(a) rude health

Ceann d’fhobhríonna an fhocail rude, de réir mar a shainmhínítear é in Collins English Dictionary ná ‘robust or sturdy’. Is uaidh sin a fhaightear rude health. An bhféadfadh leis an aistritheoir Gaeilge cás a dhéanamh ar son ‘sláinte bhorb’? Is ar éigean é, cé go luaitear roinnt fobhríonna in FGB nach bhfuil rófhada ó bhrí an Bhéarla. Ach tá bealaí eile ag an nGaeilge leis an choincheap a chur in iúl. Bíonn ‘sláinte an bhradáin’ ag duine, nó bíonn sé ‘chomh folláin le breac’. Bíonn ‘togha na sláinte’ ag an mbean seo agus bean eile ‘i mbarr a sláinte’. Is focal deas atá in ‘breabhsanta’ chomh maith. ‘Hale’ nó  ‘sprightly’ an chiall atá leis, de réir FGB.


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile