Oideas (Bealtaine 2003)

Freagra 2 - "Pollute"

Inniu, agus cúrsaí comhshaoil i dtreis go mór, is ar mhilleadh na timpeallachta seachas ar shalú nó ar mheath morálta a smaoinímid nuair a chloisimid trácht ar pollution. An focal is coitianta a úsáidtear le cur síos ar phróisis a dhéanann dochar don timpeallacht ná ‘truailliú’. Tá ‘truailliú’ luaite in EID ceart go leor ach tá blas reiligiúnach/morálta ar an sampla a thugtar: ‘Truaillím (áit naofa, etc.).’ Téarma coitianta is ea ‘truailliú’ agus bheadh a fhios ag an ngnáth-Ghaeilgeoir gurb é a theastaíonn nuair a bhíonn cúrsaí comhshaoil faoi thrácht. Léiríonn an t-eolas a thugtar in EID, áfach, cé chomh mór is a d’athraigh úsáid an fhocail Bhéarla le caoga bliain anuas.


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile