(b) More than ever before, people are worried about the environment.

Measaim gurb údar débhrí é an nath sin ‘mar gheall ar’ sa leagan Gaeilge. Luaitear dhá bhrí le ‘mar gheall ar’ in FGB: ‘1. On account of ... by reason of the fact...’ agus ‘2. Concerning.’ Shílfeá ar an abairt Ghaeilge thuas gurb í an timpeallacht atá ag cur imní ar dhaoine, seachas daoine a bheith imníoch i dtaobh na timpeallachta nó faoin timpeallacht.


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile