(3) The Report fails to take into account the multiple and ever-changing needs of suppliers in the tourism sector.

Is é an briathar ever-changing foinse na deacrachta sa tsolaoid seo. Ní cuid ar bith de ghnás na Gaeilge briathar a chaitheamh isteach i measc aidiachtaí. Téann sé dian ar aistritheoirí an fhadhb seo a réiteach. An cleas is coitianta ná an briathar a chur ag deireadh na habairte ar fad, mar seo: Déanann an Tuarascáil neamhaird de riachtanais iomadúla na soláthróirí san earnáil turasóireachta, riachtanais a bhíonn ag síorathrú. Tá sé i bhfad ó bheith foirfe mar réiteach. Is fiú chomh maith na foclóirí a cheadú, féachaint an bhfuil aidiacht ar bith atá gaolmhar leis an mbriathar. I gcás ag athrú, mar shampla, tá an focal athraitheach (changeable, movable, variant - FGB) ann. Nó dfhéadfadh leas a bhaint as focal ar nós luaineach (changeable, inconstant - FGB).

Déanann an Tuarascáil neamhaird de riachtanais iomadúla luaineacha/athraitheacha na soláthróirí san earnáil turasóireachta.
 


Oideas Taisce Téacsanna Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Baile