(a) Próiseas Aimsithe Deiseanna Comhpháirtíochta

Is é an Béarla a bhí sa bhuntéacs ná A Process for Identifying Partnership Opportunities. Tabhair faoi deara go bhfuil an focal cuspóireach for sa leagan Béarla, nuair nach bhfuil sa Ghaeilge ach sraith focal sa ghinideach. B’fhearr i bhfad ‘Próiseas chun Deiseanna Comhpháirtíochta a Aimsiú’.
 


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile