Oideas (Lúnasa 2003)

Aistriúchán Eiseamlárach 3

Irish Aid distributes aid and assistance in developing countries.

Bunús na n-eagraíochtaí stáit sa taobh ó dheas d'Éirinn, tá ainm oifigiúil Gaeilge acu agus caithfidh an t-aistritheoir an t-ainm sin a úsáid. 'Cúnamh Éireann' atá ar Irish Aid agus tá siad le moladh as ábhar Gaeilge a chur ar fáil do scoileanna agus don phobal. An té a d’aistrigh ainm na heagraíochta, is dócha gur roghnaigh sé 'cúnamh' toisc go gciallaíonn sé 'help'. Dá mba eagraíocht Ultach a bheadh ann, gach seans gur 'Cuidiú Éireann' a bheadh ann.

I ngan fhios don aistritheoir, tá iarracht déanta sa Ghaeilge saintéarmaí a cheapadh a chiallaíonn 'aid' ('financial assistance') agus 'assistance' ('advice, education, training'). Cuireann Maolmhaodhóg Ó Ruairc síos ar an iarracht sin:

Nuair atá 'aid' agat i mBéarla, ní fios an áis nó cúnamh nó cabhair atá ann. An difear idir áis agus cabhair tá sé soiléir go leor, óir is uirlis nó fearas de shaghas éigin an áis. An difear idir cabhair agus cúnamh agus cuidiú baineann sé le caolchúis na nuathéarmaíochta. Tugtar cúnamh dlíthiúil ar 'legal aid' in Téarmaí Dlí agus tugtar cabhair airgeadais ar 'financial aid' in Foclóir Staidéir Ghnó. Féachtar le cabhair a thabhairt sa chomhthéacs Comhphobail ar aon 'help' nó 'aid' nó 'assistance' a bhfuil tacaíocht airgeadais ag gabháil leis. Is mar sin atá an focal á úsáid le fada i reachtaíocht an Oireachtais. D’fhéadfaí a rá go bhfuil sainchiall ag gabháil leis an bhfocal 'cabhair' sa teanga fhoirmiúil ar a laghad. Ceist eile ar fad ar ndóigh an bhfuil an gnáthphobal Gaeilge ar an eolas faoi na miondifríochtaí sin atá á mbunú sa teanga fhoirmiúil.
 Is é Cúnamh Éireann a dháileann cúnamh agus cabhair i dtíortha atá i mbéal forbartha.
Oideas Léirmheas Foclóirí agus Liostaí Téarmaíochta
Fóram Ríomhphoist Athchló Nuacht
Naisc Cuardach Baile