1. The Dunlewey Centre is the area’s most popular visitor attraction.

Tá roinnt iarrachtaí déanta ag an gCoiste Téarmaíochta le leagan Gaeilge a cheapadh le haghaidh attraction sa chomhthéacs seo. Tá ‘nithe is díol spéise’ ann agus ‘nithe is díol spéise do thurasóirí’. Gach seans go bhfuil comhthéacsanna ann ina mbeadh na leaganacha seo breá oiriúnach, ach ba dheacair iad a fhí isteach san abairt áirithe seo: ‘Tá Ionad Cois Locha ar an ní is mó is díol spéise do thurasóirí sa cheantar.’ Ar ndóigh, d’fhéadfadh an focal attraction a fhágáil ar lár ar fad agus a leithéid seo a scríobh: ‘Is é Ionad Cois Locha is mó a mheallann cuairteoirí chun an cheantair’ ach gach seans nach mbeadh sé sin iomlán cruinn. Thiocfadh a mhaíomh gurb í áilleacht nádúrtha an cheantair is mó a mheallann daoine, nó an Ghaeilge nó an iascaireacht nó cibé rud eile. Is dócha go bhfuil gaol gairid ag an bhfocal attraction le facility, i gcomhthéacs na habairte seo ar aon nós. Baineann turasóirí leas as áiseanna Ionad Cois Locha le linn dóibh a bheith i gceantar Dhún Lúiche/Ghaoth Dobhair ach ní hé an tIonad is mó a mheallann iad. Níor mhiste beagán athscríobh a dhéanamh ar an dara haistriúchán a bhí againn, agus ‘sa cheantar’ a scríobh in áit ‘chun an cheantair’.

Aistriúchán eiseamláireach: Is ar Ionad Cois Locha is mó a bhíonn cuairteoirí sa cheantar ag tarraingt.


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile