Oideas (Aibreán 2003)

Freagraí - Gníomhaíocht 1

Ní mhaím gur liosta iomlán é seo agus nach bhfuil focail chomhchiallacha eile ann, ná fiú gurb ionann ar fad ciall gach focail acu. Ach is leaganacha iad a dfhéadfadh cúis a dhéanamh, ag brath ar an gcomhthéacs.

1. Intleacht
[Gaois, eagna (chinn) éirim aigne, teilgean (cinn), meabhair (chinn)]

2. Tinneas
[Easláinte, breoiteacht, othras]

3. Fuaim
[Tormán, torann, fothram]

4. Teip ar (briathar)
[Chlis ar, chinn ar, sháraigh ar, chuaigh de, ní dheachaigh ag]

5. Saibhir
[Éadálach, gustalach, maoineach, rachmasach, toiciúil]
 


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile