Oideas (Bealtaine 2003)

Freagra 4 - "Gender"

De réir EID ní féidir ‘inscne’ a úsáid ach i gcomhthéacs na gramadaí. Moltar dhá leagan eile le haghaidh na gnáthúsáide .i. ‘cineál’ agus ‘gné’. Is léir nár ghlac lucht na Gaeilge leis an gcomhairle sin. Ní iontas ar bith é, nó is dhá fhocal iad sin a iompraíonn go leor bríonna eile seachas gender. Is é an nós inniu ‘inscne’ a úsáid i ngach réimse saoil. Bítear ag caint ar ‘Comhionannas inscne’ agus ar ‘Staidéir Inscne’ (Gender Studies). Sampla eile a léiríonn gur teanga bheo í an Ghaeilge a bhíonn ag athrú de shíor. Thar aon rud, léiríonn sé cé chomh riachtanach is atá foclóir nua Béarla-Gaeilge!


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile