acmhainn.ie

Taisce Téacsanna

Is é atá sa Taisce Téacsanna ná bunachar de théacsanna Gaeilge a bhíonn ag teastáil go minic ó lucht úsáidte na Gaeilge agus atá riachtanach do shaothrú an dátheangachais. Foilseofar cuid acu sin go heisiach ar acmhainn.ie agus beidh naisc le téacsanna atá foilsithe ar láithreáin eile. Ar na téacsanna sin tá foirmeacha na n-údarás áitiúil/ranna rialtais a theastaíonn le haghaidh gnó a dhéanamh trí Ghaeilge.

Tá tús curtha le An tAistritheoir Tapa - roinnt ‘gnáth-théacsanna’ ar féidir le heagraíocht ar bith iad a úsáid. Níl le déanamh ach ainm na heagraíochta a scríobh isteach sna spásanna cuí.

Beidh foireann acmhainn.ie an-bhuíoch d’úsáideoirí as ábhar a chur ar fáil don Taisce nó as muid a chur ar an eolas faoi ábhair atá foilsithe cheana ar láithreáin eile chun gur féidir linn naisc a chruthú leo. Is féidir ábhar atá i bhformáid leictreonach a chur chuig eagarthoir@acmhainn.ie nó cóip chrua a sheoladh chuig Antain Mac Lochlainn, 23 Céide an tSionnaigh, Na Sceirí, Contae Bhaile Átha Cliath.


An tAistritheoir Tapa

Eolas faoin Acht um Shaoráil Faisnéise
Tá de dhualgas ar eagraíochtaí eolas a fhoilsiú mar gheall ar fheidhmiú an Achta. Is féidir an t-eolas ginearálta sa chomhad seo a úsáid in aon fhoilseachán den sórt. 

Foirm le haghaidh gearán/moltaí feabhais
Is féidir le haon eagraíocht an fhoirm seo a chur in oiriúint chun freastal ar a gcuid cliant. 

Foirm iarratais ar phost
Gnáthfhoirm ar féidir le heagraíocht ar bith í a úsáid ach a sonraí féin a chur léi agus aon eolas nach mbaineann le hábhar a fhágáil ar lár. 

Foirm iarratais ar thaifid a rochtain
Gnáthfhoirm a úsáidtear chun iarratas a dhéanamh faoi bhun an Achta um Shaoráil Faisnéise. Is féidir le haon eagraíocht í seo a chur in oiriúint dá n-úsáid féin. 


Fóram Ríomhphoist Cuardach Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Naisc Athchló Nuacht
Baile