Oideas (Eanáir 2004)

Aistriúchán
(sliocht as Studies in Modern Irish, Part II)

Níorbh fhéidir do dhuine, gan ionadh agus alltacht teacht air, féachaint ar an long álainn sin, agus í ag gluaiseacht tríd an bhfarraige agus í á luascadh go breá tromaí i measc na mórthonn, agus gan aon bheann aici orthu. D’fhaightí radharc ar adhmad a sleasa, síos nach mór go cíle, nuair a luaisctí í deiseal le troime neart na gaoithe. B’iontach an radharc é! Ach ba thrua agus ba nimhneach an scéal dúinne an chabhair ansiúd chomh hachomair dúinn, agus gan aon tairbhe dúinn ann1, ach chomh beag is dá mbeadh sí na céadta míle uainn!

Bhí fear ar an droichead, agus gan amhras bhí daoine eile, leis, ag faire ar ár longne, agus gan radharc againn orthu2. Ní fios ach do Dhia na glóire cad iad na smaointe a bhí ina
n-aigne siúd, agus iad ag féachaint ar ár long bhochtne á sracadh agus á suaitheadh agus á tiomáint ar buile roimh an ngaoth – a seolta ina ngiobail, a bratach i leathairde mar chomhartha ar ár gcruachás, agus á chur in iúl go rabhamar ag glaoch go dian, níba ghéire ná mar a d’fhéadfadh guth daonna glaoch, ar chabhair. Ach ní raibh ar chumas éinne an chabhair sin a thabhairt dúinn.

1Notice ‘ann’ (not ‘inti’). It refers to the fact of the aid being there, not directly to ‘cabhair’.
2When two contrasted prepositional pronouns are juxtaposed in this way, the emphatic forms need not be used.


CLICEÁIL ANSEO DO PHRÍOMHLEATHANACH AN CHEACHTA SEO.

CLICEÁIL ANSEO DO LIOSTA NA gCEACHTANNA.


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile