Oideas (Márta 2004)

Aistriúchán
(sliocht as Studies in Modern Irish, Part II)

Ghluaiseamar trína lán sráideanna cúnga, cuid acu ní ba chúinge ná a chéile, ina raibh tithe cónaithe na ndaoine bocht ba dheilbhe. Bhí lán an bhaill de leanaí na mbocht sin bailithe ann romhainn agus iad ag súgradh dóibh féin i salachar na sráideanna, ar feadh an tamaill bhig aoibhnis a bheadh acu sula gcaithfidís dul a chodladh. Bhí lucht eolais a dhéanamh dom ag sciurdadh ar aghaidh, agus iad ag liú mar a bheadh Indiaigh fhiáine. Stadaidís anois is arís ag na cúinní ag feitheamh leis an ngig teacht suas, agus an uile shaghas cleasaíochta ar siúl acu, faoi mar a bhí oiriúnach don lá a bhí ann. Iad ag bualadh doirse agus ag rith leo féin; iad ag snapadh na gcaipíní dá chéile, agus á gcaitheamh trí fhuinneoga parlús isteach, mar a raibh líon tí ar a suaimhneas ag ól tae; iad ag glaoch os cionn leathdhoirse isteach i siopaí, ag lorg luach pingine de gach aon saghas ruda nach ndíolfaí choíche; agus á insint go hard isteach i gcluasa máithreacha a raibh a fhios acu a gclann a bheith lasmuigh, go raibh an gig an uair sin díreach tar éis dul os cionn linbh, agus dá leath a dhéanamh de sa chlais! Nuair a bhuaileadh cuid dá n-aicme féin umpu, agus go bhfiafraídís díobh cá rabhadar ag dul, is é deiridís go raibh ardfhear piseog tagtha chun an bhaile agus go raibh sé chun an sprid a dhíbirt; gur mise an fear piseog, agus an té a bhí i m’aice (mo sheirbhíseach) gurbh é an diabhal é, agus go rabhadar féin ag taispeáint na slí dúinn chun an teach ina raibh an sprid! Nuair a airítí an méid sin, chuireadh sé dásacht áthais ar an lucht a d’airíodh é, agus ghluaisidís láithreach in éineacht linn, i dteannta na coda eile.
CLICEÁIL ANSEO DO PHRÍOMHLEATHANACH AN CHEACHTA SEO.

CLICEÁIL ANSEO DO LIOSTA NA gCEACHTANNA.


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile