3. Advice should be sought on the correct handling of archaeological objects.

Cé go bhfuil an focal ‘réad’ in úsáid le fada mar leagan ar ‘object’ ní léir go bhfuil lucht na Gaeilge i ndiaidh glacadh leis lasmuigh de réimsí teicniúla agus eolaíocha. An té a thuigeann ‘réad atá luchtaithe go deimhneach’ (positively-charged object) nó ‘réad cuasairéaltach’ (quasi-stellar object), níl focal beag mar ‘réad’ chun aon mhearbhall a chur air. Ach is amhlaidh a baineadh an abairt seo thuas as treoir a d’fhoilsigh Dúchas mar áis eolais don phobal maidir le scéimeanna oidhreachta. B’fhearr, oiread agus is féidir, focail aduaine a sheachaint. Is minic a bhaintear úsáid as focal an-choitianta ar fad mar leagan Gaeilge ar object .i. ná ‘rud’ agus is minic cuma leanbaí ar an téacs dá bharr. Ba é an réiteach a bhí agam féin ar an bhfadhb seo ná an focal ‘ábhair’ a úsáid.

Aistriúchán eiseamláireach: Ba chóir comhairle a lorg faoi conas ábhair sheandálaíochta  a láimhseáil.
 


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile