(e) to deliver a baby

Is ait úsáid sin an fhocail deliver sa leagan Béarla agus is ait an leagan a mholtar in English Irish Dictionary de Bhaldraithe: ‘páiste a thabhairt ó bhean’. Ar ndóigh d’fhéadfadh dhá ghníomhaí a bheith i gceist san abairt seo – an bhean a bheireann an leanbh nó an fhoireann mhíochaine atá i bhfeighil na breithe. Measaimse go gclúdaíonn ‘leanbh a thabhairt chun an tsaoil’ an dá dhream.


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile