(b) In all industrial disputes the challenge is to create a management/employee interface.

Focal a fuarthas ar iasacht ó lucht ríomhaireachta is ea interface. Tá téarma Gaeilge a fhreagraíonn díreach don téarma Béarla, is é sin ‘comhéadan’. Go bhfios dom ní úsáidtear ‘comhéadan’ in aon chomhthéacs seachas an ríomhaireacht féin, agus ní dócha go bhfuil sé oiriúnach le haghaidh na habairte áirithe seo. Is é atá san interface, de réir Collins English Dictionary ‘a surface that forms the boundary between two bodies’. Is léir mar sin gur ‘pointe teagmhála’ atá i gceist, agus ní bheadh aon locht agam air sin mar aistriúchán ar interface san abairt thuas. Tá rud níos deise fós ag Seán Mac Maoláin sa leabhar úd Cora Cainte as Tír Chonaill (athchló, an Gúm 1992), faoin gceannteideal araicis: ‘Is doiligh leis an dá dhream a theacht in araicis a chéile, i.e. is doiligh leo géilleadh ar bith a dhéanamh le chéile agus socrú a dhéanamh’. Nuair a chuimhnítear ar bhunchiall ‘teacht in araicis’, is é sin casadh le duine nó dul faoi dhéin duine, is dóigh liom nár mhiste aistriúchán mar seo a leanas:

Is é an dúshlán a bhíonn ann, i ngach aighneas tionsclaíoch, bainisteoirí agus fostaithe a thabhairt in araicis a chéile.


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile