Oideas (Bealtaine 2003)

Freagra 3 - "Provision"

Ní thugann EID aon leagan i gcomhair provision a d’oirfeadh don abairt atá le haistriú againne. Ní féidir, mar shampla, The Prevention of Terrorism Act (Special Provisions) a aistriú le ‘soláthar’, ‘riar a gcáis’, ‘lón’, ‘beatha’ ná eile. Tugtar trí leagan a bhféadfaí a mhaíomh go mbaineann siad le cúrsaí dlí: ‘alt’, ‘coinníoll’ agus ‘cuntar’ ach is é an téarma a theastaíonn i gcomhthéacs seo na reachtaíochta ná ‘foráil’.


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile