Oideas (Eanáir 2003)

Freagraí - Gníomhaíocht 2

Is iad na focail a mheas mise a bheith mí-oiriúnach ná

(a) ‘Mí-úsáidí’ i gcomhair ‘abuses’. B’fhearr liom ‘míchleachtais’, ó tharla gur ag caint ar riail agus ar reacht na hEaglaise atáimid.

(b) An tIolrachas. Is ionann sin agus ‘pluralism’ sa chiall pholaitiúil agus fhealsúnachta .i. meas a bheith ar gach dearcadh, creideamh, cine sa tsochaí. Is ina chomhthéacs riaracháin a úsáidtear ‘pluralism’ sa sliocht seo agus ‘double-jobbing’ an chiall atá leis. Tá an freagra le fáil in EID .i. ‘Ilfheidhmeannas’.

(c) ‘Ceannasaithe na hEaglaise’. Is minice i bhfad a úsáidtear an focal ‘ceannasaí’ le cur síos ar ‘controller’ in eagraíocht mhór éigin. Tá Pól Ó Gallchóir, mar shampla, ina Cheannasaí ar TG4. D’fhéadfaí a mhaíomh gurb eagraíocht mhór atá san Eaglais Chaitliceach, ach is dóigh liom gurbh fhearr leo féin focal simplí ar nós ‘ceannairí’.

(d) ‘Cúrsaí domhanda’ le haghaidh ‘worldly matters’. Tá sé seo níos gaire do ‘international affairs’. B’fhearr i bhfad ‘Cúrsaí saolta’.


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile