(a) Mary Harney’s statement on public spending may be an attempt to put clear blue water between her own party and Fianna Fáil.

Nath a fuarthas ar iasacht ón tseoltóireacht is ea clear blue water. Úsáidtear é i leith aon dreama atá ag iarraidh bheith chun tosaigh ar dhream eile, nó aon dream atá ag iarraidh iad féin a dheighilt glan amach ó dhream eile. Níor mhiste, mar sin, a leithéid seo d’aistriúchán Gaeilge:

‘Is féidir gurb é atá i ráiteas Mary Harney i dtaobh caiteachais phoiblí iarracht chun a páirtí féin a dheighilt amach ó Fhianna Fáil.’

Seans freisin go bhfuil siombalachas polaitiúil i gceist le blue water. Dath gorm a shamhlaítear leis an bpolaitíocht choimeádach in go leor leor tíortha ar domhan. Bíonn ar an aistritheoir féin cinneadh a dhéanamh ar cheisteanna caolchúiseacha den saghas seo.


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile