Oideas (Lúnasa 2003)

Aistriúchán Eiseamlárach 2

The Department accepted the proposal for the project submitted by the European Language Initiative.

Athbheodh an focal 'togra' mar leagan a bheadh ag freagairt don Bhéarla 'proposal'. Ní i gcónaí a úsáidtear mar sin é, áfach. Measann go leor daoine gurb ionann é agus 'scheme' nó 'project'. Cuirtear síneadh fada leis, fiú amháin: 'tógra'.

'Initiative' an chiall atá le 'tionscnamh', ón mbriathar 'tionscain': 'Begin, originate, initiate, establish.'

'Tionscadal' is fearr a fhreagraíonn don Bhéarla 'project'.

Ghlac an Roinn leis an togra a chuir Tionscnamh Teanga na hEorpa faoina mbráid maidir leis an tionscadal seo.


Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile