Oideas (Lúnasa 2003)

Aistriúchán Eiseamlárach 1

A report concerning the accounting practices and financial management of the company.

Bfhéidir nár mhiste 'bainisteoireacht' a úsáid chun 'managership' an Bhéarla a chur in iúl: teoiric agus cleachtadh na bainistíochta. Tá a leithéid de dheighilt ann i gcás 'cuntasóireacht' (gach a bhaineann le gairm an chuntasóra) agus 'cuntasaíocht' (an obair a dhéanann an cuntasóir). Úsáidtear 'bainistíocht' inniu ag tagairt do shaothar an bhainisteora, in ainneoin ciall níos teoranta a bheith luaite leis in FGB ('thrift!').

Tuarascáil faoi chleachtais chuntasaíochta agus faoi bhainistíocht airgeadais na cuideachta.


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile