(b) a pack of hounds

Tá dhá ainmfhocal sa leagan Béarla. An duine a bheadh faoina thionchar sin seans go scríobhfadh sé/sí ‘paca con’, leagan a bheadh sothuigthe go maith. Is le hainmfhocal amháin a chuirtear an coincheap seo in iúl i nGaeilge, áfach: ‘conairt’.


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile