Oideas (Eanáir 2003)

Freagraí - Gníomhaíocht 11. B’fhearr an focal ‘fantaisíocht’ más ag caint ar genre litríochta atáimid – macasamhail The Lord of the Rings.

2. ‘Dírigh ar’ ab fhearr sa chomhthéacs seo. Dá mba chúrsaí grianghrafadóireachta a bhí á bplé, bheadh feidhm le ‘Fócasaigh’.

3. ‘Ceardlann’ a theastaíonn sa chomhthéacs seo .i. seisiún ina bpléitear ceird nó ealaíon éigin.

4. Is ionann daoine a ‘dhúshaothrú’ agus a bheith ag teacht i dtír ar a gcuid oibre gan an sciar atá ag dul dóibh féin a thabhairt. Is é is oiriúnaí sa chomhthéacs seo.

5. Seans go n-oirfeadh dhá fhocal don chomhthéacs seo. I gCúige Mumhan, bítear ag caint ar rudaí a dhéanamh ‘go saoráideach’ .i. gan dua gan stró. Freagraíonn sé do ‘ease’ nó ‘facility’ an Bhéarla agus oireann sé go maith dár ngnóthaí anseo. Cé gur leis an gcaint is mó a shamhlaítear ‘líofacht’ b’fhéidir nach bhfuil sé ró-áibhéalach é a cheangal leis an léitheoireacht. Maidir le ‘deisbhéalaíocht’ is cinnte gur leis an gcaint amháin a bhaineann sí.

6. ‘Plé’ an focal a theastaíonn.


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile