir m3 Brandenburg

emancipation s   fuascailt f2

embargo s   trádbhac m1

emergence s (of new state, etc.)   teacht m3 chun cinn

emergency provisions   forálacha fpl éigeandála

emergency s   éigeandáil f3, práinn f2

Emergency, the   an Éigeandáil  f3; aimsir na hÉigeandála

emigrant s   eisimirceach m1

emigration s   eisimirce f4

emperor s   impire m4

enact v   achtaigh v

enclosure s (process)   imfhálú m (gs -laithe)

Enclosure Movement, the   Gluaiseacht f3 an Imfhálaithe

enclosure system   córas m1 an imfhálaithe

encumbered estate   eastát m1 fiachbháite

encyclical s   imlitir f (gs -treach)

encyclopaedist s   ciclipéidí m4

endemic a   eindéimeach a, a bhaineann leis an gceantar

endemic a (of disease)   ceantrach a

endowment s   maoiniú m (gs -ithe)

enfranchise v   tabhair v ceart vótála

enfranchisement s   deonú m ceart vótála

English a   Sasanach a

English, the   Na Gaill mpl, Na Sasanaigh mpl

enlightened despot   forlámhaí m4 eagnaí

enlightened despotism   forlámhas m1 eagnaí

Enlightenment, the   An Eagnaíocht f3

entente s   entente m4

enterprise s   fiontraíocht f3

Eoin O'Duffy   Eoin Ó Dubhthaigh

epidemic s   eipidéim f2

epidemic a   eipidéimeach a

episcopal a   easpagach a

Episcopalian s   Easpagóideach a

Episcopalianism s   Easpagóideachas m1

episode s   eachtra f4

epoch s   sainré f4

equality s   comhionannas m1, ionannas m1

era s   f4

era of the American Wild West   ré na mbuachaillí bó i Meiriceá

establish v (of boundary, etc.)   a shuíomh v

Established Church, the   an Eaglais f2 Bhunaithe

estate s   eastát m1

Estates-General spl   Na hEastáit mpl Ghinearálta [+ an coincheap a mhíniú sa téacs]

ethics spl   eitic f2

ethnic a   eitneach a

ethnic cleansing   glanadh m eitneach

ethnology s   eitneolaíocht f3

Eucharist, the   an Eocairist f2

Eucharistic Congress, the   Comhdháil f3 Chorp Chríost

European Coal and Steel Community   An Comhphobal m1 Eorpach do Ghual agus Chruach

European Commission of Human Rights   Coimisiún m1 na hEorpa um Chearta an Duine

European Community, the   An Comhphobal m1 Eorpach

European Convention on Human Rights   Coinbhinsiún m1 na hEorpa um Chearta an Duine

European Court of Human Rights   Cúirt f2 na hEorpa um Chearta an Duine

European Economic Community (EEC)   Comhphobal m1 Eacnamaíochta na hEorpa (CEE)

European Free Trade Area   Limistéar m1 Saorthrádála na hEorpa

European Parliament, the   Parlaimint f2 na hEorpa

European Unity   Aontú m na hEorpa

evacuate v   aslonnaigh v

evacuation s   aslonnú m (gs -naithe)

event s   teagmhas m1, éacht m3, scéal m1, imeacht m3

evict v   díshealbhaigh v

eviction s   díshealbhú m (gs -bhaithe), (fam.) cur m1 amach, cur m1 as seilbh

evidence s (historical)   fianaise f4

evolution s   éabhlóid f2

evolution s (of system, etc.)   teacht m3 chun cinn

evolve v   déan v éabhlóid

evolve v (of system, etc.)   tar v chun cinn

ex- pref   ath- pref

excavation s   tochailt f2

exchequer s   státchiste m4

exclude v   eisiaigh v

exclusion s   eisiamh m1

Exclusion Bill, the   An Bille m4 Eisiata

excommunicate v   coinnealbhá m (gs -áite)

excommunication v   coinnealbháigh v

Executive Council   Comhairle f4 Feidhmiúcháin

Executive Council (Government of Saorstát Éireann)   An Ard-Chomhairle f4

executive s (committee)   coiste m4 gnó, coiste m4 feidhmiúcháin

executive s (of function)   (an) feidhmiúchán m1

executive s (of person)   feidhmeannach m1

exempt v   díolmhaigh v

exemption s   díolúine f4

exile s (of condition)   ionnarbadh m (-btha), díbirt f (gs -beartha), deoraíocht f3

exile s (of person)   deoraí m4

exile v   ionnarb v, díbir v

expansion s (overseas, etc.)   forleathnú m (gs -naithe)

expansionist a   forleathnaitheach a

expedition s   sluaíocht f3, slógadh m1

expeditionary force   fórsa m4 sluaíochta

exploit s   éacht m3

exploit v (of natural resources, etc.)   saothraigh v

exploit v (of people)   dúshaothraigh v

exploitation s (of people)   dúshaothrú m (gs -raithe)

exploitation s (of resources, etc.)   saothrú m (gs -raithe)

exploration s   taiscéalaíocht f3, taiscéaladh m (gs -lta)

exploration s (of trip)   turas m1 taiscéalaíoch

expulsion s   díbirt f3, ionnarbadh m (gs -btha)

exterminate v   díothaigh v

extort v   fáisc v (as)

extort v   srac v

extortion s   fáisceadh m (as), sracadh m1

extract s (from a newspaper)   sliocht m3

extreme a   antoisceach a, fíor- pref, ró- pref

extremist s   antoisceach m1

 

F

 

faction s   faicsean m1

faction fight   gráscar m1 faicsean

faction fighting   faicseanaíocht f3

factionism s   faicseanachas m1

factor s (circumstance, etc.)   dáil f3, toisc f2

Factory Acts, the (sa Bhreatain)   Na hAchtanna mpl Monarchan

fair rent   cíos m3 cothrom, cíos m3 cóir

Falange Espanola   Falange Espanola

Falangism s   Falangachas m1

fall s   turnamh m1

fall of the Bastille, the   treascairt f3 an Bastille

family history   stair f2 teaghlaigh

family life   saol m1 an teaghlaigh

Family of the Female Wolf   Sliocht m3 na Faolchon

family tree   craobh f2 ghinealaigh

famine s   gorta m4

fanatic s   fanaiceach m1

farmer s   feirmeoir m3

Farmers' Party, the   Páirtí m4 na bhFeirmeoirí

farming village   sráidbhaile m4 feirmeoireachta

Fascism s   Faisisteachas m1

Fascist s   Faisistí m4

Fascist a   Faisisteach a

Fascist Grand Council, the   An Mhórchomhairle f4 Fhaisisteach

Fascist League, the   Léig f2 na bhFaisisteach

Fashoda Affair, the   an Teagmhas m1 ag Fashoda

Father Brown Collection   Cnuasach m1 an Athar de Brún

fatherland s   athartha f4

father of Irish Republicanism, the   athair m5 an Phoblachtachais in Éirinn'

Fatimid Caliphs   Cailifí mpl Fataimíteacha

February Revolution, the   Réabhlóid f2 na Feabhra

federal a   feidearálach a, cónaidhmeach a

Federal Council, the   an Chomhairle f4 Fheidearálach

federal government   rialtas m1 feidearálach

Federal Government (of Germany)   Rialtas m1 na Cónaidhme

federalist s   feidearálach m1, cónaidhmeach m1

federation s   feidearálacht f3, cónaidhm f2

federation of states   feidearálacht f3 stát, cónaidhm f2 stát

fee simple   feo m4 simplí

felon s   feileon m1

Fenian s   Fínín m4

Fenian a   Fíníneach a

Fenian Brotherhood, the   Bráithreachas m1 na bhFíníní

Fenianism s   Fíníneachas m1

Fenian Movement, the   Gluaiseacht f3 na bhFíníní

Fenian Republican Brotherhood, the   Bráithreachas m1 Phoblacht na bhFíníní

Fenian Rising, the   Éirí m4 Amach na bhFíníní

Feud s (Mediev.)   feod m1

feudal a   feodach a

feudal due   dleacht f3 feodach

feudalism s   feodachas m1

feudal manor   mainéar m1 feodach

fief s   fíofa m4, feod m1

field-marshal s   marascal m1 machaire

field trip (to historical site)   turas m1 (go dtí láthair staire), turas m1 allamuigh

fighter aircraft   aerárthaí mpl trodaíochta

figure s (of person)   duine m4 mór (le rá)

film s   scannán m1

film strip   stiallscannán m1

finance s   airgeadas m1

financier s   airgeadaí m4

firescreen   scáthlán m1 tine

First Consul   Príomh-Chonsal m1

first fruits   prímhid f2, céad a torthaí

first hand experience   taithí f4 ar an láthair

First International Competition for Horseless Carriages   An Chéad a Chomórtas Idirnáisiúnta de Charráistí gan Chapall

First Labour International, the   Céad a Idirnáisiúntas an Lucht Oibre

First Ormond Peace, the   Céad a Síocháin Urumhan

First Triumvirate, the   An Chéad a Triúracht

fish pond   linn f2 éisc

Five Year Plan, the (Russ.)    an Plean m4 Cúig Bliana

fixity of tenure   cinnteacht f3 seilbhe

flat stone  mould   múnla m4 cloiche comhréidhe

fleet s   cabhlach m1

Flight of the Earls, the   Imeacht m3 na nIarlaí

flint-lock musket   muscaed m1 clochthine

fly-boat s   mearbhád m1

flying column   colún m1 reatha

focus dates   dátaí mpl fócais

folk highschool   ard-daonscoil f2

folk life (material culture, objects)   daonearraí mpl

folk museum   daoniarsmalann f2, daonmhúsaem m1

folk park   daonpháirc f2

folk school   daonscoil f2

folk village   daonbhaile m4

folly s   baois f2

Food and Agriculture Organisation, the   Eagraíocht f3 Bhia agus Talmhaíochta, an

foot soldier   saighdiúr m3 coise

force s   fórsa m4

foreign a   iasachta a, coimhthíoch a, coigríche gs as a, eachtrannach a

Foreign Affairs   Gnóthaí mpl Eachtracha

Foreign Office, the   Oifig f2 Gnóthaí Eachtracha

foreign policy   polasaí m4 eachtrach

Foreign Secretary   Rúnaí m4 Gnóthaí Eachtracha

foreign trade   trádáil f3 choigríche

forfeit s   éiric f2, fíneáil f3, pionós m1

forfeit a   i ngeallbhroid f2, forghéillte a

forfeit v   forghéill v, caill v

forfeiture s   forghéilleadh m (gs -llte)

forge v   brionnaigh v

forger s   brionnóir m3

forgery s   brionnú m (gs -naithe)

fort s   dúnfort m1

fortifications spl   daingnithe mpl

fortress s   daingean m1, dúnfort m1

forty shilling freeholder   saorshealbhóir m3 daichead scilling

foster v   cothaigh v, altramaigh v

fosterage s   daltachas m1, altramas m1

Foster's Corn Law   Dlí m4 Arbhair Foster

found v   bunaigh v, fothaigh v

foundation legend   finscéal m1 an bhunaithe

Four Power Pact   Comhaontú m Ceithre Chumhacht

Fourteen Points for Peace (of President Wilson)   Ceithre a Phointe Dhéag Síochána

framework for a peace treaty   creat m3 i gcomhair conartha síochána

franchise s   ceart m1 vótála

franchise s (of immunity)   díolúine f4

Franciscan s   Proinsiasach m1

Franciscan a   Proinsiasach a

Franco-Prussian a   Franc-Phrúiseach a

Franco-Prussian War, the   an Cogadh m1 Franc-Phrúiseach

Frankish Empire   Impireacht f3 na bhFranc

fraternity s   bráithreachas m1

freedom of sale   ceart m1 díola

freedom of speech   saoirse f4 cainte, saoirse f4 labhartha

freedom of the press   saoirse f4 an phreasa

freedom s   saoirse f4

Free France   An Fhrainc f2 Shaor

freehold s   saorsheilbh f2

freeholder s   saorshealbhóir m3

freeman s   saorfhear m1

freemason s   máisiún m1

freemasonry s   máisiúnachas m1

free sale   ceart m1 díola

free state   saorstát m1

Freestater s   Saorstátaire m4

free trade   saorthrádáil f3

free trade treaty   conradh m saorthrádála

French East India Company, the   Comhlacht m3 Francach na hIndia Thoir

French Foreign Legion, the   Léigiún m1 Coigríochach na Fraince

French Zone   Crios m3 Francach

fresco s   freascó m4

front s (Mil.)   fronta m4

fugitive s   teifeach m1

full personal power   lánchumhacht f3 phearsanta

fundamentalist s   bunúsaí m4

fundamentalist a   bunúsaíoch a

fundamentalist Islamic state   stát m1 Ioslamach bunúsaíoch

 

G

 

gabelle s   gabelle  m4

Gabinian Law, the   an Dlí m3 Gaibíneach

Gae Bolg   Ga m4 Bolga

Gaelic Athletic Association, the   Cumann m1 Lúthchleas Gael

Gaelic League, the   Conradh m na Gaeilge

gale-day s   m gála

galley s   rámhlong f2

Gallicanism s   Gallachánachas m1

gallowglass s   gallóglach m1

garderobe s   clóiséad m1, losán m1

Gaza Strip   Stráice m4 Gaza

general amnesty   pardún m1 ginearálta

General Assembly (of UNO)   Olltionól m1 Ginearálta

general council   ollchomhairle f4

general mobilisation   ollshlógadh m1

General Secretary of the Party   Ard-Rúnaí m4 an Pháirtí

General Steel Strike, the   Ollstailc f2 Lucht Cruach

gentle adventurer   fiontraí m4 duine uasail

gentry s   mionuaisle mpl

geohistory s   geo-stair f2

Georgian s   Seoirseach m1

Geraldine a   Gearaltach a

Geraldine League, the   Léig f2 na nGearaltach

German Confederation, the   An Chónaidhm f2 Ghearmánach

German High Seas Fleet, the   Cabhlach m1 Mórmhara na Gearmáine

gerrymandering s (of constituency, etc.)   claonroinnt f2

Girondin s   Gioróndach m1

gladiator s   gliaire m4

Glasnost s   gleasnast m1

Glendalough of the 7 Churches   Gleann m3 Dá Loch na 7 dTeampall

Glenisheen Collar, the   Torc m1 Ghleann Insín

Glinn Castle   Cloch f2 an Ghleanna

Glorious Revolution, the   An Réabhlóid f2 Ghlórmhar

Golan Heights   Arda mpl Golan

Golden Bull, the   an Bulla m4 Órga

Golden Horde, the   an Mathshlua m4 Órga

Gold Standard, the   an tÓrchaighdeán m1

Gothic a   Gotach a

Gothic Revival, the   an Athbheochan f3 Ghotach

government s   rialtas m1

governor s   gobharnóir m3

Governor General (of Irish Free State)   Seanascal m1 Shaorstát Éireann

Graces, the   Na Grása mpl

Grand Alliance, the   An Comhaontas m1 Mór

Grand Fascist Council, the   An Mhórchomhairle f4 Fhaisisteach

Grand Jury   Ard-Ghiúiré m4

grand remonstrance   mórghearán m1

Grand Vizier   Ard-Visír m4

grant s   tíolacadh m (gs -ctha), bronnadh m (-nnta), deontas m1

grant v   tíolaic v, bronn v

Grattan's Parliament   Parlaimint f2 Grattan

gravitation s   imtharraingt f (gs -the)

grazier s   grásaeir m3

Great Committee of Public Safety, the   Mórchoiste m4 na Slándála Poiblí

Great Depression, the   An Spealadh m (gs -lta) Mór

Greater Reich, the   An Reich m4 Mór

Great Famine, the   An Gorta m4 Mór, (F.) an Drochshaol m1

great hall (in castle)   halla m4 mór

Great Leap Forward, the   An Léim f2 Mhór chun Tosaigh

Great Lockout, the   An Frithdhúnadh m Mór

great oven   sorn m1 mór

Great Plague, the   An Phlá f4 Mhór

Great Society   Great Society, An tSochaí f4 Mhór

Great Wall (of China)   Balla m4 Mór na Síne

Great Western Schism, the   Siosma m4 Mór an Iarthair

Greek Catholics   Caitlicigh mpl Ghréagacha

Gregorian Calendar   Féilire m4 Gréagórach

Grenan Castle   Caisleán m1 an Ghrianáin

grievance s   cúis f2 ghearáin, casaoid f2

guerrilla s   treallchogaí m4

guerrilla a   treallchogaíoch a

guild s   gild m4

Guild of St. George, the   Cumann m1 Naomh Seoirse

guillotine s   gilitín m4

Gulf War   Cogadh m1 na Murascaille

Gunpowder Plot, the   Comhcheilg f2 an Phúdair

gun-running s   smuigléireacht f3 gunnaí, tabhairt f3 gunnaí i dtír

 

H

 

Habsburg a   Hapsburgach a

Habsburg Family   Teaghlach m1 Hapsburg

Hague Conference, the   Comhdháil f3 na Háige

Halicarnassus tomb   tuama m4 Halacarnasach

Hampton Court Conference, the   Comhdháil f3 Hampton Court

hanging gale   gála m4 marbh

Hanseatic a   Hainseatach a

Hanseatic League, the   an Conradh m Hainseatach

hansel s   dúthracht f3

Harald Hardrada   Harald Haardraade

hasky a   cruatirim a

Head-Centre s   Ceann m1 Láir

headquarters s   ceanncheathrú f (gs -ún)

Healfdene s   Healfdene m4

hearth money   airgead m1 teallaigh

Hearth Money Rolls   Rollaí mpl Airgead Teallaigh

hearth tax   airgead m1 teallaigh

Hearts of Oak   Hearts of Oak

Hebridean black house   teach m dubh Inse Ghall

hedge school   scoil f2 scairte, scoil f2 chois claí, scoil f2 ghairid

hedge schoolmaster   máistir m4 scoil scairte, máistir m4 scoil chois claí

hedgemony s   forlámhas m1

heir-apparent s   léiroidhre m4

Hellenism s   Heilléanachas m1

helmet s   clogad m1, cafarr m1

helot s   héalóta m4, daor m1, mogh m3

heptarchy s   heiptearcacht f3

hereditary a   oidhreachtúil a

heredity s   oidhreacht f3, dúchas m1

heresy s   eiriceacht f3

heretic a   eiriceach a

heriot s   cáin f oidhreachta

heritage s (cultural)   oidhreacht f3

hermit s   díthreabhach m1

Herod the Great   Héaród m1 Mór

Herut party    páirtí m4 Herut

Hezbollah s   Hezbollah (gan inscne)

High Renaissance   An tArd-Renaissance m4

high treason   ardtréas m3

highwayman s   foghlaí m4 bóthair, gadaí m4 bóthair

hijacking s   fuadach m1

historian s   staraí m4

historical events   imeachtaí mpl stairiúla

historical inquiry   fiosrú m stairiúil

historical investigation   taighde m4 na staire

historical map   léarscáil f2 stairiúil

historical methods   modhanna mpl na staire

historiographer s   staraí m4

historiography s (= corpus of history)   stair f2

historiography s (= study of methods of history)   staireolaíocht f3

historiography s (= writing of history)   scríobh m3 na staire

history s   stair f2

history co-ordinator   comhordaitheoir m3 staire

history of the space race   stair f2 an spásráis

history research assignment   tasc m1 taighde sa stair

hitching post   bacán m1 téide

Hitler Youth Movement, the   Ógra m4 Hitler

hoarding s   crannóg f2

holder s (of land)   gabhálaí m4

holocaust s   uileloscadh m (gs –oiscthe)

Holy Alliance, the   An Comhaontas m1 Naofa

Holy League, the   An Léig f2 Naofa

Holy Roman Emperor, the   An tImpire m4 Naofa Rómhánach

Holy See, the   An Suí m4 Naofa

homage s   ómós m1, umhlóid f2

homeland s (= native land)   tír f2 dhúchais

Home Office, the   Oifig f2 Ghnóthaí Baile

Home Rule   Rialtas m1 Dúchais

Home Rule League, the   Léig f2 an Rialtais Dúchais

homestead s   áitreabh m1

home trade   trádáil f3 intíre

horde s   mathshlua m4

horse-drawn hoe   an ghrafóg f2 chapaill

horse-drawn mowing machine   buainteoir m3 capaill

horse-drawn sled   carr m1 sleamhnáin capaill

Hospitaller s   Spidiléir m3

Hospodars spl   Ospadáraigh mpl

hostage s   giall m1

hostilities spl   cogaíocht f3

hostility s   naimhdeas m1

hosting s   slógadh m1

House of Commons, the   Teach m na dTeachtaí, Dáil f3 na Breataine

House of Lords, the   Teach m na dTiarnaí

House of Orange, the   Teaghlach m1 Oráiste

House of Representatives, the   Teach m na nIonadaithe

House of York, the   Teaghlach m1 Eabhrac

Hugenot s   Úgónach m1

humanism s   daonnachas m1

humanist s   daonnachaí m4

humanitarianism s   daonnúlachas m1

humanities spl   an léann m1 daonna

human rights   cearta mpl daonna, cearta mpl an duine

Hundred Days, the   Céad a

hunger strike   stailc f2 ocrais

Huns spl (= The Xiongnu)   Na Hunaigh mpl

hunter-gatherer s   fiagaí m4 cnuasaitheoir (pl fiagaithe cnuasaitheoirí)

 

I

 

iconoclasm s   íolbhriseadh m (gs -ste)

iconoclast s   íolbhristeoir m3

idea s   smaoineamh m1

ideology s   idé-eolaíocht f3

illuminated script   script f2 dhathmhaisithe

imaginative reconstruction   athchruthú m samhlaíoch

Imbolc s   Imbolc m4, Lá m Fhéile Bríde

immediate cause   siocair f5

immigrant s   inimirceach m1

immigration s   inimirce f4

immune a   imdhíonach a

immunity s   imdhíonacht f3

impeach v   táinsigh v

impeachment s   táinseamh m1

imperial a   impiriúil a

Imperial Conference, the   An Chomhdháil f3 Impiriúil

imperialism s   impiriúlachas m1

implementation s   feidhmiú m (gs -ithe), cur m1 i bhfeidhm

implications spl   impleachtaí fpl

Impressionist s   Impreiseanaí m4

improving landlord   tiarna m4 feabhsúcháin

incapacity s   éagumas m1

Incas mpl   Na hIncigh mpl

Incense Road   Bealach m1 na Túise

incident s (event)   eachtra f4, tarlú m (gs -laithe)

incident s (Mil. etc.)   teagmhas m1

incursion s   ionradh m1

indemnity s (exemption, etc.)   slánú m (gs -naithe), slánaíocht f3

indemnity s (of compensation)   cúiteamh m1

independence s   neamhspleáchas m1

independent a   neamhspleách a

index map   léarscáil f2 innéacs

Index, the s   an tInnéacs m4, Innéacs m4 na Leabhar Toirmiscthe

Indian Grand Road, the   Bealach m1 Mór na hIndia

indulgence s (Ecc.)   logha m4

industrial s   tionsclaíoch a

industrialism s   tionsclaíocht f3

Industrial Relations Bill, the   an Bille m4 um Chaidreamh Tionsclaíoch

industrial revolution   réabhlóid f2 thionsclaíoch

Industrial Revolution, the   An Réabhlóid f2 Thionsclaíoch

industry s   tionscal m1

infallible s   do-earráide gs as a

infeudation s   infheodú m (gs -daithe)

in-field s   garpháirc f2

infirmary s   otharlann f2

inflation s   boilsciú m (gs -ithe)

influence s   tionchar m1

inform v   braith v

informer s   brathadóir m3

inherit v   faigh v ó oidhreacht, faigh v trí oidhreacht, faigh v le hoidhreacht

initiate v   tionscain v

initiative s   tionscnamh m1

inner bailey   bábhún m1 laistigh

Innocent s   Innocentius m4

innovate v   nuáil v

innovation s   nuáil f3

innovator s   nuálaí m4

inquisition s   cúistiúnacht f3, ionchoisne m4

inquisitor s   cúistiúnaí m4

inscription s   inscríbhinn f2

insecurity s (of government, etc.)   neamhdhaingne f4

institution s   institiúid f2

insurrection s   éirí m4 amach

intellectual s   intleachtach m1

interdict s   urghaire f4

interdict v   urghair v

interest s (in holding, area etc.)   leas m3

intermediary s   idirghabhálaí m4

Intermediate Board (of Education)   An Bord m1 Idirmheánach (Oideachais)

intern v   imtheorannaigh v

international s (association, etc.)   idirnáisiúntas m1

international a   idirnáisiúnta a

International Bank for Reconstruction and Redevelopment   An Banc m1 Idirnáisiúnta Atógála agus Forbartha

International Labour Organisation   Eagraíocht f3 Idirnáisiúnta Saothair

International Monetary Fund   An Ciste m4 Airgeadaíochta Idirnáisiúnta

international relations   caidreamh m1 idirnáisiúnta

international socialism   sóisialachas m1 idirnáisiúnta

international tension   teannas m1 idirnáisiúnta

internee s   imtheorannaí m4

internment s   imtheorannú m (gs -naithe)

inter-party a   idirpháirtíoch a

inter-party government   comhrialtas m1

inter-regnum s   idir-ríocht f3

intervention s   idirghabháil f3

intifada        s   intifada (gan inscne)

intimidation s   imeaglú m (gs -laithe)

Intolerable Acts   Achtanna mpl Dofhulaingthe

invader s   ionróir m3

invasion s   ionradh m1

invention s   aireagán m1

investigation s   fiosrú m (gs -raithe), taighde m4

investiture s   insealbhú m (gs -bhaithe)

investment s (Mil.)   imshuí m4

Invincibles, the spl   na hInvincibles

involvement s (in, with something, somebody)   páirt f2, baint f2

IRA (Irish Republican Army, the)   An tIRA

Irish Agricultural Organisations Society   Cumann m1 Eagraíochtaí Talmhaíochta na hÉireann

Irish annals   annála fpl Éireannacha

Irish Christian Brothers, the   Bráithre mpl Críostaí na hÉireann

Irish Citizen Army, the   Arm m1 Cathartha na hÉireann

Irish Confederation, the   An Chónaidhm f2 Éireannach

Irish Convention, the   Comhdháil f3 na hÉireann

Irish Council Bill, the   An Bille m4 um Chomhairle na hÉireann

Irish Free State, the   Saorstát m1 Éireann

Irish Home Rule League, the   Cumann m1 Rialtais Dúchais na hÉireann

Irish National Land League, the   Conradh m na Talún

Irish National League, the   Léig f2 Náisiúnta na hÉireann

Irish Office, the   Oifig f2 na hÉireann

Irish Parliamentary Party, the   Páirtí Parlaiminteach na hÉireann

Irish Republican Army, the   Óglaigh mpl na hÉireann

Irish Republican Brotherhood, the   Bráithreachas m1 Phoblacht na hÉireann

Irish Socialist Republican Party   An Páirtí m4 Sóisialach Poblachtach

Irish Trade Union Congress   Comhdháil f3 Cheardchumann na hÉireann

Irish Transport and General Workers' Union   Ceardchumann m1  Iompair agus Ilsaothair na hÉireann

Irish Volunteers, the   Óglaigh mpl na hÉireann

Iron Age, the   An Iarannaois f2

irredentism s   iridinteachas m1

irredentist s   iridinteach m1

Irregulars, the   Na Neamhrialtaigh mpl

Islam s   Ioslam m1

Islamic a   Ioslamach a

Islamic fundamentalism   bunúsachas m1 Ioslamach

Islamism s   Ioslamachas m1

Islamite s   Ioslamach m1

issue s   mórcheist f2

 

J

 

Jacobin s   Seacóibíneach m1

Jacobin a   Seacóibíneach a

Jacobite s   Seacaibíteach m1

Jacobite a   Seacaibíteach a

janissary s   ianasóir m3

Jansenism s   Jansenachas m1

Jansenist s   Jansenach m1

Jansenist a   Jansenach a

jester s   abhlóir m3

Jesuit s   Íosánach m1

John of Gaunt   John of Gaunt

John of Salisbury   John of Salisbury

joint-stock company   cuideachta f4 chomhstoic

journeyman s   giúrnálaí m4

joust s   giústáil f3

jousting tournament   turnaimint f2 giústála

judicial rent   cíos m3 breithiúnach

Julian Calendar   Féilire m4 Iúil

jurisdiction s   dlínse f4

jurisprudence s   dlí-eolaíocht f3

Justice of the Peace   Giúistís m4 Síochána

justiciar s   giúisteoir m3

justification s (Ecc. Hist.)   fíréanú m (gs -naithe)

Jutes, the spl   Na hIútaigh mpl

 

K

 

Kali s (Hist., Myth., Relig.)   Cailí f4

keep s (of castle)   daingean m1

keeper-of-the-hounds s   conmhaor m1

keeping hole (Hist., Archaeol.)   poll m1 an bhaic

keepless castle (Archaeol., Hist.)   caisleán m1 gan daingean

Kellogg-Briand Pact, the   Comhaontú m Kellog-Briand

kerne s   ceithearnach m1

Kevin s (Hist., Relig.)   Caoimhín m4

key dates   eochairdhátaí mpl

Kilcooley Abbey (Hist.)   Mainistir f5 Chill Chúile

Kildare Place Society, the   Cumann m1 Phlás Chill Dara

Kilfane s (Hist.; Geog.)   Cill Pháin

Kilmainham Treaty, the   Conradh m Chill Mhaighneann

king s   m4

king's writ   eascaire m4 an rí

kitchen shed   cocús m1

knight s   ridire m4

knighthood s   ridireacht f3

knight service   seirbhís f2 ridireachta

Knight Templar   Teamplóir m3

kolkhoz/kolkhos/kolkoz   calchas m1

 

L

 

Labour Court, the   An Chúirt f2 Oibreachais

Labour Movement, the   Gluaiseacht f3 Lucht Oibre

Ladies Land League, the   Conradh m Talún na mBan

Lady with the lamp   Bean an Lampa

land agent   aibhéardaí m4

land annuities   anáidí fpl feirme

Land Commission, the   Coimisiún m1 na Talún

land court   cúirt f2 talún

landed nobility   móruaisle mpl talún

land inquisition   cúistiúnacht f3 talún

Land League, the   Conradh m na Talún

landless peasant   tuathánach m1 gan ghabháltas

landlord s   tiarna m4 talún

landlordism s   córas m1 na dtiarnaí talún

landmark s (event, etc.)   díol m3 suntais, cuid f3 suntais

landmark s (territorial)   críoch-chomhartha m4

Land Movement, the   Gluaiseacht f3 na Talún

land ownership   seilbh f2 talún

land purchase   ceannach m1 talún

Land Question, the   Ceist f2 na Talún

land reform   leasú m chóras na talún

large scale map   léarscáil f2 mhórscála

Lateran Council, the   Comhairle f4 na Lataráine

Lateran Treaty, the   Conradh m na Lataráine

Late Renaissance   Renaissance m4 Déanach

law s   dlí m4

law and order   dlí m4 agus ord

Law of the Maximum, the   Dlí m4 an Uasmhéid

Law of the Suspect, the   Dlí m4 an Amhrais

Lawrence Collection   Cnuasach m1 Lawrence

Lawrence Project   Tionscadal m1 Lawrence

league s   léig f2, conradh m (gs -nartha)

League of Armed Neutrality, the   Léig f2 na dTíortha Neodracha Armtha

League of Augsburg, the   Léig f2 Augsburg

League of Nations, the   Conradh m na Náisiún

League of the Three Emperors, the   Léig f2 na dTrí Impirí

learning s (scholarship)   léann m1

lease s   léas m3

leasehold s   léasacht f3

left, the s   an eite f4 chlé

leftist a   cléach a

leftist s   cléach m1

legate s   leagáid f2

legation s   leagáideacht f3

legend s   finscéal m1

legion s   léigiún m1

legislation s   reachtaíocht f3

Legislative Assembly   Comhthionól m1 Reachtaíochta

Legislative Council   Comhairle f4 Reachtaíochta

legitimist s (Fr.)   dlisteanaí m4

leisure s   scíth f2

lend-lease s   léas-iasacht f3

leveller s   leibhéalaí m4

levy s   tobhach m1

levy v   toibhigh v

liberal s   liobrálaí m4

liberal a   liobrálach a

Liberal Party, the   an Páirtí m4 Liobrálach

Liberation of Paris   Saoradh m Pháras

liberty s   saoirse f4

Liberty League, the   Léig f2 na Saoirse

Lichfield House Compact, the   Comhshocrú m Theach Lichfield

lieutenant-colonel s   leifteanantchoirnéal m1

lifestyle s   stíl f2 mhaireachtála

Likud party   páirtí m4 Likud

limey s   limey m4

limitation s (of power, etc.)   teorannú m (gs -naithe)

Linen Hall, The   Halla m4 an Línéadaigh

line of influence (political)   líne f4 thionchair

Local Defence Forces   Fórsaí mpl Cosanta Áitiúla

local government   rialtas m1 áitiúil

local history   stair f2 áitiúil

local history society   cumann m1 staire áitiúla

Locarno Agreement, the   Comhaontú m Locarno

Locarno Pact, the   Comhaontú m Locarno

lockout s   frithdhúnadh m (gs -nta)

lodge s (of society, etc.)   lóiste m4

Lollard s   Lollardach m1

Lollard a   Lollardach a

Lombard bankers   baincéirí mpl na Lombairde

longbow s   bogha m4 fada

Lord Deputy   Fear m1 Ionaid

Lord Killanin   Tiarna m4 Chill Ainnín

Lord Lieutenant   Fear m1 Ionaid an Rí

Lord of Ireland   Tiarna m4 Éireann

Lord Protector   an Tiarna m4 Cosantóra

lord protectorship   [Mhol an Coiste teacht timpeall air agus An Tiarna Cosantóra (= lord protector) a úsáid]

lower class, the   an íosaicme f4

loyal a   dílis a, tairiseach a

Loyalist s   Dílseoir m3

loyalty s   dílseacht f3

Luddite s   Luddach m1

Lutheranism s   Liútarachas m1

 

M

 

mace s   más m1

machicolation s   poll m1 lámhaigh

machine-breaker   bristeoir m3 meaisíní

Magellan, Fernando (Fernao de Magalhaes)   Fernando Magellan (Fernao de Magalhaes)

Maginot Line, the   Líne f4 Maginot

magistrate s   giúistís m4

magnate s   móruasal m1, gróintín m4

Magyar s   Maigiarach m1

Magyar a   Maigiarach a

mail s (armour)   máille f4

mail coach   cóiste m4 poist

main events   príomhimeachtaí mpl

major centre of population   mórionad m1 daonra

major-general s   maorghinearál m1

majority s   tromlach m1

Malaysian Federation, the   Cónaidhm f2 na Malaeisia

man-at-arms s   fear m1 cogaidh

mandate s (of League of Nations)   sainordú m (gs -daithe)

mandate s (Pol.)   údarás m1

mandated territories   críocha fpl faoi shainordú

manifesto s   forógra m4

manor s   mainéar m1

manorial document   cáipéis f2 mhainéarach

manorialism s   mainéarachas m1

manorial system   córas m1 mainéarach

map s   léarscáil f2

marches spl   tailte mpl teorann

march lands   tailte mpl teorann

march law   dlí m4 teorann

maritime a   muirí a

mark s   marg m1

Mark’s gospel   soiscéal m1 Mharcais

marquis s   marcas m1

marshal s   maor m1

marshal s (Mil.)   marascal m1

Marshall Aid   Cúnamh m1 Marshall

Marshall Plan, the   Plean m4 Marshall

Martello tower   túr m1 Martello

martial career   caithréim f2

martyrdom of James the Apostle   mairtíreacht f3 Shéamais Aspal

Marxism