(c) Full decommissioning really is David Trimble’s bottom-line and anything less will meet with point-blank refusal.

Téarma gunnadóireachta is ea point blank, mar is léir ón leagan Gaeilge a sholáthraítear in English Irish Dictionary: ‘urchar faoi bhéal gunna’. Is ar éigean a oireann sin do chomhthéacs na polaitíochta, go háirithe i gcomhthéacs an díchoimisiúnaithe. Is iomaí rud is féidir a chur le habairtí diúltacha chun iad a threisiú: ‘diúltú glan’, ‘diúltú scun scan’ agus araile. Maidir leis an nath bottom-line, is ón gcuntasaíocht a fuarthas é, mar is léir ar Collins English Dictionary: ‘the last line of a financial statement that shows the net profit or loss of a company or organization’. Ar bhealach éigin, athraíodh ciall an natha ar shlí gurb ionann bottom-line an duine agus an rud is lú a nglacfaidh sé leis mar thoradh sásúil ar phróiseas margaíochta. Táimid i bhfad ón gcuntasaíocht agus muid ag iarraidh Gaeilge a chur ar an abairt seo.

Díchoimisiúnú atá á éileamh ag David Trimble agus diúltófar glan d’aon rud nach díchoimisiúnú iomlán é.


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile