(a) As regards The Irish Press, one third of its readership was lost after the newspaper changed its format.

B’fhurasta an débhrí a sheachaint le leagan éigin ar nós:

‘Maidir le Scéala Éireann, d’éirigh trian dá chuid léitheoirí as é a léamh i ndiaidh don nuachtán a fhormáid a athrú.’


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile