Oideas (Aibreán 2003)

Freagraí - Gníomhaíocht 2

1. A man with average, or less than average, intelligence may set his heart on being a doctor, or a girl with little more than average looks and no acting ability may aspire to Hollywood stardom. The results can easily be disastrous.

Tá fir ann nach bhfuil thar a bheith intleachtach, agus ní dhéanfaidh an dara rud cúis ach go mbeidís ina ndochtúirí, agus cailíní nach bhfuil chomh hálainn sin ar fad agus nach bhfuil cumas aisteoireachta ar bith iontu, ach iad ag iarraidh bheith i measc réaltaí Hollywood. Ní hannamh toradh tubaisteach ar a leithéid.
 

2. Judges frequently say, when they give their reasons for passing such and such a judgment, that they have been driven, or compelled, or forced to come to that particular decision, sometimes without difficulty, sometimes with regret, sometimes with considerable doubt or hesitation; only to hear their colleagues announce that they have been driven, compelled, forced down a different road to a different conclusion.

Is minic a mhaíonn Breitheamh, agus é ag míniú na gcúiseanna a bhí aige lena leithéid seo nó a leithéid siúd de bhreith, go raibh iallach air, nó gurbh éigean dónach raibh an dara rogha aige ach teacht ar an gcinneadh áirithe sin. Is go réidh a dhéanann sé an cinneadh, in amanna áirithe. In amanna eile is le brón nó le héiginnteacht nó le drogall a dhéanann sé an cinneadh; agus go ndeir a chomhghleacaithe leis ina dhiaidh sin go raibh iallach orthusan, nó gurbh éigean dóibhseannach raibh an dara rogha acusan ach teacht ar chinneadh eile ar fad.
 

3. The staff attitude was first one of opposition, then resistance, before eventually the logic of the proposals became apparent to all.

Bhí an fhoireann míshásta leis na moltaí ar dtús agus bhí siad ag cur ina n-éadan ar fad sular tuigeadh do chách gur moltaí loighciúla iad.
 


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile