Oideas (Bealtaine 2003)

Freagra 1 - "Crisis"

Tugtar roinnt leaganacha in EID. ‘Aothú’ an chéad cheann díobh is dóigh liom go gcaithfear a shoiléiriú gur téarma sláinte é sin seachas téarma polaitiúil: ‘a crucial stage or turning point in the course of something, esp. in a sequence of events or disease.’ a deir Collins English Dictionary. Tá an tuiscint chéanna le brath ar leagan eile a thugtar in EID: ‘We are heading for a crisis, tá uair na cinniúna chugainn’. Maidir le ‘aothú’, is leor breathnú ar FGB leis an chiall a shoiléiriú agus ba chóir FGB a cheadú arís maidir le leagan eile in EID .i. ‘gábh’. Is deacair a thuiscint cén fáth ar roghnaíodh an leagan seo riamh, nó is é is brí dó ‘priacal’ nó ‘contúirt’.

Ní oireann aon cheann de na hiontrálacha in EID dár ngnó, agus is mairg don aistritheoir a roghnódh aon cheann díobh. ‘Géarchéim’ a theastaíonn, ar ndóigh, agus sin an leagan ba chóir a chur i bhfoclóir nua.


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile