(d) The aim of these measures is to reduce red tape in the provision of health board services.

Míníonn Collins idir chiall agus stair an natha red tape: ‘obstructive routine or procedure; time-consuming bureaucracy [C18: from the red tape used to bind official government documents]. Dar liomsa gurbh fhearr leagan Gaeilge a chuimseodh ciall an natha seachas an nath féin a aistriú.

Is é aidhm na moltaí seo ná laghdú ar aon mhoilleadóireacht mhaorlathach a bheadh ann i dtaca le seirbhísí an bhoird sláinte a sholáthar.
 


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile