(e) Ireland’s new prosperity is a result of the glasnost between employers and trade unions.

Is ón Rúis a ghluais an focal glasnost chugainn. Bhí sé féin agus a chéile perestroika go mór i réim le linn don Uachtarán Gorbachev a bheith ag cur atheagair ar an gcóras Cumannach. Athraíodh ciall an fhocail beagáinín sa turas anoir. ‘Oscailteacht’ an chiall a bhí leis i dtosach ach is léir ón sampla thuas go samhlaítear ‘athmhuintearas’ agus ‘tús nua’ leis chomh maith. D’fhéadfaí na focail sin a úsáid chun glasnost a aistriú ach bheadh claonadh agamsa é a fhágáil gan aistriú. Is dóigh gur roghnaigh scríbhneoir an bhuntéacs an focal Rúisise d’aon turas agus bheadh leisce orm an téacs a athrú an iomarca. Níl ann, ar ndóigh, ach mo thuairim féin.

Tháinig rathúnas nua seo na hÉireann de thoradh ar an glasnost idir fhostóirí agus na ceardchumainn.


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile