1. The Twenty-fourth Celtic Film and Television Festival.

Is é nós na Gaeilge, in abairtí den sórt seo, an t-ainmfhocal a chur idir dhá uimhir: ‘an ceathrú duine ar fhichid’, ‘cúig leabhar fichead’ agus mar sin de. Níl aon fhadhb leis sin más ainmfhocal amháin atá ann, ach cad é a déarfá le frása fada ainmfhoclach ar nós ‘Féile Cheilteach Scannán agus Teilifíse’: ‘An Ceathrú Féile Cheilteach Scannán agus Teilifíse is Fiche.’ Measaimse go bhfuil cuma ciotach go leor air sin, toisc an ‘ceathrú’ agus an ‘fiche’ a bheith píosa maith ó chéile. D’fhéadfá ar ndóigh ‘an 24ú Féile Cheilteach Scannán agus Teilifíse’ a scríobh ach ní sin a theastaigh ó lucht na Féile féin.

Aistriúchán eiseamláireach: An Fhéile Cheilteach Scannán agus Teilifíse – an Ceathrú Féile is Fiche.


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile