2. It was the highlight of his career.

An botún a dhéantar in abairtí mar seo ná ‘post’, ‘slí bheatha’, ‘jab’, nó ‘gairm’ a scríobh le haghaidh career. Post státseirbhíse a bhí ag Seán Ó Ríordáin ach bímid ag caint faoina literary career .i. na saothair a chuir sé ar fáil agus ar chuir sé i gcrích mar scríbhneoir. Is ar éigean a scríobhfadh duine gurb é foilsiú Eireaball Spideoige buaic ‘phost Sheáin Uí Ríordáin’. Is leis an difear céille sin a thabhairt slán ba chóir an focal ‘gairmréim’ a úsáid: ‘Ba é buaic a ghairmréime ar fad é.’ I gcomhthéacsanna áirithe, d’fhéadfaí leas a bhaint as an bhfocal ‘caithréim’: ‘1. Martial career. 2. Triumph. (Foclóir Gaeilge-Béarla).’ Tá bunús míleata leis, ach is deas mar a d’oirfeadh sé do pholaiteoir conspóideach, cuir i gcás. Ná níor chóir dearmad a dhéanamh de bhunbhrí an fhocail ‘réim’ .i. ‘Course, career’ (Foclóir Gaeilge-Béarla). Ba dheas mar aistriúchán ‘Ba lena linn seo a bhí sé i mbarr a réime.’ Ag brath ar an gcomhthéacs, d’fhéadfaí leas a bhaint as ‘saol oibre’ chomh maith.

Aistriúchán eiseamláireach: ‘Ba é buaic a ghairmréime ar fad é.’
 


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile